Variabele: Bijdrage 2P

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage 2P

Afkorting

COT_2P

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Bijdrage voor de tweede pensioenpijler van contractuele personeelsleden

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/10/2010 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Supplementaire en bijzondere bijdragen op het aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen loon (werknemerskengetal 842: bijdrage aanvullend pensioenstelsel contractanten; en, 843: bijdrage aanvullend pensioenstelsel contractanten - bijzondere stelsels)

Internationale compatibiliteit

/