Variabele: Paritair Comité

Een verbetering voorstellen

Naam

Paritair Comité

Afkorting

nr_pc

Thema

Arbeidsprestatie, COVID-19

Definitie/omschrijving

Het nummer van het paritaire comité (en eventueel subcomité) waaronder de werknemer valt.

Bron

CRISE_ONSS_fichier_du_personnel

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 29/02/2024

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het nummer van het paritair comité wordt bepaald in functie van de economische activiteit van de onderneming. Toch is het paritair comité niet steeds voor alle werknemers van eenzelfde werkgever hetzelfde.

De variabele nr. Paritair Comité in de RSZ-LATG-databank werd aanvankelijk weinig betrouwbaar geacht, en bijgevolg niet door de RSZ gebruikt voor de aanmaak van statistieken. Anderzijds werd deze variabele steeds vaker gecontroleerd, en ook meer ingevuld door de werkgevers. Deze variabele wordt ook geconfronteerd met het kengetal van de werkgeverscategorie. Als deze beide codes onverenigbaar zijn, wordt dit gesignaleerd aan de werkgever, en wordt het nummer van het paritair comité al dan niet aangepast. De werkgever kan een bepaalde toewijzing ook betwisten, met name bij de dienst voor collectieve arbeidsbetrekkingen van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), die een advies verleent, eventueel na inspectie ter plaatse. Ook de code-lijst met de nrs. van de Paritaire Comités is vastgelegd door deze dienst van de FOD WASO.

Vanaf 2003 wordt het nr. Paritair comité meer systematisch opgevraagd. De kwaliteit van het gegeven blijkt behoorlijk te zijn.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
100Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/03/2020 - 29/02/2024
101Nationale Gemengde Mijncommissie 01/03/2020 - 29/02/2024
102.01Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen 01/03/2020 - 29/02/2024
102.02Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen 01/03/2020 - 29/02/2024
102.03Paritair Subcomité voor de porfier-groeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant 01/03/2020 - 29/02/2024
102.04Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant 01/03/2020 - 29/02/2024
102.05Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen 01/03/2020 - 29/02/2024
102.06Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant 01/03/2020 - 29/02/2024
102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik 01/03/2020 - 29/02/2024
102.08Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk 01/03/2020 - 29/02/2024
102.09Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk 01/03/2020 - 29/02/2024
102.1Paritair Subcomité voor de terugwinning van steenstort (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/03/2020 - 29/02/2024
102.11Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen 01/03/2020 - 29/02/2024
104Paritair Comité voor de ijzernijverheid 01/03/2020 - 29/02/2024
105Paritair Comité voor de non-ferro metalen 01/03/2020 - 29/02/2024
106.01Paritair Subcomité voor de cement-fabrieken 01/03/2020 - 29/02/2024
106.02Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten 01/03/2020 - 29/02/2024
106.03Paritair Subcomité voor de vezelcement 01/03/2020 - 29/02/2024
107Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters 01/03/2020 - 29/02/2024
109Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
110Paritair Comité voor de textielverzorging 01/03/2020 - 29/02/2024
111Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 01/03/2020 - 29/02/2024
112Paritair Comité voor het garagebedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
113Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
113.04Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen 01/03/2020 - 29/02/2024
114Paritair Comité voor de steenbakkerij 01/03/2020 - 29/02/2024
115Paritair Comité voor het glasbedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
116Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 01/03/2020 - 29/02/2024
117Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel 01/03/2020 - 29/02/2024
118Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 01/03/2020 - 29/02/2024
119Paritair Comité voor de handel in voedingswaren 01/03/2020 - 29/02/2024
120Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk 01/03/2020 - 29/02/2024
120.01Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers 01/03/2020 - 29/02/2024
120.02Paritair Subcomité voor de vlasbereiding 01/03/2020 - 29/02/2024
120.03Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen 01/03/2020 - 29/02/2024
121Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen 01/03/2020 - 29/02/2024
124Paritair Comité voor het bouwbedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
125.01Paritair Subcomité voor de bosontginningen 01/03/2020 - 29/02/2024
125.02Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden 01/03/2020 - 29/02/2024
125.03Paritair Subcomité voor de houthandel 01/03/2020 - 29/02/2024
126Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking 01/03/2020 - 29/02/2024
127Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 01/03/2020 - 29/02/2024
128.01Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen 01/03/2020 - 29/02/2024
128.02Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers 01/03/2020 - 29/02/2024
128.03Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en handschoennijverheid 01/03/2020 - 29/02/2024
128.05Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder 01/03/2020 - 29/02/2024
129Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton 01/03/2020 - 29/02/2024
130Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
132Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken 01/03/2020 - 29/02/2024
133Paritair Comité voor het tabaksbedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
136Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 01/03/2020 - 29/02/2024
139Paritair Comité voor de binnenscheepvaart 01/03/2020 - 29/02/2024
140Paritair Comité voor het vervoer 01/03/2020 - 29/02/2024
140.01Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars 01/03/2020 - 29/02/2024
140.02Paritair Subcomité voor de taxi's 01/03/2020 - 29/02/2024
140.03Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden 01/03/2020 - 29/02/2024
140.04Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens 01/03/2020 - 29/02/2024
140.05Paritair Subcomité voor de verhuizing 01/03/2020 - 29/02/2024
142.01Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen 01/03/2020 - 29/02/2024
142.02Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen 01/03/2020 - 29/02/2024
142.03Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier 01/03/2020 - 29/02/2024
142.04Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/03/2020 - 29/02/2024
143Paritair Comité voor de zeevisserij 01/03/2020 - 29/02/2024
144Paritair Comité voor de landbouw 01/03/2020 - 29/02/2024
145Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
146Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
148Paritair Comité voor het bont en kleinvel 01/03/2020 - 29/02/2024
149.01Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie 01/03/2020 - 29/02/2024
149.02Paritair Subcomité voor het koetswerk 01/03/2020 - 29/02/2024
149.03Paritair Subcomité voor de edele metalen 01/03/2020 - 29/02/2024
149.04Paritair Subcomité voor de metaalhandel 01/03/2020 - 29/02/2024
152Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
152.01Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 01/03/2020 - 29/02/2024
152.02Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 01/03/2020 - 29/02/2024
200Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/03/2020 - 29/02/2024
201Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel 01/03/2020 - 29/02/2024
202Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 01/03/2020 - 29/02/2024
202.01Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 01/03/2020 - 29/02/2024
203Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven 01/03/2020 - 29/02/2024
205Paritair Comité voor de bedienden van de steenkolenmijnen 01/03/2020 - 29/02/2024
207Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 01/03/2020 - 29/02/2024
209Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid 01/03/2020 - 29/02/2024
210Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid 01/03/2020 - 29/02/2024
211Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel 01/03/2020 - 29/02/2024
214Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 01/03/2020 - 29/02/2024
215Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
216Paritair Comité voor de notarisbedienden 01/03/2020 - 29/02/2024
217Paritair Comité voor de casinobedienden 01/03/2020 - 29/02/2024
219Paritair Comité voor de erkende controleorganismen 01/03/2020 - 29/02/2024
220Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 01/03/2020 - 29/02/2024
221Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid 01/03/2020 - 29/02/2024
222Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking 01/03/2020 - 29/02/2024
223Nationaal Paritair Comité voor de sport 01/03/2020 - 29/02/2024
224Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen 01/03/2020 - 29/02/2024
225Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 01/03/2020 - 29/02/2024
225.01Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 01/03/2020 - 29/02/2024
225.02Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 01/03/2020 - 29/02/2024
226Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken 01/03/2020 - 29/02/2024
227Paritair Comité voor de audiovisuele sector 01/03/2020 - 29/02/2024
300Nationale Arbeidsraad 01/03/2020 - 29/02/2024
301Paritair Comité voor het havenbedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
301.01Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd 01/03/2020 - 29/02/2024
301.02Paritair Subcomité voor de haven van Gent 01/03/2020 - 29/02/2024
301.03Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde 01/03/2020 - 29/02/2024
301.04Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort 01/03/2020 - 29/02/2024
301.05Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge 01/03/2020 - 29/02/2024
302Paritair Comité voor het hotelbedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
303Paritair Comité voor het filmbedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
303.01Paritair Subcomité voor de filmproductie 01/03/2020 - 29/02/2024
303.03Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen 01/03/2020 - 29/02/2024
304Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
306Paritair Comité voor het verzekeringswezen 01/03/2020 - 29/02/2024
307Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen 01/03/2020 - 29/02/2024
308Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie 01/03/2020 - 29/02/2024
309Paritair Comité voor de beursvennootschappen 01/03/2020 - 29/02/2024
310Paritair Comité voor de banken 01/03/2020 - 29/02/2024
311Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken 01/03/2020 - 29/02/2024
312Paritair Comité voor de warenhuizen 01/03/2020 - 29/02/2024
313Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten 01/03/2020 - 29/02/2024
314Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 01/03/2020 - 29/02/2024
315Paritair Comité voor de handelsluchtvaart 01/03/2020 - 29/02/2024
315.01Paritair Subcomité voor de luchtvaart-maatschappij SABENA 01/03/2020 - 29/02/2024
315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaart-maatschappijen andere dan de N.V. SABENA 01/03/2020 - 29/02/2024
315.03Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer 01/03/2020 - 29/02/2024
316Paritair Comité voor de koopvaardij 01/03/2020 - 29/02/2024
317Paritair Comité voor de bewakingsdiensten 01/03/2020 - 29/02/2024
318Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 01/03/2020 - 29/02/2024
318.01Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 01/03/2020 - 29/02/2024
318.02Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 01/03/2020 - 29/02/2024
319Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten 01/03/2020 - 29/02/2024
319.01Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap 01/03/2020 - 29/02/2024
319.02Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 01/03/2020 - 29/02/2024
320Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen 01/03/2020 - 29/02/2024
321Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen 01/03/2020 - 29/02/2024
322Paritair Comité voor de uitzendarbeid 01/03/2020 - 29/02/2024
322.01Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren 01/03/2020 - 29/02/2024
323Paritair Comité voor het beheer van gebouwen 01/03/2020 - 29/02/2024
324Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel 01/03/2020 - 29/02/2024
325Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen 01/03/2020 - 29/02/2024
326Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf 01/03/2020 - 29/02/2024
327Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen 01/03/2020 - 29/02/2024
327.01Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 01/03/2020 - 29/02/2024
327.02Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie 01/03/2020 - 29/02/2024
327.03Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap 01/03/2020 - 29/02/2024
328.01Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest 01/03/2020 - 29/02/2024
328.02Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest 01/03/2020 - 29/02/2024
328.03Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/03/2020 - 29/02/2024
329.01Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 01/03/2020 - 29/02/2024
329.02Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest 01/03/2020 - 29/02/2024
329.03Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties 01/03/2020 - 29/02/2024
330.01.Onbestaande of oude codes 01/03/2020 - 29/02/2024 Anomalie
330.02Paritair Subcomité voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 01/03/2020 - 29/02/2024
330.03Paritair Subcomité voor de tandprothesen 01/03/2020 - 29/02/2024
330.04Paritair Subcomité voor de overige diensten en instellingen, niet vallend binnen het sociaal federaal akkoord en met uitsluiting van de bicommunautaire diensten en van de inrichtingen voor tandprothesen. Het betreft onder andere, de eerste- hulpdiensten, de ondernemingen uit de bedrijfstak van het onafhankelijk ziekenvervoer, de kabinetten van huisartsen en/of specialisten, de kabinetten van kinesitherapeuten, de tandartspraktijken, de medisch-pediatrische centra, de andere paramedische praktijken, de overlegplatforms van psychiatrische instellingen en diensten, de polyklinieken, de palliatieve thuiszorg, de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, de laboratoria, de medische controlediensten, 01/03/2020 - 29/02/2024
331.00.Onbestaande of oude codes 01/03/2020 - 29/02/2024 Anomalie
332.00.Onbestaande of oude codes 01/03/2020 - 29/02/2024 Anomalie
333Paritair Comité voor toeristische attracties 01/03/2020 - 29/02/2024
334Paritair Comité voor de openbare loterijen (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd). 01/03/2020 - 29/02/2024
335Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/03/2020 - 29/02/2024
336Paritair Comité voor de vrije beroepen 01/03/2020 - 29/02/2024
337Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector 01/03/2020 - 29/02/2024
339Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting 01/03/2020 - 29/02/2024
340Paritair Comité voor de orthopedische technologieën 01/03/2020 - 29/02/2024
341Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten 01/03/2020 - 29/02/2024
999geen paritair comité van toepassing 01/03/2020 - 29/02/2024