Variabele: Basisloon

Een verbetering voorstellen

Naam

Basisloon

Afkorting

Rembase

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Basisloon

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Bedrag van bezoldigingscode 101-140-160.

Basisloon:

101=Geïndexeerd basisloon (zonder wettelijke of buitenwettelijke premies en vergoedingen)

160=Deel van het loon (10%) van de in een startbaanovereenkomst tewerkgestelde werknemer dat door de werkgever wordt besteed aan zijn opleiding - art. 33, § 2 van de wet van 24.12.1999.

Beroepsziekten - publieke sector:

140=Vergoeding voor periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens erkende beroepsziekte (artikel 21 van KB van 21.01.1993)

Internationale compatibiliteit

/