Variabele: Aantal gepresteerde uren 1-2-301

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal gepresteerde uren 1-2-301

Afkorting

Hrs_pc1

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal gepresteerde uren met prestatiecodes 1, 2 en 301:

1=alle gegevens met betrekking tot de arbeidstijd gedekt door loon met RSZPPO-bijdragen, met uitzondering van de wettelijke en bijkomende vakantie van arbeiders

2=wettelijke vakantie voor arbeiders

301=alle gegevens met betrekking tot de arbeidstijd gedekt door loon met vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen, met

uitzondering van deze die onder een andere code vermeld worden.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/