Variabele: Indicatorveld pensioenvoordeel

Een verbetering voorstellen

Naam

Indicatorveld pensioenvoordeel

Afkorting

R_exclus

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

R_exclus duidt aan of een pensioenvoordeel nog bestaat op de laatste dag van het kwartaal. Dit gebeurt op basis van de variabele 'eindmaand_referteperiode'.

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Dit betreft een afgeleide variabele. De afgeleide variabele 'nomenclatuur van socio-economische posities' geeft de socio-economische positie van een persoon aan op de laatste dag van het kwartaal. Om de pensioentrekkenden op te nemen in de nomenclatuur, moet dus ook bepaald worden of het pensioenvoordeel nog bestond op de laatste dag van het kwartaal.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
IHet pensioenvoordeel bestaat op de laatste dag van het kwartaal. 01/01/2003 - 31/03/2016
OHet pensioenvoordeel bestaat niet op de laatste dag van het kwartaal. 01/01/2003 - 31/03/2016