Variabele: Loonmassa IX

Een verbetering voorstellen

Naam

Loonmassa IX

Afkorting

LMS_IX

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Loonmassa vrijgesteld van bijdragen

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Berekeningsbasis werknemerskengetal bijdragen = 899. Dit is het loon vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde vergoedingen voor vrijwillige brandweer.

Internationale compatibiliteit

/