Variabele: Wettelijke basis

Een verbetering voorstellen

Naam

Wettelijke basis

Afkorting

WET

Thema

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet

Definitie/omschrijving

Geeft de geldende reglementering aan en het KB dat van toepassing is voor: de privésector, de openbare diensten, het onderwijs en het CLB, de universiteiten, de rechterlijke orde, de autonome overheidsbedrijven, de federale overheidsdiensten en de parastalen.

Zie bijlage8 voor een overzicht van de verschillende regimes tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - 31/12/2006

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1privé 01/01/1998 - 31/12/2006
2openbare diensten 01/01/1998 - 31/12/2006
3onderwijs & PMQ 01/01/1998 - 31/12/2006
4universiteiten 01/01/1998 - 31/12/2006
5rechterlijke orde (afgeschaft vanaf 1/5/2001) 01/01/1998 - 30/06/2001
6autonome overheidsbedrijven 01/01/1998 - 31/12/2006
7federale ministeries & parastatalen 01/01/1998 - 31/12/2006
8rest 01/10/1998 - 31/12/2006
9personeelsleden die de rechterlijke macht terzijde staan 01/04/2001 - 31/12/2006
10tijdskrediet en loopbaanvermindering (privésector, vanaf 1/1/2002) 01/01/2002 - 31/12/2006
11autonome overheidsbedrijven 01/04/2002 - 31/12/2006
12geforceerde bedragen 01/10/2002 - 31/12/2006

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Algemeen stelsel.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn stelsels die werknemers de mogelijkheid geven om hun loopbaan gedurende bepaalde tijd gedeeltelijk te verminderen of tijdelijk stop te zetten. Het stelsel van tijdskrediet heeft betrekking op de werknemers in de privésector, het stelsel van loopbaanonderbreking is een gelijkaardige maatregel voor de overheidssector. Als hij aan de voorwaarden voldoet, kan de werknemer vragen om een forfaitaire uitkering te ontvangen die door de RVA zal worden uitbetaald. Deze uitkering varieert naargelang de omvang van de prestatievermindering en ze is beperkt in de tijd.
Voor de 50-plus-werknemers die aan de voorwaarden voldoen, zal de uitkering tot aan de pensioensleeftijd worden uitgekeerd.

Het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking zijn rechten van de werknemers, behalve als hun aantal een bepaald percentage in het bedrijf overschrijdt, of als ze strategische functies bekleden. In heel kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) moet de mogelijkheid tot tijdskrediet met de werkgever worden besproken.

Specifieke stelsels

Er bestaan ook specifieke stelsels van loopbaanonderbreking, die aan een welomschreven reden zijn gebonden. Dit is het geval voor het ouderschapsverlof, het palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, of voor de hervatting van studies. In dit geval kan de uitkering die door de RVA wordt uitbetaald, voor een langere periode worden uitbetaald dan voorzien in het algemeen stelsel.