Variabele: Tewerkstellingsmaatregel

Een verbetering voorstellen

Naam

Tewerkstellingsmaatregel

Afkorting

Employmentpromotion

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De code geeft aan welke tewerkstellingsmaatregel van toepassing is

Bron

DWH_ONSS_StatbasePlus

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Geen tewerkstellingsmaatregel 01/01/2003 - 31/12/2016
1werknemer aangeworven in het kader van K.B. 495 01/01/2003 - 31/12/2016
2werknemer aangeworven in het kader van de volgende maatregelen ter activering van de werkloosheidsuitkeringen, het leefloon of de financiële maatschappelijke hulp. 01/01/2003 - 31/12/2016 De code mag enkel worden gebruikt voor één van de volgende tewerkstellingen: een tewerkstelling in het kader van een erkend doorstromingsprogramma, een tewerkstelling in het kader van een erkende arbeidspost, een tewerkstelling in het kader van de sociale inschakelingseconomie (SINE).
3werknemer aangeworven in het kader van de herverdeling van de arbeid in de openbare sector 01/01/2003 - 31/12/2016
4werknemer aangeworven in het kader van het derde arbeidscircuit 01/01/2003 - 31/12/2016
5werknemer aangeworven in het kader het PRIME-programma 01/01/2003 - 31/12/2016
10werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2003 - 31/12/2016
11werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2003 - 31/12/2016
12werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2003 - 31/12/2016
13mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2003 - 31/12/2016
14mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/10/2003 - 31/12/2016
15mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2004 - 31/12/2016
16werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2003 - 31/12/2016
17werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/10/2003 - 31/12/2016
18werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2004 - 31/12/2016
19oudere werknemer volledige uitkeringsgerechtigde werkloze van ten minste 45 jaar waarvan de aanwerving gelijkgesteld wordt met een startbaanovereenkomst 01/01/2003 - 31/12/2014
21Onbestaande of oude codes 01/04/2013 - 31/12/2016 Anomalie
22Onbestaande of oude codes 01/01/2007 - 30/09/2014 Anomalie
23Onbestaande of oude codes 01/01/2007 - 31/03/2013 Anomalie
50Onbestaande of oude codes 01/01/2007 - 31/12/2008 Anomalie
51Onbestaande of oude codes 01/01/2008 - 30/06/2008 Anomalie
52Onbestaande of oude codes 01/10/2007 - 31/12/2007 Anomalie
100Onbestaande of oude codes 01/01/2003 - 31/03/2005 Anomalie
111Onbestaande of oude codes 01/10/2004 - 31/12/2004 Anomalie
200Onbestaande of oude codes 01/01/2004 - 31/03/2005 Anomalie
320Onbestaande of oude codes 01/01/2005 - 31/03/2005 Anomalie
495Onbestaande of oude codes 01/07/2004 - 31/12/2004 Anomalie
550Onbestaande of oude codes 01/10/2004 - 31/12/2004 Anomalie