Variabele: Indicatorveld arbeidsprestatie

Een verbetering voorstellen

Naam

Indicatorveld arbeidsprestatie

Afkorting

R_exclus

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die aanduidt of een record moet worden meegeteld of niet.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/04/2012 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Duidt aan of een arbeidsplaats nog bestaat op het einde van het trimester of niet.

In het datawarehouse worden alle records uit de DMFA overgenomen, ook deze die betrekking hebben op aangiften voor personen waarvoor (al dan niet) een bijdrage moet worden betaald zonder dat er sprake is van reële tewerkstelling. Deze variabele kan vijf verschillende waarden aannemen:

C: uitsluiting bepaalde werknemerskengetallen

P: uitsluiting van werknemers die geen prestaties geleverd hebben

O: niet meer in dienst op het einde van het kwartaal

I: in dienst op het einde van het kwartaal met prestaties

M: niet van toepassing

 

Vanaf 01/04/2012 wordt er rekening gehouden met de terbeschikkingstelling.

Vanaf 01/04/2012 is er een kleine wijziging in de berekeningswijze van de variabele. Dit heeft een minieme impact op de telling van het aantal werknemers. De betekenis van de variabele zelf verandert niet.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
CUitsluiting bepaalde werknemerskengetallen 01/04/2012 - 31/12/2016
IIn dienst op het einde van het kwartaal met prestaties 01/04/2012 - 31/12/2016
ONiet meer in dienst op het einde van het kwartaal 01/04/2012 - 31/12/2016
PUitsluiting van werknemers die geen prestaties geleverd hebben 01/04/2012 - 31/12/2016