Variabele: Prestatietype

Een verbetering voorstellen

Naam

Prestatietype

Afkorting

T-prest

Thema

Arbeidsregime

Definitie/omschrijving

Code die informatie verstrekt over het arbeidsregime (voltijds/deeltijds/onbepaald) op de laatste dag van het kwartaal.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Arbeidsprestaties waarvoor het aantal uren dat de werknemer wekelijks dient te presteren volgens het arbeidscontract (zie variabele 'Actiwerk') gelijk is aan het aantal uren dat de maatman presteert (zie variabele 'Actimman'), worden beschouwd als voltijds werkend.
  • Voor arbeidsprestaties waarvoor de maatman ongekend is (bv. in geval van onregelmatige uurroosters) is het arbeidsregime onbepaald. Het arbeidsregime 'speciaal' (zie variabele 'T_prest' bij RSZ) komt voor de arbeidsprestaties aangegeven bij de RSZPPO bijgevolg niet voor.

Het gaat om een afgeleide variabele op basis van DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
FVoltijds 01/01/1997 - 31/12/2004
IOnbepaald 01/01/1997 - 31/12/2004
PDeeltijds 01/01/1997 - 31/12/2004