Variabele: Bijdrage PB

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage PB

Afkorting

CuCOT_PB

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Solidariteitsbijdrage in de winstdeelname

Bron

DWH_ONSSAPL_CUPPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/07/2010 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Een solidariteitsbijdrage in de vorm van een bijzondere werknemersbijdrage werd ingesteld op de deelname in de winst voor de tot het participatieplan toegetreden werknemers (werknemerskengetal 861)

Internationale compatibiliteit

/