Variabele: Loonmassa P DS

Een verbetering voorstellen

Naam

Loonmassa P DS

Afkorting

LMS_P_DS

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Loonmaasa pensioenbijdragen voor vastbenoemden

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/04/2009 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Terugbetaalde bijdragen voor de syndicaal gedetacheerden (werknemerskengetal 894)

Internationale compatibiliteit

/