Variabele: Aantal gepresteerde uren 21-22-24-25

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal gepresteerde uren 21-22-24-25

Afkorting

Hrs_pc21

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal gepresteerde uren met prestatiecodes 21, 22, 24 en 25:

21=de dagen staking/lock-out

22=syndicale opdracht

24=verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon - voor de onthaalouders, onbezoldigde vakantiedagen (maximum 20) en wettelijke feestdagen wanneer er geen kinderopvang is

25=burgerplichten zonder behoud van loon, openbaar mandaat

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/