Variabele: Voltijds equivalent inclusief gelijkgestelde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Voltijds equivalent inclusief gelijkgestelde dagen

Afkorting

Tauxaa

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Voltijds equivalent inclusief gelijkgestelde dagen

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het voltijds equivalent kan berekend worden hetzij inclusief de gelijkgestelde dagen (zie variabele Tauxaa), hetzij exclusief gelijkgestelde dagen. In het eerste geval worden de periodes van afwezigheid waarvoor men geen loon ontvangt (eventueel wel een vervangingsinkomen) meegeteld voor de berekening van het voltijdsequivalent. Het voltijdsequivalent incl. gelijkgestelde dagen vergelijkt de werkelijk gepresteerde arbeid en de gelijkgestelde dagen van een werknemer tijdens een kwartaal met die van de maatman. De maatman wordt geteld als één voltijdsequivalent.

Prestaties van minder dan één voltijdsequivalent kunnen hun oorsprong vinden in:

  • een kortere periode van tewerkstelling (geen volledig trimester tewerkgesteld)
  • deeltijdse arbeidsprestaties (wekelijkse arbeidsduur lager dan die van de maatman)
  • periodes van afwezigheid niet gedekt door een loon

Zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers worden de prestaties in uren vergeleken met het aantal uren dat een referentiepersoon zou gewerkt hebben in een volledig kwartaal. Voor het voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen dienen de uren van prestatiecodes 1, 2, 301, 10, 11, 13, 21, 22, 23, 24 en 25 als basis van de berekening.

1=alle gegevens met betrekking tot de arbeidstijd gedekt door loon met RSZPPO-bijdragen, met uitzondering van de wettelijke en bijkomende vakantie van arbeiders

2=wettelijke vakantie voor arbeiders

301=alle gegevens met betrekking tot de arbeidstijd gedekt door loon met vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen, met

uitzondering van deze die onder een andere code vermeld worden.

10=gewaarborgd loon tweede week, feestdagen en vervangingsdagen tijdens periode van tijdelijke werkloosheid, functie van rechter sociale zaken

11=arbeidsongeschiktheid met aanvulling of voorschot overeenkomstig de CAO 12bis/13bis

13=sociale promotie

21=de dagen staking/lock-out

22=syndicale opdracht

24=verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon - voor de onthaalouders, onbezoldigde vakantiedagen (maximum 20) en wettelijke feestdagen wanneer er geen kinderopvang is

25=burgerplichten zonder behoud van loon, openbaar mandaat

Internationale compatibiliteit

/