Variabele: Hoedanigheid van persoon

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoedanigheid van persoon

Afkorting

Hoed

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Geeft de hoedanigheid weer van elke actor in een kinderbijslagdossier (rechtgevend kind, rechthebbende of bijslagtrekkende).

Bron

DWH_ONAFTS

Instelling

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 30/06/2014

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Indien er in één dossier verschillende bijslagtrekkenden zijn, is het niet mogelijk een link te leggen tussen rechtgevend kind en bijslagtrekkende.
  • Het is momenteel niet mogelijk na te gaan of de bijslagtrekkende de kinderbijslag volledig ontvangt, dan wel of er een tussenkomst van een instelling is.
  • Het recht op kinderbijslag voor één rechtgevend kind kan in principe slechts ontstaan via één rechthebbende.
  • In de kinderbijslagregeling voor werknemers en zelfstandigen bestaat er een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot de leeftijd van 18 jaar. Overheidspersoneel heeft recht op kinderbijslag voor elk kind dat jonger is dan 21 jaar.
  • In de werknemersregeling is de moeder prioritaire bijslagtrekkende, bij overheidspersoneel wordt de kinderbijslag samen met de wedde aan de rechthebbende betaald, tenzij specifiek gevraagd wordt de kinderbijslag uit te keren aan de persoon die het kind opvoedt.
  • De overleden rechthebbende blijft opgenomen in het bestand DWH_ONAFTS indien hij het recht opent op verhoogde wezenbijslag.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
001Rechthebbende 01/01/1997 - 31/12/2003
002Bijslagtrekkende 01/01/1997 - 31/12/2003
003Rechtgevend kind 01/01/1997 - 31/12/2003
101Rechthebbende 01/01/2004 - 30/06/2014
102Bijslagtrekkende type 1 01/01/2004 - 30/06/2014 Persoon aan wie de kinderbijslag effectief wordt uitbetaald maar waarvan de socioprofessionele situatie in de huidige gezinstoestand geen invloed heeft op het dossier.
103Bijslagtrekkende type 2 01/01/2004 - 30/06/2014 Persoon aan wie de kinderbijslag effectief wordt uitbetaald en waarvan de socioprofessionele toestand invloed kan hebben op het dossier. Bijvoorbeeld een gezin waar de stiefvader de rechthebbende is en de moeder geen loon of uitkering ontvangt. In dit geval is de moeder een bijslagtrekkende type 2 want indien zij toch een bezoldigde activiteit zou uitoefenen of een uitkering zou ontvangen, wordt zij prioritaire rechthebbende.
104Rechtgevend kind 01/01/2004 - 30/06/2014