Variabele: Sociale Maribel

Een verbetering voorstellen

Naam

Sociale Maribel

Afkorting

Maribel

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die aangeeft of de werknemer aangeworven werd in het kader van de sociale maribel.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven als logistiek assistent in het kader van de sociale maribel (ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen) 01/04/2005 - 31/12/2016
2Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven in het kader van de sociale maribel (geen logistiek assistent) 01/04/2005 - 31/12/2016
3Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven als contractuele of statutaire werknemer die een opleiding volgt in het kader van het opleidingsproject voor verpleegkundige en die bezoldigd op het werk afwezig is omdat hij in het kader van het voltijds onderwijs of van het onderwijs van sociale promotie een opleiding volgt tot gediplomeerde of gegradueerde verpleegkundige 01/04/2005 - 31/12/2016
4Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven als logistiek assistent in het kader van de sociale maribel (ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen die een opleiding volgt in het kader van het opleidingsproject voor verpleegkundige en die bezoldigd op het werk afwezig is omdat hij in het kader van het voltijds onderwijs of van het onderwijs van sociale promotie een opleiding volgt tot gediplomeerde of gegradueerde verpleegkundige 01/04/2005 - 31/12/2016
5Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO en aangeworven in het kader van de sociale maribel (geen logistiek assistent) die een opleiding volgt in het kader van het opleidingsproject voor verpleegkundige en die bezoldigd op het werk afwezig is om dat hij in het kader van het voltijds onderwijs of van het onderwijs van sociale promotie een opleiding volgt tot gediplomeerde of gegradueerde verpleegkundige 01/04/2005 - 31/12/2016
6Werknemer, aangegeven bij de RSZPOP, en aangeworven als contractuele werknemer, aangeworven ter vervanging van personeelsleden die een opleiding volgen van gediplomeerde of gegradueerde verpleegkundige 01/04/2005 - 31/12/2016
8Laaggeschoolde jongere tewerkgesteld in de social-profitsector in uitvoering van het generatiepact 01/07/2008 - 31/12/2016
9Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven in het kader van de fiscale Maribel 01/01/2010 - 31/12/2016
10Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven in het kader van het sectoraal akkoord betreffende de gezondheidssectoren (geen vervanging van de werknemer die geniet van de toekenning van bijkomend verlof vanaf 52 jaar). 01/07/2011 - 31/12/2016
11Werknemer, aangegeven bij de RSZPPO, en aangeworven ter vervanging van werknemer die geniet van de toekenning van bijkomend verlof vanaf 52 jaar - sectoraal akkoord betreffende de federale gezondheidszorgen. 01/07/2011 - 31/12/2016
0Niet van toepassing 01/01/2005 - 31/12/2016