Variabele: Aantal gepresteerde dagen 50-51-52

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal gepresteerde dagen 50-51-52

Afkorting

Days_pc50

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal gepresteerde dagen met prestatiecodes 50, 51 en 52:

50=ziekte (ziekte of ongeval van gemeen recht en profylactisch verlof)

51=moederschapsbescherming (=moederschapsbescherming, moederschapsrust en in vaderschapsverlof omgezet moederschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder) en borstvoedingspauzes (CAO nr. 80)

52=vaderschaps- of adoptieverlof (te gebruiken voor al de door uitkeringsverzekering betaalde dagen die volgen op de drie door de werkgever betaalde dagen)

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/