Variabele: Statuut

Een verbetering voorstellen

Naam

Statuut

Afkorting

Status

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Statuut van de werknemer

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele lijkt op de vroegere functiecode 'funccd', maar bevat niet altijd dezelfde gegevens. De vroegere functiecode had meer keuzemogelijkheden.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
.Regulier contractueel of benoemde ambtenaar (= blanco) 01/01/2005 - 31/12/2016
BVrijwillige brandweerlieden 01/01/2005 - 31/12/2016
CConciërges 01/01/2005 - 31/12/2016
D1Thuiswerker Onthaalouder 01/01/2016 - 31/12/2016 Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang die ressorteren onder het PC 331.00.10
EPersoneel van onderwijsinstellingen 01/01/2005 - 31/12/2016
LPWerknemers met gelimiteerde prestaties 01/01/2005 - 31/12/2016 Het zijn de werknemers die verbonden zijn met de werkgever met een contract van korte duur en voor een tewerkstelling die per dag niet de gewoonlijke dagduur bereikt. Het betreft hier bijvoorbeeld extra's in de horeca, monitoren in de socioculturele sector,... die voor slechts enkele uren worden aangeworven.
MGeneesheren 01/01/2005 - 31/12/2016
OPersoneel van de onderwijsinstellingen dat niet aangegeven is in DimonaPPL (maar wel aangegeven is in Dimona bij de RSZ)Het gaat om het onderwijzend, het administratief en het technisch personeel van de onderwijsinstellingen dat van een lokaal bestuur- uitsluitend niet-gesubsidieerde vergoedingen ontvangt zonder bijkomende prestaties te verrichten of- uitsluitend niet-gesubsidieerde vergoedingen ontvangt voor toezicht en busbegeleiding die als bijkomende prestatie worden verricht. 01/01/2007 - 31/12/2016
PPolitiepersoneel 01/01/2005 - 31/12/2016
PCBurgerpersoneel van de politie 01/01/2005 - 31/12/2016
SSeizoenarbeider 01/01/2005 - 31/12/2016 Het gaat om werknemers die arbeidsperiodes van beperkte duur verrichten, hetzij omwille van de seizoensgebonden aard van het werk, hetzij omdat de bedrijven die hen aanwerven verplicht zijn personeel te rekruteren ter versterking op bepaalde momenten van het jaar.
SATechnisch en administratief beroepspersoneel van de brandweerdiensten 01/01/2013 - 31/12/2016
SPOperationeel beroepspersoneel van de brandweerdiensten 01/01/2005 - 31/12/2016
TTijdelijk 01/01/2005 - 31/12/2016 Het gaat om werknemers aangeworven in het kader van een contract van bepaalde duur om te kunnen voorzien in de vervanging van een vaste werknemer of om te beantwoorden aan een tijdelijke toename van het werk of in de uitvoering van een uitzonderlijk werk te verzekeren (dit heeft geen betrekking op de uitzendkrachten die via een uitzendbureau ter beschikking worden gesteld van een werkgever).
VVerzorgend, verplegend en paramedisch personeel 01/01/2005 - 31/12/2016 Het gaat om verplegend, verzorgend en paramedisch personeel (verplegers, vroedvrouwen, verzorg(st)ers, ...) en het paramedisch personeel.
VFVerplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat behoort tot de federale gezondheidssectoren 01/01/2010 - 31/12/2016
WFVerplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat behoort tot de federale gezondheidssectoren en dat geen verplegend of paramedisch personeel is 01/01/2010 - 31/12/2016