Variabele: Voltijds equivalent andere dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Voltijds equivalent andere dagen

Afkorting

Eqtpsp_other

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Voltijds equivalent andere dagen

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het voltijdsequivalent andere dagen vergelijkt de dagen die niet betaald of gelijkgesteld zijn van een werknemer tijdens een kwartaal met die van de maatman. De maatman wordt geteld als één voltijdsequivalent. De basis voor de berekening zijn de uren van prestatiecodes.

23=carensdag

30=alle gegevens met betrekking tot de arbeidstijd waarvoor de werkgever geen loon of vergoeding betaalt, met uitzondering van deze die onder een andere code vermeld worden

50=ziekte (ziekte of ongeval van gemeen recht en profylactisch verlof)

51=moederschapsbescherming (=moederschapsbescherming, moederschapsrust en in vaderschapsverlof omgezet moederschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder) en borstvoedingspauzes (CAO nr. 80)

52=vaderschaps- of adoptieverlof (te gebruiken voor al de door uitkeringsverzekering betaalde dagen die volgen op de drie door de werkgever betaalde dagen)

60=arbeidsongeval

61=beroepsziekte

70=tijdelijke werkloosheid andere dan de codes 71 en 72

71=specifieke code economische werkloosheid

72=specifieke code voor tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer

73=jeugdvakantie en seniorvakantie

74=minderprestaties van de erkende onthaalouder, te wijten aan de afwezigheid van kinderen die normaal zouden worden opgevangen, maar die niet zijn komen opdagen door omstandigheden buiten de wil van de onthaalouder om.

Internationale compatibiliteit

/