Variabele: Bijdrageplichtige loonmassa

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrageplichtige loonmassa

Afkorting

Salcot

Thema

Bijdragen, Loon

Definitie/omschrijving

Bedrag van de bijdrageplichtige loonmassa inzake sociale zekerheid in het kwartaal

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De bijdrageplichtige loonmassa sociale zekerheid bevat alle vergoedingen die onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen.

Deze loonmassa komt overeen met de vroegere bezoldigingscode 2. Het is het meest omvattende loonbegrip bij de RSZPPO.

Internationale compatibiliteit

/