Variabele: Postcode

Een verbetering voorstellen

Naam

Postcode

Afkorting

Adres_postcode

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de postcode van de gemeente van de plaats van tewerkstelling.

Bron

DWH_ONSS_LIMOSA_Lieudetravail

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2010 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het adres van de detacheringsplaats wordt (in tegenstelling tot de adresgegevens van de gedetacheerde, de werkgever en de klant) wel geregistreerd per Limosa-melding.

Internationale compatibiliteit

/