Variabele: Aantal gelijkgestelde uren in dienst

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal gelijkgestelde uren in dienst

Afkorting

AFSimilarHours_onss100

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal gelijkgestelde uren in dienst in het kwartaal (in hondersten)

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2012 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/