Variabele: Toekenningvoorwaarden

Een verbetering voorstellen

Naam

Toekenningvoorwaarden

Afkorting

TYPEACT

Thema

Activering van de werkloze

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft voor de verschillende activeringsprogramma's aan aan welke toekenningvoorwaarden de persoon voldoet (leeftijd, werkloosheidsduur, onderwijsniveau).

Zie bijlage10 voor een overzicht van de verschillende maatregelen die de activering van de werkloosheidsuitkering beogen.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - 31/12/2014

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Sinds 2002 vervangt het ACTIVA-plan de verschillende bestaande herinschakelingsprogramma's.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0voldoet niet aan de voorwaarden 01/04/1998 - 31/12/1998
1herinsch.progr.: werkloos min. 60 m (code t/m 03/1999) 01/01/1998 - 31/12/2004
2herinsch.progr.: werkloos min. 24 m en laaggeschoold (code t/m 03/1999) 01/01/1998 - 31/12/2004
3herinsch.progr.: werkloos min. 24 m 01/04/1999 - 31/12/2004
4herinsch.progr.: werkloos min. 6 m en >= 45 jaar 01/04/1999 - 31/12/2004
11doorstr.progr.: wachtuitkeringen min. 12 m 01/04/2001 - 31/12/2007
12doorstr.progr.: werkloosheidsuitkeringen min. 24 m 01/04/2000 - 31/12/2006
13doorstr.progr.: wachtuitkeringen min. 9 m, < 25 jaar en laaggeschoold 01/04/2001 - 30/09/2003
14doorstr.progr.: werkloosheidsuitkeringen min. 9 m, < 25 jaar en laaggeschoold 01/04/2000 - 30/06/2003
15rest 01/01/1998 - 31/12/2012
16SINE: wachtuitkeringen min. 60 m en laaggeschoold 01/04/2001 - 31/12/2012
17SINE: werkloosheidsuitkeringen min. 60 m en laaggeschoold 01/04/2000 - 31/12/2012
30Activa-plan: WZ < 45j, min. 312 d WZ, 75%-50% RSZ-vermind., geen werkuitk. 01/07/2002 - 30/06/2011
31Activa-plan: WZ < 45j, min. 624 d WZ, 100%-75% RSZ-vermind., geen werkuitk. 01/07/2002 - 31/12/2006
32Activa-plan: WZ < 45j, min. 624 d WZ, 100%-75% RSZ-vermind., werkuitk. max. 36 m 01/01/2002 - 31/03/2010
33Activa-plan: WZ = 45j, min. 156 d WZ, 75%-50% RSZ-vermind., geen werkuitk. 01/10/2003 - 30/09/2004
34Activa-plan: WZ = 45j, min. 156 d WZ, 75%-50% RSZ-vermind., werkuitk. max. 36 12 m 01/01/2002 - 31/12/2004
35Activa-plan: WZ = 45j, min. 312 d WZ, 100%-75% RSZ-vermind., geen werkuitk. 01/04/2002 - 31/12/2002
36Activa-plan: WZ = 45j, min. 312 d WZ, 100%-75% RSZ-vermind., werkuitk. max. 36 12 m 01/01/2002 - 30/09/2006
37Activa-plan: WZ = 45j, min. 624 d WZ, 100%-75% RSZ-vermind., geen werkuitk. 01/10/2003 - 30/09/2005
38Activa-plan: WZ = 45j, min. 624 d WZ, 100%-75% RSZ-vermind., werkuitk. max. 36 m 01/01/2002 - 31/12/2006
39Activa-plan PLUS: WZ < 25j, min. 312 d WZ, 75%-50% RSZ-vermind., werkuitk. max. 24 m 01/04/2003 - 31/12/2005
41Activa-plan PLUS: WZ < 45j, min. 624 d WZ, 100%-50% RSZ-vermind., RSZ-vermind., werkuitk. max. 60 m 01/10/2003 - 30/06/2007
42Activa-plan PLUS: WZ = 45j, min. 156 d WZ, 75%-50% RSZ werkuitkering gedurende max. 24 m 01/04/2003 - 31/12/2005
43Activa-plan PLUS: WZ = 45j, min. 312 d WZ, 100%-75% RSZ werkuitkering gedurende max. 24 m 01/01/2003 - 30/06/2006
48Activa-plan SLUITING: WZ < 45j, min. 156 d WZ, 75%-50% RSZ-vermind., werkuitk. max. 36 m 01/04/2003 - 31/12/2006
49Activa-plan SLUITING: WZ = 45j, min. 156 d WZ, 75%-50% RSZ-vermind., werkuitk. max. 36 m 01/07/2003 - 31/12/2006
50Activa-plan SLUITING: WZ = 45j, min. 312 d WZ, 100%-75% RSZ-vermind., werkuitk. max. 36 m 01/07/2003 - 31/12/2006
51Activa-plan: WZ >= 25j en < 45j, OF WZ < 25j + diploma HSO, OF WZ < 25j + geen diploma HSO, min. 312 d WZ, 75%-50% RSZ-vermind., geen werkuitk. 01/10/2004 - 31/12/2012
52Activa-plan PLUS: WZ < 25j + geen diploma HSO, min. 312 d WZ, 75%-50% RSZ-vermind., werkuitk. max. 24 m 01/01/2004 - 30/09/2007
53Activa-plan: WZ < 45j, min. 624 d WZ, 75%-50% RSZ-vermind., geen werkuitk. 01/01/2004 - 31/12/2012
54Activa-plan: WZ < 45j, min. 624 d WZ, 75%-50% RSZ werkuitkering gedurende max. 16 m 01/01/2004 - 31/12/2012
55Activa-plan: WZ < 45j, min. 936 d WZ, 1000 € - 400 € RSZ-vermind., geen werkuitk. 01/01/2006 - 31/12/2012
56Activa-plan: WZ < 45j, min. 936 d WZ, 1000 € - 400 € RSZ-vermind., RSZ werkuitkering gedurende max. 24 m 01/01/2004 - 31/12/2012
57Activa-plan: WZ < 45j, min. 1560 d WZ, 1000 € - 400 € RSZ-vermind., geen werkuitk. 01/01/2004 - 31/12/2012
58Activa-plan: WZ < 45j, min. 1560 d WZ, 1000 € - 400 € RSZ-vermind., RSZ 01/01/2004 - 31/12/2012
59Activa-plan PLUS: WZ < 45j, min. 624 d WZ, 75%-50% geen werkuitk. 01/01/1998 - 31/12/2012
60Activa-plan PLUS: WZ < 45j, min. 624 d WZ, 75%-50% RSZ werkuitkering gedurende max. 60 m 01/01/2004 - 31/12/2012
61Activa-plan SLUITING: WZ < 45j, min. 156 d WZ, 75%-50% RSZ werkuitkering gedurende max. 24 m 01/01/2004 - 30/12/2008
62Activa-plan: WZ >= 45j, min. 156 d WZ, 1000 € - 400 € RSZ-vermind., geen werkuitk. 01/01/2004 - 30/09/2011
63Activa-plan PLUS: WZ >= 45j, min. 156 d WZ, 1000 € - 400 € RSZ-vermind., RSZ werkuitkering gedurende max. 24 m 01/01/2004 - 31/12/2008
64Activa-plan: WZ >= 45j, min. 312 d WZ, 75%-50% geen werkuitk. 01/04/2004 - 31/12/2012
65Activa-plan PLUS: WZ >= 45j, min. 312 d WZ, 75%-50% RSZ werkuitkering gedurende max. 24 m 01/01/2004 - 31/12/2008
66Activa-plan: WZ >= 45j, min. 468 d WZ, 75%-50% geen werkuitk. 01/04/2006 - 31/12/2012
67Activa-plan: WZ >= 45j, min. 468 d WZ, 75%-50% RSZ werkuitkering gedurende max. 30 m 01/01/2004 - 31/12/2012
69Activa-plan PLUS: WZ >= 45j, min. 156 d WZ, 75%-50% RSZ werkuitk. onbeperkt 01/04/2004 - 31/12/2012
70Activa-plan SLUITING: WZ >= 45j, min. 156 d WZ, 1000 € - 400 € RSZ-vermind., RSZ-vermind., werkuitk. max. 24 m 01/01/2004 - 31/12/2008
71doorstr.progr.: uitkeringen min. 9 m, < 25 jaar en laaggeschoold 01/01/2004 - 31/12/2012
72doorstr.progr.: wachtuitkeringen min. 12 m, < 45 jaar 01/01/2004 - 31/12/2012
73doorstr.progr.: werkloosheidsuitkeringen min. 24 m, < 45 jaar 01/01/2004 - 31/12/2012
74doorstr.progr.: wachtuitkeringen min. 12 m, >= 45 jaar 01/01/2004 - 31/12/2012
75doorstr.progr.: werkloosheidsuitkeringen min. 24 m, >= 45 jaar 01/01/2004 - 31/12/2012
76SINE: min. 312 d uitkeringen, < 45 jaar en laaggeschoold 01/01/2004 - 31/12/2012
77SINE: min. 624 d uitkeringen, < 45 jaar en laaggeschoold 01/01/2004 - 31/12/2012
78SINE: min. 156 d uitkeringen, >= 45 jaar en laaggeschoold 01/01/2004 - 31/12/2012
79Activa START type C: WZ < 26 jaar, (zeer) laaggeschoold, 1000 € RSZ-vermindering, werkuitkering gedurende max. 6 maanden, systeem van 04/2006 - 06/2006 01/04/2006 - 31/12/2006
80Activa START type B: WZ < 26 jaar, zeer laaggeschoold, 1000 euro RSZ-vermindering, werkuitkering gedurende max. 6 maanden, systeem van 07/2006-12/2006 01/07/2006 - 03/09/2007
81Activa START type A: WZ < 26 jaar, begrensd loon, werkuitkering gedurende max. 6 maanden, systeem van 07/2006-12/2006 01/07/2006 - 31/12/2006
82Activa-plan : WZ <25 jaar, min. 312 dagen WZ, werkuitkering gedurende max. 16 maanden 01/01/2007 - 31/12/2012
83Activa-plan PVP : WZ <25 jaar, min. 312 dagen WZ, geen werkuitkering 01/01/2007 - 31/12/2012
84Activa-plan PVP : WZ <25 jaar, min. 312 dagen WZ, werkuitkering gedurende max. 60 maanden 01/01/2007 - 31/12/2012
85Activa START type B: WZ <26 ans, (zeer) laaggeschoold, 1000 euro RSZ-vermindering, werkuitkering gedurende max. 6 maanden, systeem vanaf 01/2007 01/01/2007 - 31/12/2012
90niet van toepassing 01/04/2002 - 31/12/2012

Programma’s met activering van de werkloosheidsuitkering

Activa

Deze maatregel beoogt de tewerkstelling te vereenvoudigen van werkloze werkzoekenden van minimum 45 jaar en eveneens van langdurig werkloze werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd.

Betrokken bedrijven

Het plan is zowel van toepassing op alle bedrijven in de privésector als op bepaalde overheidsdiensten zoals de gemeenten of de OCMW’s.

De betrokken werkzoekenden

De werkloze werkzoekenden moeten ingeschreven zijn bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, ten minste gedurende 1 jaar tijdens de 18 laatste kalendermaanden die de aanwerving voorafgaan voor de werklozen jonger dan 45 jaar, en ten minste 6 maanden tijdens de 9 laatste maanden voor de werklozen van 45 jaar en ouder. Deze maatregel heeft ook betrekking op de werkzoekenden jonger dan 25 jaar die een leefloon of financiële maatschappelijke hulp genieten.

De werknemer moet in het bezit zijn van een werkkaart opdat de werkgever voordelen inzake RSZ-vermindering of de activering van de arbeidsuitkering kan genieten.

Aan welke voorwaarden moeten bedrijven voldoen?

Bedrijven moeten de werknemer in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst van een derde minimum en ze mogen geen schulden hebben bij de RSZ.

Voordelen voor de werkgever

Het plan voorziet een vrijstelling van de RSZ-werkgeversbijdragen, ‘doelgroepvermindering’ genoemd, die varieert naargelang de leeftijd en de werkloosheidsduur van de werkzoekende. In bepaalde gevallen wordt een « werkuitkering » door de RVA uitbetaald. De werkgever kan deze uitkering van het te betalen nettoloon aftrekken.

De werkuitkering wordt aan de werknemer toegekend, die op het ogenblik van zijn aanwerving of op de datum waarop hij zijn werkkaart heeft aangevraagd, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is. De RVA staat in voor de maandelijkse betaling van de werkuitkering. Deze uitkering bedraagt 500 € per maand voor een voltijds werknemer en een bedrag dat in verhouding is met de wekelijkse arbeidsduur bepaald door het contract voor een deeltijdse betrekking.

Het percentage en de duur van de RSZ-voordelen zullen afhankelijk zijn van de leeftijd van de werknemer en van de duur van zijn situatie als niet-werkende werkzoekende, uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, leefloongerechtigde of gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp, of als niet-werkende werkzoekende die het slachtoffer is geweest van een bedrijfssluiting.

SINE

Deze maatregel beoogt de tewerkstelling van werkzoekenden die “heel” moeilijk te plaatsen zijn in de sector van de sociale economie, te vereenvoudigen.

Betrokken bedrijven

De sociale werkplaatsen en de beschutte werkplaatsen, de inschakelingsbedrijven (de minister van Werk en de minister van Sociale Economie kennen deze bedrijven), de maatschappijen met een sociaal doel, de OCMW’s die initiatieven of projecten organiseren inzake sociale inschakelingseconomie, de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) en een reeks van "sociale" werkgevers die door de Gewesten erkend zijn.

De betrokken werkzoekenden

Hebben minimum een diploma lager secundair onderwijs, zijn uitkeringsgerechtigd volledig werkloos (of gelijkgesteld), hebben een bepaalde werkloosheidsduur (of gelijkgestelde periode) naargelang ze jonger of ouder dan 45 jaar zijn.

Voordelen voor de werkgever

Vermindering van de sociale bijdragen waarvan de duur varieert in functie van de eigenschappen van de aangeworven persoon en van zijn werkloosheidsduur (of gelijkgestelde periode) en toekenning van een “herinschakelingsuitkering”.

Doorstromingsprogramma

Deze maatregel beoogt de herinschakeling van langdurig werklozen en laaggeschoolde jongeren en combineert opleiding en tewerkstelling.

Betrokken bedrijven

De Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, verenigingen van provincies, gemeenten, verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, OCMW’s, verenigingen van OCMW’s, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de openbare instellingen die er van afhangen. De vzw’s, de instellingen van openbaar nut en de feitelijke verenigingen die geen winst beogen.

De betrokken werkzoekenden

De personen die sinds minimum 12 maanden zonder onderbreking wachtuitkeringen genieten, de personen die sinds minimum 24 maanden zonder onderbreking werkloosheidsuitkeringen genieten, de personen van 25 jaar die sinds minimum 9 maanden zonder onderbreking wacht- of werkloosheidsuitkeringen genieten en die geen diploma, attest of getuigschrift hoger secundair onderwijs hebben.

Voordelen voor de werkgever

Vermindering van de sociale bijdragen waarvan de duur varieert in functie van de eigenschappen van de aangeworven persoon en van zijn werkloosheidsduur (of gelijkgestelde periode).
Een deel van het nettoloon wordt door de RVA betaald in de vorm van een “integratie-uitkering” die aan de werknemer wordt uitbetaald.

Activering van de wachtuitkering in het kader van de Startbaanovereenkomst – SBO (Rosetta)
Een geactiveerde wachtuitkering (werkuitkering genoemd) kan worden toegekend aan zeer laaggeschoolde jongeren en aan bepaalde laaggeschoolde jongeren die aangeworven zijn in het kader van een SBO en voor wie al RSZ-bijdrageverminderingen werden verkregen.

Betrokken bedrijven

Alle bedrijven die jongeren met een SBO moeten aanwerven.

De betrokken werkzoekenden

De jonge werknemer moet worden aangeworven in het kader van een voltijdse SBO. Op het ogenblik van de aanwerving moet de jongere minstens 26 jaar zijn, inschreven zijn als werkzoekende, geen schoolplicht meer hebben, laaggeschoold zijn (een laaggeschoolde jongere heeft hoogstens een diploma van de tweede graad secundair onderwijs of komt uit het deeltijds onderwijs, of is leerling…) of laaggeschoold (een laaggeschoolde jongere is een jongere die geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs bezit (HSO) of die geen getuigschrift van een 6e of 7e jaar beroepsonderwijs heeft) en ofwel gehandicapt of van buitenlandse herkomst is. De arbeidsovereenkomst (die na 1/01/2007 moet beginnen) moet een overeenkomst van minimum 6 maanden zijn.

Voordelen voor de werkgever

De werkuitkering wordt toegekend gedurende de maand van indiensttreding en de vijf volgende maanden. De uitkering bedraagt forfaitair 350 EUR per maand en ze is aftrekbaar van het nettoloon.Deze uitkering kan niet worden gecumuleerd met een ander activeringsvoordeel dat de RVA of het OCMW betaalt (bv. de werkuitkering in het kader van ACTIVA, de herinschakelingsuitkering in het kader van SINE, …).
Het voordeel kan voor een werknemer slechts één keer worden toegekend, m.a.w. in het kader van één bepaalde tewerkstelling voor rekening van één bepaalde werkgever.