Variabele: Duur van de detachering

Een verbetering voorstellen

Naam

Duur van de detachering

Afkorting

DuurDetachering

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de duur van de detachering, per kalenderjaar.

Bron

DWH_ONSS_LIMOSA_DéclarationClient

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2010 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De duur van de detachering wordt berekend per kalenderjaar. Bijvoorbeeld: bij een melding die loopt van dag A in jaar X tot dag B in het jaar X+1, wordt de duur berekend van dag A in jaar X tot en met december jaar X.

Internationale compatibiliteit

/