Variabele: Aantal gepresteerde dagen 10-11-13

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal gepresteerde dagen 10-11-13

Afkorting

Days_pc10

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal gepresteerde dagen met prestatiecodes 10, 11 en 13:

10=gewaarborgd loon tweede week, feestdagen en vervangingsdagen tijdens periode van tijdelijke werkloosheid, functie van rechter sociale zaken

11=arbeidsongeschiktheid met aanvulling of voorschot overeenkomstig de CAO 12bis/13bis

13=sociale promotie

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/