Variabele: Code voordeel

Een verbetering voorstellen

Naam

Code voordeel

Afkorting

Code_voordeel

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Code voordeel geeft voor de pensioenrechten toegekend door RVP, PDOS en RSZPPO in detail het soort pensioenrecht weer.

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De waarden van deze variabele beginnend met J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y of Z gevolgd door één cijfer hebben geen specifieke betekenis. Dit betreffen pensioenvoordelen aangegeven door andere instelling dan RVP, AdP/PDOS of RSZPPO.
  • Vanaf april 2007 is het aantal records met een nulbetaling voor bepaalde pensioenvoordelen ('code_voordeel = 03, 11, 30, 33, 38, 91, 92, 93, 94') gestegen. Het betreft pensioenvoordelen waarvan ofwel het recht ofwel de betaling geschorst is. Een recht kan worden geschorst indien niet meer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan, een betaling wordt geschorst indien niet meer aan de betaalvoorwaarde wordt voldaan.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
01Rustpensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
02Rustpensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
03Gewaarborgd inkomen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
04Gescheiden werknemer 01/10/2006 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Deze code wordt toegepast vanaf 1 oktober 2006, en is volledig betrouwbaar vanaf 2008. Deze code bevat enkel de nieuw gescheiden werknemers vanaf 2006.
05Gescheiden zelfstandige 01/10/2006 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Deze code wordt toegepast vanaf 1 oktober 2006, en is volledig betrouwbaar vanaf 2008. Deze code bevat enkel de nieuw gescheiden zelfstandigen vanaf 2006.
06Rust mijnwerker-alleen vaste gegevens 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
07Rente rustpensioen A.S.L.K. geïndexeerd 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
08Onvoorwaardelijk rustpensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
09Ouderdomsrentebijslag 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
10Herwaarderingspremie zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
11Overlevingspensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. In de maanden 4/2007, 5/2007 en 6/2007 en vanaf 9/2008 zijn in het Pensioenkadaster records opgenomen waarvoor geldt "code_voordeel = 11" en "brutobedrag = 0". Hierdoor is er een sterke stijging merkbaar in de betalingen met deze waarde.
12Overlevingspensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
13Alleen zone blanco provisioneel 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
14Europees rustpensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
15Europees overlevingspensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
16Overlevingspensioen mijnwerker 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
17Rente overlevingspensioen A.S.L.K. geïndexeerd 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
18Onvoorwaardelijk overlevingspensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
19Weduwerentebijslag 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
21Vakantiegeld 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
22Speciale toelage 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
23Bijzondere bijslag zelfstandigen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
24Inhaalpremie 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
25Bijzondere bijslag werknemers 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
26Bijzondere verwarmingstoelage 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Een bijzondere verwarmingstoelage wordt jaarlijks toegekend aan gerechtigden op een Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (niet aan gerechtigden op een Inkomensgarantie voor Ouderen).
27Onvoorwaardelijk rustpensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
28Onvoorwaardelijk overlevingspensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
29Pensioenbijslag zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
30Inkomensgarantie Ouderen (2001/4) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
31Vergoeding bijzonder brugpensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
32Vergoeding bijzonder brugpensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
33Aanvullende toelage minder validen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
34Tegemoetkoming ter aanvulling gewaarborgd inkomen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
35Europees onvoorwaardelijk rustpensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
36Kolen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
37Europees onvoorwaardelijk overlevingspensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
38Uitkering hulp van derden 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
39Verwarmingstoelage 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Een verwarmingstoelage wordt maandelijks toegekend aan mijnwerkers.
40Groep 40 (Driemaandelijks) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
41Rust werknemer - subrogatie EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
42Overleving werknemer - subrogatie EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
43Ouderdomsrente - subrogatie EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
44Weduwerente - subrogatie EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
45Overlevingspensioen - overgangsuitkering werknemer 01/01/2015 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
46Overlevingspensioen - overgangsuitkering zelfstandige 01/01/2015 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
47Belgische staat zelfstandige K.B. 65 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
48Belgische staat zelfstandige K.B. 70 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
49Ouderdomsrente (tot 10/1985 geïndexeerd) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
50Weduwerente (tot 10/1985 geïndexeerd) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
51Buitenlands rustpensioen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
52Rente - ingangsdatum vanaf 1/01/1994 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
53Aanvulling bijzonder brugpensioen RIZIV 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
54Aanvulling bijzonder brugpensioen NPFM 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
55Aanvulling bijzonder brugpensioen HVZ 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
56Vergoeding bijzonder brugpensioen werknemer (invalide) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
57Burgerlijke invaliden RPW 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
58Burgerlijke invaliden RPZ 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
59Vergoeding bijzonder brugpensioen zelfstandige (invaliden) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
61Aanvulling Rustpensioen werknemers 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
62Aanvulling vergoeding brugpensioen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
63Aanvulling Belgische staat 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
65Vervroegde uittredingstoelage - Rust 60/65 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
66Vervroegde uittredingstoelage - Rust 65/75 E.C. 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
67Vervroegde uittredingstoelage - Rust 65/75 Min. Landb. 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
68Vervroegde uittredingstoelage - Rust (betaald) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
69Aanvulling bijzonder brugpensioen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
70Rente rustpensioen A.S.L.K. niet geïndexeerd 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
71Aanvulling overlevingspensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
72Rente overlevingspensioen A.S.L.K. niet geïndexeerd 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
73Niet geïdexeerde rente (rust) EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
74Niet geïdexeerde rente (overleving) EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
75Niet geïndexeerde rente (rust) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
76Niet geïndexeerde rente (overleving) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
77Kapitaal ouderdomsrente 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in kapitaal.
78Kapitaal weduwerente 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in kapitaal.
79Niet geïndexeerde rente (kapitaal) EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in kapitaal.
80Niet geïndexeerde rente (afkoop) EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in kapitaal.
81Belgische staat werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
82Belgische staat zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
83Brugrustpensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
84Brugrustpensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
85Vervroegde uittredingstoelage-overleving 60/65 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
86Vervroegde uittredingstoelage - overleving 65/75 EC 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
87Vervroegde uittredingstoelage-overleving 65/75 Min. Landb. 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
88Vervroegde uittredingstoelage- overleving (betaald) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
89herwaarderingspremie werknemer (1999/04) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
90Vergoeding 01/1978 01/01/2001 - 31/03/2016 Buitenlands wettelijk pensioen aangegeven door de dienst buitenlandse pensioenen van RVP
91Eerste buitenlands pensioen Gr. 92 01/01/2001 - 31/03/2016 Buitenlands wettelijk pensioen aangegeven door de dienst buitenlandse pensioenen van RVP
92Tweede buitenlands pensioen Gr. 92 01/01/2001 - 31/03/2016 Buitenlands wettelijk pensioen aangegeven door de dienst buitenlandse pensioenen van RVP
93Derde buitenlands pensioen Gr. 92 01/01/2001 - 31/03/2016 Buitenlands wettelijk pensioen aangegeven door de dienst buitenlandse pensioenen van RVP
94Vierde buitenlands pensioen Gr. 92 01/01/2001 - 31/03/2016 Buitenlands wettelijk pensioen aangegeven door de dienst buitenlandse pensioenen van RVP
95Achterstallen buitenland 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
97Belastbaar bedrag + % 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
98Solidariteitsbijdrage 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
99Pensioen openbare besturen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door AdP/PDOS
100Rustpensioen - subrogatie Ministerie van Financieën 01/01/2001 - 31/03/2016
101Overlevingspensioen - subrogatie Ministerie van Financieën 01/01/2001 - 31/03/2016
102Ouderdomsrente - subrogatie Ministerie van Financieën 01/01/2001 - 31/03/2016
103Weduwerente - subrogatie Ministerie van Financieën 01/01/2001 - 31/03/2016
A1Koloniaal invaliditeitspensioen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door AdP/PDOS
K1Andere voordelen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door AdP/PDOS
B1Burgemeester 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
B2Schepen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
B3OCMW voorzitter 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
B4Administratief personeel 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
B5Provinciegouverneur 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
B6Provinciaal adviseur 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
B7Bestendig afgevaardigde 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
ITOverbruggingstoelagen die gedurende een beperkt aantal maanden worden uitbetaald aan de werknemers die hun wettelijk pensioen hebben aangevraagd 01/01/2001 - 31/03/2016
ZVVoordelen enkel onderworpen aan de ZIV inhouding van 3,55% 01/01/2001 - 31/03/2016 Hieronder valt enkel het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
SBVoordelen enkel onderworpen aan de solidariteitsbijdrage 01/01/2001 - 31/03/2016 Tot januari 2000 vielen de pensioenvoordelen voor de zelfstandige bedrijfsleidershieronder, maar sindsdien zijn zij ook onderworpen aan de ZIV inhouding.
00Geen specifieke betekenis 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door andere instelling dan RVP, AdP/PDOS of RSZPPO
F0Rustpensioen - subrogatie Ministerie van Financieën 01/01/2010 - 31/03/2016
F4Pensioenbonus rust werknemer 01/01/2015 - 31/03/2016 Vanaf 2015 wordt de pensioenbonus afzonderlijk meegedeeld
F5Pensioenbonus overleving werknemer 01/01/2015 - 31/03/2016 Vanaf 2015 wordt de pensioenbonus afzonderlijk meegedeeld
F6Pensioenbonus rust zelfstandige 01/01/2015 - 31/03/2016 Vanaf 2015 wordt de pensioenbonus afzonderlijk meegedeeld
F7Pensioenbonus overleving zelfstandige 01/01/2015 - 31/03/2016 Vanaf 2015 wordt de pensioenbonus afzonderlijk meegedeeld
F8Welvaartsbonus 01/01/2015 - 31/03/2016
F9Maandelijkse welvaartsbonus 01/01/2008 - 31/03/2016
H1Premie Minimum Werknemer PMW 01/01/2015 - 31/03/2016
H2Premie Minimum Zelfstandige PMZ 01/01/2015 - 31/03/2016
H3Premie Minimum Werknemer PMW feitelijke scheiding 01/01/2015 - 31/03/2016
H4Premie Minimum Zelfstandige PMZ feitelijke scheiding 01/01/2015 - 31/03/2016