Variabele: Percentage deeltijds

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage deeltijds

Afkorting

Apltauxpt

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

De verhouding tussen het aantal uren volgens contract en het aantal uren van de maatman (vroegere definitie).

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het is de verhouding tussen het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer ('meanworkinghours') en het gemiddeld aantal uren per week van de referentiepersoon ('refmeanworkinghours').

De (fictieve) referentiepersoon is de persoon die voltijds is tewerkgesteld in dezelfde onderneming of, bij gebrek daaraan, in dezelfde bedrijfstak, in een functie gelijkaardig aan deze van de werknemer.

Internationale compatibiliteit

/