Variabele: Nace-code

Een verbetering voorstellen

Naam

Nace-code

Afkorting

nacecode

Thema

Bedrijfssector, Werkgever, COVID-19

Definitie/omschrijving

De voornaamste activiteitssector van de werkgever volgens de Nace-Bel-nomenclatuur (5 cijfers).

Bron

CRISE_ONSS_fichier_du_personnel

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 29/02/2024

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

De activiteitennomenclatuur NACE Rev.1 werd opgesteld in een geharmoniseerd Europees kader dat vastgelegd werd in een EG-Verordening van de Raad. Deze Europese nomenclatuur staat nationale aanpassingen toe die verkregen werden door het uitsplitsen van de meest gedetailleerde Europese rubrieken. De NACE-BEL is de Belgische versie van de NACE Rev.1 (140 klassen van de ongeveer 500 klassen van de NACE Rev.1 werden verder onderverdeeld in de NACE-BEL).

In 2008 werd de Nace-Bel-nomenclatuur grondig gewijzigd.

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1.11Teelt van granen (m.u.v rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 01/03/2020 - 29/02/2024
1.12Teelt van rijst 01/03/2020 - 29/02/2024
1.13Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.14Teelt van suikerriet 01/03/2020 - 29/02/2024
1.15Teelt van tabak 01/03/2020 - 29/02/2024
1.16Teelt van vezelgewassen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.191Teelt van bloemen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.199Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
1.21Teelt van druiven 01/03/2020 - 29/02/2024
1.22Teelt van tropisch en subtropisch fruit 01/03/2020 - 29/02/2024
1.23Teelt van citrusvruchten 01/03/2020 - 29/02/2024
1.24Teelt van pit- en steenvruchten 01/03/2020 - 29/02/2024
1.25Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 01/03/2020 - 29/02/2024
1.26Teelt van oliehoudende vruchten 01/03/2020 - 29/02/2024
1.27Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken 01/03/2020 - 29/02/2024
1.28Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.29Teelt van andere meerjarige gewassen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.301Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.309Overige plantenvermeerdering 01/03/2020 - 29/02/2024
1.41Fokken van melkvee 01/03/2020 - 29/02/2024
1.42Fokken van andere runderen en buffels 01/03/2020 - 29/02/2024
1.43Fokken van paarden en andere paardachtigen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.44Fokken van kamelen en andere kameelachtigen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.45Fokken van schapen en geiten 01/03/2020 - 29/02/2024
1.461Fokvarkenshouderijen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.462Varkensvetmesterijen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.471Kippenkwekerijen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.472Productie van eieren van pluimvee 01/03/2020 - 29/02/2024
1.479Overige pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.49Fokken van andere dieren 01/03/2020 - 29/02/2024
1.5Gemengd bedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
1.61Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 01/03/2020 - 29/02/2024
1.62Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 01/03/2020 - 29/02/2024
1.63Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 01/03/2020 - 29/02/2024
1.64Zaadbewerking met het oog op vermeerdering 01/03/2020 - 29/02/2024
1.7Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
2.1Bosbouw 01/03/2020 - 29/02/2024
2.2Exploitatie van bossen 01/03/2020 - 29/02/2024
2.3Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout 01/03/2020 - 29/02/2024
2.4Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 01/03/2020 - 29/02/2024
3.11Zeevisserij 01/03/2020 - 29/02/2024
3.12Binnenvisserij 01/03/2020 - 29/02/2024
3.21Mariene aquacultuur 01/03/2020 - 29/02/2024
3.22Aquacultuur in zoet water 01/03/2020 - 29/02/2024
5.1Winning van steenkool 01/03/2020 - 29/02/2024
5.2Winning van bruinkool 01/03/2020 - 29/02/2024
6.1Winning van aardolie 01/03/2020 - 29/02/2024
6.2Winning van aardgas 01/03/2020 - 29/02/2024
7.1Winning van ijzererts 01/03/2020 - 29/02/2024
7.21Winning van uranium- en thoriumerts 01/03/2020 - 29/02/2024
7.29Winning van andere non-ferrometaalertsen 01/03/2020 - 29/02/2024
8.111Winning van bouw- en siersteen 01/03/2020 - 29/02/2024
8.112Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen 01/03/2020 - 29/02/2024
8.121Winning van grind 01/03/2020 - 29/02/2024
8.122Winning van zand 01/03/2020 - 29/02/2024
8.123Winning van klei en kaolien 01/03/2020 - 29/02/2024
8.91Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/03/2020 - 29/02/2024
8.92Winning van turf 01/03/2020 - 29/02/2024
8.93Zoutwinning 01/03/2020 - 29/02/2024
8.99Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
9.1Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning 01/03/2020 - 29/02/2024
9.9Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen 01/03/2020 - 29/02/2024
10.11Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 01/03/2020 - 29/02/2024
10.12Verwerking en conservering van gevogelte 01/03/2020 - 29/02/2024
10.13Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte 01/03/2020 - 29/02/2024
10.2Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 01/03/2020 - 29/02/2024
10.311Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/03/2020 - 29/02/2024
10.312Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/03/2020 - 29/02/2024
10.32Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/03/2020 - 29/02/2024
10.391Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten 01/03/2020 - 29/02/2024
10.392Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit 01/03/2020 - 29/02/2024
10.393Productie van diepgevroren groenten en fruit 01/03/2020 - 29/02/2024
10.41Vervaardiging van oliën en vetten 01/03/2020 - 29/02/2024
10.42Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/03/2020 - 29/02/2024
10.51Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/03/2020 - 29/02/2024
10.52Vervaardiging van consumptie-ijs 01/03/2020 - 29/02/2024
10.61Vervaardiging van maalderijproducten 01/03/2020 - 29/02/2024
10.62Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/03/2020 - 29/02/2024
10.711Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/03/2020 - 29/02/2024
10.712Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/03/2020 - 29/02/2024
10.72Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk 01/03/2020 - 29/02/2024
10.73Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 01/03/2020 - 29/02/2024
10.81Vervaardiging van suiker 01/03/2020 - 29/02/2024
10.82Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/03/2020 - 29/02/2024
10.83Verwerking van thee en koffie 01/03/2020 - 29/02/2024
10.84Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 01/03/2020 - 29/02/2024
10.85Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 01/03/2020 - 29/02/2024
10.86Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/03/2020 - 29/02/2024
10.89Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
10.91Vervaardiging van veevoeders 01/03/2020 - 29/02/2024
10.92Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/03/2020 - 29/02/2024
11.01Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen 01/03/2020 - 29/02/2024
11.02Vervaardiging van wijn uit druiven 01/03/2020 - 29/02/2024
11.03Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/03/2020 - 29/02/2024
11.04Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/03/2020 - 29/02/2024
11.05Vervaardiging van bier 01/03/2020 - 29/02/2024
11.06Vervaardiging van mout 01/03/2020 - 29/02/2024
11.07Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 01/03/2020 - 29/02/2024
12Vervaardiging van tabaksproducten 01/03/2020 - 29/02/2024
13.1Bewerken en spinnen van textielvezels 01/03/2020 - 29/02/2024
13.2Weven van textiel 01/03/2020 - 29/02/2024
13.3Textielveredeling 01/03/2020 - 29/02/2024
13.91Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/03/2020 - 29/02/2024
13.921Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/03/2020 - 29/02/2024
13.929Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding 01/03/2020 - 29/02/2024
13.93Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/03/2020 - 29/02/2024
13.94Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/03/2020 - 29/02/2024
13.95Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding 01/03/2020 - 29/02/2024
13.96Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 01/03/2020 - 29/02/2024
13.99Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
14.11Vervaardiging van kleding van leer 01/03/2020 - 29/02/2024
14.12Vervaardiging van werkkleding 01/03/2020 - 29/02/2024
14.13Vervaardiging van andere bovenkleding 01/03/2020 - 29/02/2024
14.14Vervaardiging van onderkleding 01/03/2020 - 29/02/2024
14.191Vervaardiging van hoeden en petten 01/03/2020 - 29/02/2024
14.199Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
14.2Vervaardiging van artikelen van bont 01/03/2020 - 29/02/2024
14.31Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/03/2020 - 29/02/2024
14.39Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 01/03/2020 - 29/02/2024
15.11Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont 01/03/2020 - 29/02/2024
15.12Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 01/03/2020 - 29/02/2024
15.2Vervaardiging van schoeisel 01/03/2020 - 29/02/2024
16.1Zagen en schaven van hout 01/03/2020 - 29/02/2024
16.21Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 01/03/2020 - 29/02/2024
16.22Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren 01/03/2020 - 29/02/2024
16.23Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 01/03/2020 - 29/02/2024
16.24Vervaardiging van houten emballage 01/03/2020 - 29/02/2024
16.291Vervaardiging van andere artikelen van hout 01/03/2020 - 29/02/2024
16.292Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 01/03/2020 - 29/02/2024
17.11Vervaardiging van papierpulp 01/03/2020 - 29/02/2024
17.12Vervaardiging van papier en karton 01/03/2020 - 29/02/2024
17.21Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/03/2020 - 29/02/2024
17.22Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/03/2020 - 29/02/2024
17.22Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/03/2020 - 29/02/2024
17.23Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/03/2020 - 29/02/2024
17.24Vervaardiging van behangpapier 01/03/2020 - 29/02/2024
17.29Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 01/03/2020 - 29/02/2024
18.11Krantendrukkerijen 01/03/2020 - 29/02/2024
18.12Overige drukkerijen 01/03/2020 - 29/02/2024
18.13Prepress- en premediadiensten 01/03/2020 - 29/02/2024
18.14Binderijen en aanverwante diensten 01/03/2020 - 29/02/2024
18.2Reproductie van opgenomen media 01/03/2020 - 29/02/2024
19.1Vervaardiging van cokesovenproducten 01/03/2020 - 29/02/2024
19.2Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/03/2020 - 29/02/2024
20.11Vervaardiging van industriële gassen 01/03/2020 - 29/02/2024
20.12Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/03/2020 - 29/02/2024
20.13Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten 01/03/2020 - 29/02/2024
20.14Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 01/03/2020 - 29/02/2024
20.15Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 01/03/2020 - 29/02/2024
20.16Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/03/2020 - 29/02/2024
20.17Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/03/2020 - 29/02/2024
20.2Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/03/2020 - 29/02/2024
20.3Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/03/2020 - 29/02/2024
20.411Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
20.412Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
20.42Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 01/03/2020 - 29/02/2024
20.51Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/03/2020 - 29/02/2024
20.52Vervaardiging van lijm 01/03/2020 - 29/02/2024
20.53Vervaardiging van etherische oliën 01/03/2020 - 29/02/2024
20.59Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
20.6Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/03/2020 - 29/02/2024
21.1Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/03/2020 - 29/02/2024
21.201Vervaardiging van geneesmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
21.209Vervaardiging van overige farmaceutische producten 01/03/2020 - 29/02/2024
22.11Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing 01/03/2020 - 29/02/2024
22.19Vervaardiging van andere producten van rubber 01/03/2020 - 29/02/2024
22.21Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/03/2020 - 29/02/2024
22.22Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/03/2020 - 29/02/2024
22.23Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw 01/03/2020 - 29/02/2024
22.29Vervaardiging van andere producten van kunststof 01/03/2020 - 29/02/2024
23.11Vervaardiging van vlakglas 01/03/2020 - 29/02/2024
23.12Vormen en bewerken van vlakglas 01/03/2020 - 29/02/2024
23.13Vervaardiging van holglas 01/03/2020 - 29/02/2024
23.14Vervaardiging van glasvezels 01/03/2020 - 29/02/2024
23.19Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 01/03/2020 - 29/02/2024
23.2Vervaardiging van vuurvaste producten 01/03/2020 - 29/02/2024
23.31Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/03/2020 - 29/02/2024
23.321Vervaardiging van bakstenen 01/03/2020 - 29/02/2024
23.322Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei 01/03/2020 - 29/02/2024
23.41Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk 01/03/2020 - 29/02/2024
23.42Vervaardiging van sanitair aardewerk 01/03/2020 - 29/02/2024
23.43Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen 01/03/2020 - 29/02/2024
23.44Vervaardiging van ander technisch aardewerk 01/03/2020 - 29/02/2024
23.49Vervaardiging van andere keramische producten 01/03/2020 - 29/02/2024
23.51Vervaardiging van cement 01/03/2020 - 29/02/2024
23.52Vervaardiging van kalk en gips 01/03/2020 - 29/02/2024
23.61Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/03/2020 - 29/02/2024
23.62Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/03/2020 - 29/02/2024
23.63Vervaardiging van stortklare beton 01/03/2020 - 29/02/2024
23.64Vervaardiging van mortel 01/03/2020 - 29/02/2024
23.65Vervaardiging van producten van vezelcement 01/03/2020 - 29/02/2024
23.69Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 01/03/2020 - 29/02/2024
23.7Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 01/03/2020 - 29/02/2024
23.91Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
23.99Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
24.1Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/03/2020 - 29/02/2024
24.2Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 01/03/2020 - 29/02/2024
24.31Koudtrekken van staven 01/03/2020 - 29/02/2024
24.32Koudwalsen van bandstaal 01/03/2020 - 29/02/2024
24.33Koudvervormen en koudfelsen 01/03/2020 - 29/02/2024
24.34Koudtrekken van draad 01/03/2020 - 29/02/2024
24.41Productie van edelmetalen 01/03/2020 - 29/02/2024
24.42Productie van aluminium 01/03/2020 - 29/02/2024
24.43Productie van lood, zink en tin 01/03/2020 - 29/02/2024
24.44Productie van koper 01/03/2020 - 29/02/2024
24.45Productie van andere non-ferrometalen 01/03/2020 - 29/02/2024
24.46Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/03/2020 - 29/02/2024
24.51Gieten van ijzer 01/03/2020 - 29/02/2024
24.52Gieten van staal 01/03/2020 - 29/02/2024
24.53Gieten van lichte metalen 01/03/2020 - 29/02/2024
24.54Gieten van andere non-ferrometalen 01/03/2020 - 29/02/2024
25.11Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan 01/03/2020 - 29/02/2024
25.12Vervaardiging van metalen deuren en vensters 01/03/2020 - 29/02/2024
25.21Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/03/2020 - 29/02/2024
25.29Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 01/03/2020 - 29/02/2024
25.3Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 01/03/2020 - 29/02/2024
25.4Vervaardiging van wapens en munitie 01/03/2020 - 29/02/2024
25.501Smeden van metaal 01/03/2020 - 29/02/2024
25.502Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 01/03/2020 - 29/02/2024
25.61Oppervlaktebehandeling van metalen 01/03/2020 - 29/02/2024
25.62Verspanend bewerken van metalen 01/03/2020 - 29/02/2024
25.71Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/03/2020 - 29/02/2024
25.72Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/03/2020 - 29/02/2024
25.731Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/03/2020 - 29/02/2024
25.739Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen 01/03/2020 - 29/02/2024
25.91Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/03/2020 - 29/02/2024
25.92Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/03/2020 - 29/02/2024
25.93Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren 01/03/2020 - 29/02/2024
25.94Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/03/2020 - 29/02/2024
25.991Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal 01/03/2020 - 29/02/2024
25.999Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
26.11Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/03/2020 - 29/02/2024
26.12Vervaardiging van elektronische printplaten 01/03/2020 - 29/02/2024
26.2Vervaardiging van computers en randapparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
26.3Vervaardiging van communicatieapparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
26.4Vervaardiging van consumentenelektronica 01/03/2020 - 29/02/2024
26.51Vervaardiging van meet-, controle-, en navigatie-instrumenten en -apparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
26.52Vervaardiging van uurwerken 01/03/2020 - 29/02/2024
26.6Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
26.7Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
26.8Vervaardiging van magnetische en optische media 01/03/2020 - 29/02/2024
27.11Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/03/2020 - 29/02/2024
27.12Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/03/2020 - 29/02/2024
27.2Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 01/03/2020 - 29/02/2024
27.31Vervaardiging van kabels van optische vezels 01/03/2020 - 29/02/2024
27.32Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 01/03/2020 - 29/02/2024
27.33Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. 01/03/2020 - 29/02/2024
27.401Vervaardiging van lampen 01/03/2020 - 29/02/2024
27.402Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/03/2020 - 29/02/2024
27.51Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/03/2020 - 29/02/2024
27.52Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/03/2020 - 29/02/2024
27.9Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
28.11Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/03/2020 - 29/02/2024
28.12Vervaardiging van hydraulische apparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
28.13Vervaardiging van andere pompen en compressoren 01/03/2020 - 29/02/2024
28.14Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen 01/03/2020 - 29/02/2024
28.15Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 01/03/2020 - 29/02/2024
28.21Vervaardiging van ovens en branders 01/03/2020 - 29/02/2024
28.22Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
28.23Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) 01/03/2020 - 29/02/2024
28.24Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 01/03/2020 - 29/02/2024
28.25Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/03/2020 - 29/02/2024
28.291Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/03/2020 - 29/02/2024
28.292Vervaardiging van weegtoestellen 01/03/2020 - 29/02/2024
28.293Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder 01/03/2020 - 29/02/2024
28.294Vervaardiging van verkoopautomaten 01/03/2020 - 29/02/2024
28.295Vervaardiging van filtreertoestellen 01/03/2020 - 29/02/2024
28.296Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal 01/03/2020 - 29/02/2024
28.299Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
28.3Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 01/03/2020 - 29/02/2024
28.41Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking 01/03/2020 - 29/02/2024
28.49Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
28.91Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/03/2020 - 29/02/2024
28.92Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw 01/03/2020 - 29/02/2024
28.93Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
28.94Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/03/2020 - 29/02/2024
28.95Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 01/03/2020 - 29/02/2024
28.96Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 01/03/2020 - 29/02/2024
28.99Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
29.1Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
29.201Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
29.202Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers 01/03/2020 - 29/02/2024
29.31Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
29.32Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
30.11Bouw van schepen en drijvend materieel 01/03/2020 - 29/02/2024
30.12Bouw van plezier- en sportvaartuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
30.2Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 01/03/2020 - 29/02/2024
30.3Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 01/03/2020 - 29/02/2024
30.4Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
30.91Vervaardiging van motorfietsen 01/03/2020 - 29/02/2024
30.92Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 01/03/2020 - 29/02/2024
30.99Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
31.01Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen 01/03/2020 - 29/02/2024
31.02Vervaardiging van keukenmeubelen 01/03/2020 - 29/02/2024
31.03Vervaardiging van matrassen 01/03/2020 - 29/02/2024
31.091Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen 01/03/2020 - 29/02/2024
31.092Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/03/2020 - 29/02/2024
31.099Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
32.11Slaan van munten 01/03/2020 - 29/02/2024
32.121Bewerken van diamant 01/03/2020 - 29/02/2024
32.122Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen 01/03/2020 - 29/02/2024
32.123Vervaardiging van sieraden 01/03/2020 - 29/02/2024
32.124Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/03/2020 - 29/02/2024
32.129Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen 01/03/2020 - 29/02/2024
32.13Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 01/03/2020 - 29/02/2024
32.2Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/03/2020 - 29/02/2024
32.3Vervaardiging van sportartikelen 01/03/2020 - 29/02/2024
32.4Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/03/2020 - 29/02/2024
32.5Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 01/03/2020 - 29/02/2024
32.91Vervaardiging van borstelwaren 01/03/2020 - 29/02/2024
32.99Overige industrie, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
33.11Reparatie van producten van metaal 01/03/2020 - 29/02/2024
33.12Reparatie van machines 01/03/2020 - 29/02/2024
33.13Reparatie van elektronische en optische apparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
33.14Reparatie van elektrische apparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
33.15Reparatie en onderhoud van schepen 01/03/2020 - 29/02/2024
33.16Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
33.17Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
33.19Reparatie van andere apparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
33.2Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
35.11Productie van elektriciteit 01/03/2020 - 29/02/2024
35.12Transmissie van elektriciteit 01/03/2020 - 29/02/2024
35.13Distributie van elektriciteit 01/03/2020 - 29/02/2024
35.14Handel in elektriciteit 01/03/2020 - 29/02/2024
35.21Productie van gas 01/03/2020 - 29/02/2024
35.22Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen 01/03/2020 - 29/02/2024
35.23Handel in gas via leidingen 01/03/2020 - 29/02/2024
35.3Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 01/03/2020 - 29/02/2024
36Winning, behandeling en distributie van water 01/03/2020 - 29/02/2024
37Afvalwaterafvoer 01/03/2020 - 29/02/2024
38.11Inzameling van ongevaarlijk afval 01/03/2020 - 29/02/2024
38.12Inzameling van gevaarlijk afval 01/03/2020 - 29/02/2024
38.211Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/03/2020 - 29/02/2024
38.212Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen 01/03/2020 - 29/02/2024
38.213Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen 01/03/2020 - 29/02/2024
38.219Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval 01/03/2020 - 29/02/2024
38.221Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/03/2020 - 29/02/2024
38.222Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 01/03/2020 - 29/02/2024
38.31Sloop van wrakken 01/03/2020 - 29/02/2024
38.321Sorteren van ongevaarlijk afval 01/03/2020 - 29/02/2024
38.322Terugwinning van metaalafval 01/03/2020 - 29/02/2024
38.323Terugwinning van inerte afvalstoffen 01/03/2020 - 29/02/2024
38.329Terugwinning van overig gesorteerd afval 01/03/2020 - 29/02/2024
39Sanering en ander afvalbeheer 01/03/2020 - 29/02/2024
41.101Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 01/03/2020 - 29/02/2024
41.102Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 01/03/2020 - 29/02/2024
41.201Algemene bouw van residentiële gebouwen 01/03/2020 - 29/02/2024
41.202Algemene bouw van kantoorgebouwen 01/03/2020 - 29/02/2024
41.203Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen 01/03/2020 - 29/02/2024
42.11Bouw van autowegen en andere wegen 01/03/2020 - 29/02/2024
42.12Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 01/03/2020 - 29/02/2024
42.13Bouw van bruggen en tunnels 01/03/2020 - 29/02/2024
42.211Bouw van water- en gasdistributienetten 01/03/2020 - 29/02/2024
42.212Bouw van rioleringen 01/03/2020 - 29/02/2024
42.219Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
42.22Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 01/03/2020 - 29/02/2024
42.911Baggerwerken 01/03/2020 - 29/02/2024
42.919Waterbouw, m.u.v. baggerwerken 01/03/2020 - 29/02/2024
42.99Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
43.11Slopen 01/03/2020 - 29/02/2024
43.12Bouwrijp maken van terreinen 01/03/2020 - 29/02/2024
43.13Proefboren en boren 01/03/2020 - 29/02/2024
43.211Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 01/03/2020 - 29/02/2024
43.212Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 01/03/2020 - 29/02/2024
43.221Loodgieterswerk 01/03/2020 - 29/02/2024
43.222Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/03/2020 - 29/02/2024
43.291Isolatiewerkzaamheden 01/03/2020 - 29/02/2024
43.299Overige bouwinstallatie, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
43.31Stukadoorswerk 01/03/2020 - 29/02/2024
43.32Schrijnwerk 01/03/2020 - 29/02/2024
43.331Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/03/2020 - 29/02/2024
43.332Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 01/03/2020 - 29/02/2024
43.333Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen 01/03/2020 - 29/02/2024
43.341Schilderen van gebouwen 01/03/2020 - 29/02/2024
43.342Schilderen van civieltechnische werken 01/03/2020 - 29/02/2024
43.343Glaszetten 01/03/2020 - 29/02/2024
43.39Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/03/2020 - 29/02/2024
43.91Dakwerkzaamheden 01/03/2020 - 29/02/2024
43.991Waterdichtingswerken van muren 01/03/2020 - 29/02/2024
43.992Gevelreiniging 01/03/2020 - 29/02/2024
43.993Bouw van sierschouwen en open haarden 01/03/2020 - 29/02/2024
43.994Uitvoeren van metsel- en voegwerken 01/03/2020 - 29/02/2024
43.995Restaureren van bouwwerken 01/03/2020 - 29/02/2024
43.996Chapewerken 01/03/2020 - 29/02/2024
43.999Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 01/03/2020 - 29/02/2024
45.111Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 29/02/2024
45.112Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 29/02/2024
45.113Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 29/02/2024
45.191Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 29/02/2024
45.192Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 29/02/2024
45.193Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 29/02/2024
45.194Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans 01/03/2020 - 29/02/2024
45.201Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 29/02/2024
45.202Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 29/02/2024
45.203Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen 01/03/2020 - 29/02/2024
45.204Carrosserieherstelling 01/03/2020 - 29/02/2024
45.205Bandenservicebedrijven 01/03/2020 - 29/02/2024
45.206Wassen en poetsen van motorvoertuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
45.209Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
45.31Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
45.32Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
45.401Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/03/2020 - 29/02/2024
45.402Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.11Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.12Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.13Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.14Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.15Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/03/2020 - 29/02/2024
46.16Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren 01/03/2020 - 29/02/2024
46.17Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.18Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.19Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/03/2020 - 29/02/2024
46.211Groothandel in granen en zaden 01/03/2020 - 29/02/2024
46.212Groothandel in veevoeders 01/03/2020 - 29/02/2024
46.213Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.214Groothandel in andere akkerbouwproducten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.215Groothandel in ruwe tabak 01/03/2020 - 29/02/2024
46.216Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment 01/03/2020 - 29/02/2024
46.22Groothandel in bloemen en planten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.231Groothandel in levend vee 01/03/2020 - 29/02/2024
46.232Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee 01/03/2020 - 29/02/2024
46.24Groothandel in huiden, vellen en leer 01/03/2020 - 29/02/2024
46.311Groothandel in consumptieaardappelen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.319Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.321Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte 01/03/2020 - 29/02/2024
46.322Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/03/2020 - 29/02/2024
46.331Groothandel in zuivelproducten en eieren 01/03/2020 - 29/02/2024
46.332Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.341Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 01/03/2020 - 29/02/2024
46.349Groothandel in dranken, algemeen assortiment 01/03/2020 - 29/02/2024
46.35Groothandel in tabaksproducten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.36Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/03/2020 - 29/02/2024
46.37Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.381Groothandel in vis en schaal- en weekdieren 01/03/2020 - 29/02/2024
46.382Groothandel in aardappelproducten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.383Groothandel in voedsel voor huisdieren 01/03/2020 - 29/02/2024
46.389Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
46.391Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.392Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.411Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren 01/03/2020 - 29/02/2024
46.412Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed 01/03/2020 - 29/02/2024
46.419Groothandel in overig textiel 01/03/2020 - 29/02/2024
46.421Groothandel in werkkleding 01/03/2020 - 29/02/2024
46.422Groothandel in onderkleding 01/03/2020 - 29/02/2024
46.423Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding 01/03/2020 - 29/02/2024
46.424Groothandel in kledingaccessoires 01/03/2020 - 29/02/2024
46.425Groothandel in schoeisel 01/03/2020 - 29/02/2024
46.431Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
46.432Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers 01/03/2020 - 29/02/2024
46.433Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.441Groothandel in porselein en glaswerk 01/03/2020 - 29/02/2024
46.442Groothandel in reinigingsmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.45Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/03/2020 - 29/02/2024
46.46Groothandel in farmaceutische producten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.471Groothandel in huismeubilair 01/03/2020 - 29/02/2024
46.472Groothandel in tapijten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.473Groothandel in verlichtingsapparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
46.48Groothandel in uurwerken en sieraden 01/03/2020 - 29/02/2024
46.491Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/03/2020 - 29/02/2024
46.492Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden 01/03/2020 - 29/02/2024
46.493Groothandel in papier- en kartonwaren 01/03/2020 - 29/02/2024
46.494Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.495Groothandel in fietsen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.496Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.497Groothandel in spellen en speelgoed 01/03/2020 - 29/02/2024
46.498Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.499Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
46.51Groothandel in computers, randapparatuur en software 01/03/2020 - 29/02/2024
46.52Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan 01/03/2020 - 29/02/2024
46.61Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/03/2020 - 29/02/2024
46.62Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.63Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/03/2020 - 29/02/2024
46.64Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/03/2020 - 29/02/2024
46.65Groothandel in kantoormeubelen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.66Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
46.691Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.692Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.693Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 01/03/2020 - 29/02/2024
46.694Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.695Groothandel in pompen en compressoren 01/03/2020 - 29/02/2024
46.696Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.697Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik 01/03/2020 - 29/02/2024
46.699Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
46.71Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.72Groothandel in metalen en metaalertsen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.731Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/03/2020 - 29/02/2024
46.732Groothandel in hout 01/03/2020 - 29/02/2024
46.733Groothandel in behang, verf en woningtextiel 01/03/2020 - 29/02/2024
46.734Groothandel in vlakglas 01/03/2020 - 29/02/2024
46.735Groothandel in vloer- en wandtegels 01/03/2020 - 29/02/2024
46.736Groothandel in sanitair 01/03/2020 - 29/02/2024
46.739Groothandel in overige bouwmaterialen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.741Groothandel in ijzerwaren 01/03/2020 - 29/02/2024
46.742Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming 01/03/2020 - 29/02/2024
46.751Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik 01/03/2020 - 29/02/2024
46.752Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten 01/03/2020 - 29/02/2024
46.761Groothandel in diamant en andere edelstenen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.769Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
46.771Groothandel in autosloopmateriaal 01/03/2020 - 29/02/2024
46.772Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen 01/03/2020 - 29/02/2024
46.779Groothandel in afval en schroot, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
46.9Niet-gespecialiseerde groothandel 01/03/2020 - 29/02/2024
47.111Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten 01/03/2020 - 29/02/2024
47.112Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) 01/03/2020 - 29/02/2024
47.113Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²) 01/03/2020 - 29/02/2024
47.114Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) 01/03/2020 - 29/02/2024
47.115Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte > 2500 m²) 01/03/2020 - 29/02/2024
47.191Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte < 2500 m2) 01/03/2020 - 29/02/2024
47.192Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte > 2500 m2) 01/03/2020 - 29/02/2024
47.21Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.221Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte 01/03/2020 - 29/02/2024
47.222Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.23Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.241Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) 01/03/2020 - 29/02/2024
47.242Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.251Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.252Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment 01/03/2020 - 29/02/2024
47.26Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.291Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.299Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
47.3Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.41Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.42Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.43Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.511Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.512Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.513Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.519Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.521Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/03/2020 - 29/02/2024
47.522Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.523Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.524Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.525Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.526Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.527Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.529Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.53Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.54Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.591Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.592Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.593Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.594Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.599Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
47.61Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.62Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.63Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.64Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.65Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.711Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.712Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.713Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.714Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.715Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.716Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) 01/03/2020 - 29/02/2024
47.721Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.722Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.73Apotheken 01/03/2020 - 29/02/2024
47.74Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.75Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.761Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmestoffen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.762Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.77Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.781Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen 01/03/2020 - 29/02/2024
47.782Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.783Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.784Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.785Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.786Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.787Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.788Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 01/03/2020 - 29/02/2024
47.789Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
47.791Detailhandel in antiquiteiten in winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.792Detailhandel in tweedehandskleding in winkels 01/03/2020 - 29/02/2024
47.793Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding 01/03/2020 - 29/02/2024
47.81Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
47.82Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel 01/03/2020 - 29/02/2024
47.89Markt- en straathandel in andere artikelen 01/03/2020 - 29/02/2024
47.91Detailhandel via postorderbedrijven of via internet 01/03/2020 - 29/02/2024
47.99Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 01/03/2020 - 29/02/2024
49.1Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden 01/03/2020 - 29/02/2024
49.2Goederenvervoer per spoor 01/03/2020 - 29/02/2024
49.31Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/03/2020 - 29/02/2024
49.31Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/03/2020 - 29/02/2024
49.32Exploitatie van taxi's 01/03/2020 - 29/02/2024
49.39Overig personenvervoer te land, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
49.41Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven 01/03/2020 - 29/02/2024
49.42Verhuisbedrijven 01/03/2020 - 29/02/2024
49.5Vervoer via pijpleidingen 01/03/2020 - 29/02/2024
50.1Personenvervoer over zee- en kustwateren 01/03/2020 - 29/02/2024
50.2Goederenvervoer over zee- en kustwateren 01/03/2020 - 29/02/2024
50.3Personenvervoer over binnenwateren 01/03/2020 - 29/02/2024
50.4Goederenvervoer over binnenwateren 01/03/2020 - 29/02/2024
51.1Personenvervoer door de lucht 01/03/2020 - 29/02/2024
51.21Goederenvervoer door de lucht 01/03/2020 - 29/02/2024
51.22Ruimtevaart 01/03/2020 - 29/02/2024
52.1Opslag in koelpakhuizen en overige opslag 01/03/2020 - 29/02/2024
52.21Diensten in verband met vervoer te land 01/03/2020 - 29/02/2024
52.22Diensten in verband met vervoer over water 01/03/2020 - 29/02/2024
52.23Diensten in verband met de luchtvaart 01/03/2020 - 29/02/2024
52.241Vrachtbehandeling in zeehavens 01/03/2020 - 29/02/2024
52.249Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens 01/03/2020 - 29/02/2024
52.29Overige vervoerondersteunende activiteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
53.1Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 01/03/2020 - 29/02/2024
53.2Overige posterijen en koeriers 01/03/2020 - 29/02/2024
55.1Hotels en dergelijke accommodatie 01/03/2020 - 29/02/2024
55.201Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 01/03/2020 - 29/02/2024
55.202Vakantieparken 01/03/2020 - 29/02/2024
55.203Gites, vakantiewoningen en -appartementen 01/03/2020 - 29/02/2024
55.204Gastenkamers 01/03/2020 - 29/02/2024
55.209Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
55.3Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 01/03/2020 - 29/02/2024
55.9Overige accommodatie 01/03/2020 - 29/02/2024
56.101Eetgelegenheden met volledige bediening 01/03/2020 - 29/02/2024
56.102Eetgelegenheden met beperkte bediening 01/03/2020 - 29/02/2024
56.21Catering 01/03/2020 - 29/02/2024
56.29Overige eetgelegenheden 01/03/2020 - 29/02/2024
56.301Cafés en bars 01/03/2020 - 29/02/2024
56.302Discotheken, dancings en dergelijke 01/03/2020 - 29/02/2024
56.309Andere drinkgelegenheden 01/03/2020 - 29/02/2024
58.11Uitgeverijen van boeken 01/03/2020 - 29/02/2024
58.12Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten 01/03/2020 - 29/02/2024
58.13Uitgeverijen van kranten 01/03/2020 - 29/02/2024
58.14Uitgeverijen van tijdschriften 01/03/2020 - 29/02/2024
58.19Overige uitgeverijen 01/03/2020 - 29/02/2024
58.21Uitgeverijen van computerspellen 01/03/2020 - 29/02/2024
58.29Overige uitgeverijen van software 01/03/2020 - 29/02/2024
59.111Productie van bioscoopfilms 01/03/2020 - 29/02/2024
59.112Productie van televisiefilms 01/03/2020 - 29/02/2024
59.113Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 01/03/2020 - 29/02/2024
59.114Productie van televisieprogramma's 01/03/2020 - 29/02/2024
59.12Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie 01/03/2020 - 29/02/2024
59.13Distributie van films en video- en televisieprogramma's 01/03/2020 - 29/02/2024
59.14Vertoning van films 01/03/2020 - 29/02/2024
59.201Maken van geluidsopnamen 01/03/2020 - 29/02/2024
59.202Geluidsopnamestudio's 01/03/2020 - 29/02/2024
59.203Uitgeverijen van muziekopnamen 01/03/2020 - 29/02/2024
59.209Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen 01/03/2020 - 29/02/2024
60.1Uitzenden van radioprogramma's 01/03/2020 - 29/02/2024
60.2Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 01/03/2020 - 29/02/2024
61.1Draadgebonden telecommunicatie 01/03/2020 - 29/02/2024
61.2Draadloze telecommunicatie 01/03/2020 - 29/02/2024
61.3Telecommunicatie via satelliet 01/03/2020 - 29/02/2024
61.9Overige telecommunicatie 01/03/2020 - 29/02/2024
62.01Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 01/03/2020 - 29/02/2024
62.02Computerconsultancy-activiteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
62.03Beheer van computerfaciliteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
62.09Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 01/03/2020 - 29/02/2024
63.11Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
63.12Webportalen 01/03/2020 - 29/02/2024
63.91Persagentschappen 01/03/2020 - 29/02/2024
63.99Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
64.11Centrale banken 01/03/2020 - 29/02/2024
64.19Overige geldscheppende financiële instellingen 01/03/2020 - 29/02/2024
64.2Holdings 01/03/2020 - 29/02/2024
64.3Bellegingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 01/03/2020 - 29/02/2024
64.91Financiële lease 01/03/2020 - 29/02/2024
64.921Verstrekken van verbruikskrediet 01/03/2020 - 29/02/2024
64.922Verstrekken van hypothecair krediet 01/03/2020 - 29/02/2024
64.929Overige kredietverstrekking, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
64.991Factoring 01/03/2020 - 29/02/2024
64.992Activiteiten van beursvennootschappen 01/03/2020 - 29/02/2024
64.999Overige financiële dienstverlening 01/03/2020 - 29/02/2024
65.111Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/03/2020 - 29/02/2024
65.112Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/03/2020 - 29/02/2024
65.121Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/03/2020 - 29/02/2024
65.122Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/03/2020 - 29/02/2024
65.2Herverzekeringen 01/03/2020 - 29/02/2024
65.3Pensioenfondsen 01/03/2020 - 29/02/2024
66.11Beheer van financiële markten 01/03/2020 - 29/02/2024
66.12Effecten- en goederenhandel 01/03/2020 - 29/02/2024
66.191Agenten en makelaars in bankdiensten 01/03/2020 - 29/02/2024
66.199Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
66.21Risicoanalysten en schadetaxateurs 01/03/2020 - 29/02/2024
66.22Verzekeringsagenten en -makelaars 01/03/2020 - 29/02/2024
66.29Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen 01/03/2020 - 29/02/2024
66.3Vermogensbeheer 01/03/2020 - 29/02/2024
68.1Handel in eigen onroerend goed 01/03/2020 - 29/02/2024
68.201Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 01/03/2020 - 29/02/2024
68.202Verhuur en exploitatie van sociale woningen 01/03/2020 - 29/02/2024
68.203Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen 01/03/2020 - 29/02/2024
68.204Verhuur en exploitatie van terreinen 01/03/2020 - 29/02/2024
68.311Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/03/2020 - 29/02/2024
68.312Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/03/2020 - 29/02/2024
68.321Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/03/2020 - 29/02/2024
68.322Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/03/2020 - 29/02/2024
69.101Activiteiten van advocaten 01/03/2020 - 29/02/2024
69.102Activiteiten van notarissen 01/03/2020 - 29/02/2024
69.103Activiteiten van deurwaarders 01/03/2020 - 29/02/2024
69.109Overige rechtskundige dienstverlening 01/03/2020 - 29/02/2024
69.201Accountants en belastingconsulenten 01/03/2020 - 29/02/2024
69.202Boekhouders en boekhouders-fiscalisten 01/03/2020 - 29/02/2024
69.203Bedrijfsrevisoren 01/03/2020 - 29/02/2024
70.1Activiteiten van hoofdkantoren 01/03/2020 - 29/02/2024
70.21Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 01/03/2020 - 29/02/2024
70.22Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 01/03/2020 - 29/02/2024
71.111Bouwarchitecten 01/03/2020 - 29/02/2024
71.112Interieurarchitecten 01/03/2020 - 29/02/2024
71.113Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten 01/03/2020 - 29/02/2024
71.121Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters 01/03/2020 - 29/02/2024
71.122Landmeters 01/03/2020 - 29/02/2024
71.201Technische controle van motorvoertuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
71.209Overige technische testen en toetsen 01/03/2020 - 29/02/2024
72.11Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied 01/03/2020 - 29/02/2024
72.19Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/03/2020 - 29/02/2024
72.2Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen 01/03/2020 - 29/02/2024
73.11Reclamebureaus 01/03/2020 - 29/02/2024
73.12Mediarepresentatie 01/03/2020 - 29/02/2024
73.2Markt- en opinieonderzoekbureaus 01/03/2020 - 29/02/2024
74.101Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/03/2020 - 29/02/2024
74.102Activiteiten van industriële designers 01/03/2020 - 29/02/2024
74.103Activiteiten van grafische designers 01/03/2020 - 29/02/2024
74.104Activiteiten van interieurdecorateurs 01/03/2020 - 29/02/2024
74.105Activiteiten van decorateur-etalagisten 01/03/2020 - 29/02/2024
74.109Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 01/03/2020 - 29/02/2024
74.201Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 01/03/2020 - 29/02/2024
74.202Activiteiten van persfotografen 01/03/2020 - 29/02/2024
74.209Overige fotografische activiteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
74.3Vertalers en tolken 01/03/2020 - 29/02/2024
74.901Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
74.909Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
75Veterinaire diensten 01/03/2020 - 29/02/2024
77.11Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 29/02/2024
77.12Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 29/02/2024
77.21Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 01/03/2020 - 29/02/2024
77.22Verhuur van videobanden,dvd's en cd's 01/03/2020 - 29/02/2024
77.291Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/03/2020 - 29/02/2024
77.292Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
77.293Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden 01/03/2020 - 29/02/2024
77.294Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 01/03/2020 - 29/02/2024
77.295Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel 01/03/2020 - 29/02/2024
77.296Verhuur en lease van bloemen en planten 01/03/2020 - 29/02/2024
77.299Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
77.31Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
77.32Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/03/2020 - 29/02/2024
77.33Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers 01/03/2020 - 29/02/2024
77.34Verhuur en lease van schepen 01/03/2020 - 29/02/2024
77.35Verhuur en lease van luchtvaartuigen 01/03/2020 - 29/02/2024
77.391Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten 01/03/2020 - 29/02/2024
77.392Verhuur en lease van tenten 01/03/2020 - 29/02/2024
77.393Verhuur en lease van caravans en motorhomes 01/03/2020 - 29/02/2024
77.394Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie 01/03/2020 - 29/02/2024
77.399Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen 01/03/2020 - 29/02/2024
77.4Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht 01/03/2020 - 29/02/2024
78.1Arbeidsbemiddeling 01/03/2020 - 29/02/2024
78.2Uitzendbureaus 01/03/2020 - 29/02/2024
78.3Andere vormen van arbeidsbemiddeling 01/03/2020 - 29/02/2024
79.11Reisbureaus 01/03/2020 - 29/02/2024
79.12Reisorganisatoren 01/03/2020 - 29/02/2024
79.901Toerististische informatiediensten 01/03/2020 - 29/02/2024
79.909Overige reserveringsactiviteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
80.1Particuliere beveiliging 01/03/2020 - 29/02/2024
80.2Diensten in verband met beveiligingssystemen 01/03/2020 - 29/02/2024
80.3Opsporingsdiensten 01/03/2020 - 29/02/2024
81.1Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 01/03/2020 - 29/02/2024
81.21Algemene reiniging van gebouwen 01/03/2020 - 29/02/2024
81.22Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 01/03/2020 - 29/02/2024
81.29Andere reinigingsactiviteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
81.3Landschapsverzorging 01/03/2020 - 29/02/2024
82.11Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren 01/03/2020 - 29/02/2024
82.19Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 01/03/2020 - 29/02/2024
82.2Callcenters 01/03/2020 - 29/02/2024
82.3Organisatie van congressen en beurzen 01/03/2020 - 29/02/2024
82.91Incasso- en kredietbureaus 01/03/2020 - 29/02/2024
82.92Verpakkingsbedrijven 01/03/2020 - 29/02/2024
82.99Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
84.111Federale overheid 01/03/2020 - 29/02/2024
84.112Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/03/2020 - 29/02/2024
84.113Provinciale overheid 01/03/2020 - 29/02/2024
84.114Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W. 01/03/2020 - 29/02/2024
84.115Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 01/03/2020 - 29/02/2024
84.119Overig algemeen overheidsbestuur 01/03/2020 - 29/02/2024
84.12Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen 01/03/2020 - 29/02/2024
84.13Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven 01/03/2020 - 29/02/2024
84.21Buitenlandse zaken 01/03/2020 - 29/02/2024
84.22Defensie 01/03/2020 - 29/02/2024
84.231Rechtbanken 01/03/2020 - 29/02/2024
84.232Strafinrichtingen 01/03/2020 - 29/02/2024
84.239Overige activiteiten met betrekking tot justitie 01/03/2020 - 29/02/2024
84.241Federale Politie 01/03/2020 - 29/02/2024
84.242Lokale Politie 01/03/2020 - 29/02/2024
84.249Overige openbare orde en civiele veiligheid 01/03/2020 - 29/02/2024
84.25Brandweer 01/03/2020 - 29/02/2024
84.301Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen 01/03/2020 - 29/02/2024
84.302Ziekenfondsen en zorgkassen 01/03/2020 - 29/02/2024
84.309Overige instellingen van de sociale zekerheid 01/03/2020 - 29/02/2024
85.101Gewoon kleuteronderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/03/2020 - 29/02/2024
85.102Provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.103Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.104Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.105Buitengewoon officieel kleuteronderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.106Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.109Gewoon kleuteronderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
85.201Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/03/2020 - 29/02/2024
85.202Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.203Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.204Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.205Buitengewoon officieel lager onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.206Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.207Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen 01/03/2020 - 29/02/2024
85.209Gewoon lager onderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
85.311Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/03/2020 - 29/02/2024
85.312Provinciaal gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.313Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.314Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.319Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
85.321Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/03/2020 - 29/02/2024
85.322Provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.323Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.324Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.325Buitengewoon officieel secundair onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.326Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.329Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
85.41Post-secundair niet-hoger onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.421Officieel hoger onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.422Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.429Hoger onderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
85.51Sport- en recreatieonderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.52Cultureel onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.531Autorijscholen 01/03/2020 - 29/02/2024
85.532Vlieg- en vaaronderricht 01/03/2020 - 29/02/2024
85.591Onderwijs voor sociale promotie 01/03/2020 - 29/02/2024
85.592Beroepsopleiding 01/03/2020 - 29/02/2024
85.593Sociaal-cultureel vormingswerk 01/03/2020 - 29/02/2024
85.599Overige vormen van onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
85.601Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) 01/03/2020 - 29/02/2024
85.609Overige onderwijsondersteunende dienstverlening 01/03/2020 - 29/02/2024
86.101Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen 01/03/2020 - 29/02/2024
86.102Geriatrische ziekenhuizen 01/03/2020 - 29/02/2024
86.103Gespecialiseerde ziekenhuizen 01/03/2020 - 29/02/2024
86.104Psychiatrische ziekenhuizen 01/03/2020 - 29/02/2024
86.109Overige hospitalisatiediensten 01/03/2020 - 29/02/2024
86.21Huisartspraktijken 01/03/2020 - 29/02/2024
86.22Praktijken van specialisten 01/03/2020 - 29/02/2024
86.23Tandartspraktijken 01/03/2020 - 29/02/2024
86.901Activiteiten van medische laboratoria 01/03/2020 - 29/02/2024
86.902Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken 01/03/2020 - 29/02/2024
86.903Ziekenvervoer 01/03/2020 - 29/02/2024
86.904Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 01/03/2020 - 29/02/2024
86.905Ambulante revalidatieactiviteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
86.906Verpleegkundige activiteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
86.907Activiteiten van vroedvrouwen 01/03/2020 - 29/02/2024
86.909Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
87.101Rust- en verzorgstehuizen (R.V.T.) 01/03/2020 - 29/02/2024
87.109Overige verpleeginstellingen met huisvesting 01/03/2020 - 29/02/2024
87.201Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap 01/03/2020 - 29/02/2024
87.202Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap 01/03/2020 - 29/02/2024
87.203Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen 01/03/2020 - 29/02/2024
87.204Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden 01/03/2020 - 29/02/2024
87.205Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen 01/03/2020 - 29/02/2024
87.209Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden 01/03/2020 - 29/02/2024
87.301Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.) 01/03/2020 - 29/02/2024
87.302Serviceflats voor ouderen 01/03/2020 - 29/02/2024
87.303Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap 01/03/2020 - 29/02/2024
87.304Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap 01/03/2020 - 29/02/2024
87.309Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
87.901Integrale jeugdhulp met huisvesting 01/03/2020 - 29/02/2024
87.902Algemeen welzijnswerk met huisvesting 01/03/2020 - 29/02/2024
87.909Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
88.101Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging 01/03/2020 - 29/02/2024
88.102Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen 01/03/2020 - 29/02/2024
88.103Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/03/2020 - 29/02/2024
88.104Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/03/2020 - 29/02/2024
88.109Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 01/03/2020 - 29/02/2024
88.911Kinderdagverblijven en crèches 01/03/2020 - 29/02/2024
88.912Kinderopvang door onthaalmoeders 01/03/2020 - 29/02/2024
88.919Overige kinderopvang 01/03/2020 - 29/02/2024
88.991Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/03/2020 - 29/02/2024
88.992Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/03/2020 - 29/02/2024
88.993Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden 01/03/2020 - 29/02/2024
88.994Integrale jeugdhulp zonder huisvesting 01/03/2020 - 29/02/2024
88.995Beschutte en sociale werkplaatsen 01/03/2020 - 29/02/2024
88.996Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 01/03/2020 - 29/02/2024
88.999Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
90.011Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 01/03/2020 - 29/02/2024
90.012Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 01/03/2020 - 29/02/2024
90.021Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 01/03/2020 - 29/02/2024
90.022Ontwerp en bouw van podia 01/03/2020 - 29/02/2024
90.023Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 01/03/2020 - 29/02/2024
90.029Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 01/03/2020 - 29/02/2024
90.031Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 01/03/2020 - 29/02/2024
90.032Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 01/03/2020 - 29/02/2024
90.041Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/03/2020 - 29/02/2024
90.042Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten 01/03/2020 - 29/02/2024
91.011Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 01/03/2020 - 29/02/2024
91.012Openbare archieven 01/03/2020 - 29/02/2024
91.02Musea 01/03/2020 - 29/02/2024
91.03Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 01/03/2020 - 29/02/2024
91.041Botanische tuinen en dierentuinen 01/03/2020 - 29/02/2024
91.042Beheer en instandhouding van natuurgebieden 01/03/2020 - 29/02/2024
92Loterijen en kansspelen 01/03/2020 - 29/02/2024
93.11Exploitatie van sportaccommodaties 01/03/2020 - 29/02/2024
93.121Activiteiten van voetbalclubs 01/03/2020 - 29/02/2024
93.122Activiteiten van tennisclubs 01/03/2020 - 29/02/2024
93.123Activiteiten van overige balsportclubs 01/03/2020 - 29/02/2024
93.124Activiteiten van wielerclubs 01/03/2020 - 29/02/2024
93.125Activiteiten van vechtsportclubs 01/03/2020 - 29/02/2024
93.126Activiteiten van watersportclubs 01/03/2020 - 29/02/2024
93.127Activiteiten van paardensportclubs 01/03/2020 - 29/02/2024
93.128Activiteiten van atletiekclubs 01/03/2020 - 29/02/2024
93.129Activiteiten van overige sportclubs 01/03/2020 - 29/02/2024
93.129Activiteiten van overige sportclubs 01/03/2020 - 29/02/2024
93.13Fitnesscentra 01/03/2020 - 29/02/2024
93.191Activiteiten van sportbonden en -federaties 01/03/2020 - 29/02/2024
93.192Zelfstandig werkende sportbeoefenaaars 01/03/2020 - 29/02/2024
93.199Overige sportactiviteiten, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
93.211Exploitatie van kermisattracties 01/03/2020 - 29/02/2024
93.212Exploitatie van pret- en themaparken 01/03/2020 - 29/02/2024
93.291Exploitatie van snooker- en biljartenzalen 01/03/2020 - 29/02/2024
93.292Exploitatie van recreatiedomeinen 01/03/2020 - 29/02/2024
93.299Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
94.11Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/03/2020 - 29/02/2024
94.12Beroepsorganisaties 01/03/2020 - 29/02/2024
94.2Vakverenigingen 01/03/2020 - 29/02/2024
94.91Religieuze organisaties 01/03/2020 - 29/02/2024
94.92Politieke organisaties 01/03/2020 - 29/02/2024
94.991Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 01/03/2020 - 29/02/2024
94.992Verenigingen en bewegingen voor volwassenen 01/03/2020 - 29/02/2024
94.993Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering 01/03/2020 - 29/02/2024
94.994Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit 01/03/2020 - 29/02/2024
94.995Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 01/03/2020 - 29/02/2024
94.999Overige verenigingen, n.e.g. 01/03/2020 - 29/02/2024
95.11Reparatie van computers en randapparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
95.12Reparatie van communicatieapparatuur 01/03/2020 - 29/02/2024
95.21Reparatie van consumentenelektronica 01/03/2020 - 29/02/2024
95.22Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin 01/03/2020 - 29/02/2024
95.23Reparatie van schoeisel en lederwaren 01/03/2020 - 29/02/2024
95.24Reparatie van meubelen en stoffering 01/03/2020 - 29/02/2024
95.25Reparatie van uurwerken en sieraden 01/03/2020 - 29/02/2024
95.29Reparatie van andere consumentenartikelen 01/03/2020 - 29/02/2024
96.011Activiteiten van industriële wasserijen 01/03/2020 - 29/02/2024
96.012Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren 01/03/2020 - 29/02/2024
96.021Haarverzorging 01/03/2020 - 29/02/2024
96.022Schoonheidsverzorging 01/03/2020 - 29/02/2024
96.031Uitvaartverzorging 01/03/2020 - 29/02/2024
96.032Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria 01/03/2020 - 29/02/2024
96.04Sauna's, solaria, baden enz. 01/03/2020 - 29/02/2024
96.091Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke 01/03/2020 - 29/02/2024
96.092Plaatsen van tatouages en piercings 01/03/2020 - 29/02/2024
96.093Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten 01/03/2020 - 29/02/2024
96.094Africhten van huisdieren 01/03/2020 - 29/02/2024
96.095Pensions voor huisdieren 01/03/2020 - 29/02/2024
96.099Overige persoonlijke diensten 01/03/2020 - 29/02/2024
97Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/03/2020 - 29/02/2024
98.1Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/03/2020 - 29/02/2024
98.2Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/03/2020 - 29/02/2024
99Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/03/2020 - 29/02/2024