Variabele: Bijdrage 671

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage 671

Afkorting

Cot_671

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Bijdrage (voor Ziekte-en Invaliditeitsuitkering) ontslagen statutaire werknemer

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Werknemerskengetal bijdragen = 671
  • Het bijdragepercentage is het resultaat van de combinatie tussen de werkgeverscategorie (variabele 'cattra') en het werknemerskengetal (variabele 'codtra')

Internationale compatibiliteit

/