Variabele: Verminderingscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Verminderingscode

Afkorting

Codred

Thema

Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

Code van de bijdrage verminderingen in een kwartaal

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens met betrekking tot de bijdrageverminderingen zijn gebaseerd op de aangevraagde verminderingen, die geboekt werden binnen een periode van 4 maanden na het verstrijken van het betrokken kwartaal.

De codelijst van deze variabele kent een breuk tussen 2002 en 2003.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
01Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + plan-plus 1-2-3 (P 1-6) 01/04/2002 - 31/12/2002
02Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + banenplan (B 1-4) 01/04/2002 - 31/12/2002
03Cumul bijdragevermindering arbeidsduurvermindering en vervanging loopbaanonderbreking 01/04/2002 - 30/06/2002
04Cumul bijdragevermindering arbeidsduurvermindering en vervanging halftijds brugpensioen 01/01/1997 - 31/12/2002
07cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + vermindering werknemer na startbaan in dienst 01/01/2002 - 31/12/2002
08Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + structurele vermindering 01/01/2002 - 31/12/2002
0ACumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) arbeidsduurvermindering 38h/week (R1) 01/10/2002 - 31/12/2002
0CCumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + activa plan (B7-8) 01/04/2002 - 31/12/2002
0KCumul arbeidsduurvermindering (R4) + structurele vermindering 01/10/2002 - 31/12/2002
0PCumul activa plan (B7-8) + vermindering werknemer na startbaan dienst 01/01/2002 - 31/12/2002
0QCumul activa plan (B7-8) + arbeidsduurvermindering 38h/week (R1) 01/07/2002 - 31/12/2002
0RCumul arbeidsduurvermindering tot 38 uur per week + startbaan 01/07/2002 - 30/09/2002
10Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + vermindering startbaanovereenkomst jongeren 01/04/2002 - 31/12/2002
11Cumul Maribel + lage lonen 01/01/1997 - 31/03/1999
12Tewerkstellingsakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
13Tewerkstellingsakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
14Tewerkstellingsakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
15KB-495 en tewerkstellingsakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
17Vervangers loopbaanonderbreking en tewerkstellingsakkoorden 01/01/1997 - 31/03/1999
18Vervangers halftijds bruggepensioneerden en tewerkstellingsakkoorden 01/01/1997 - 31/03/1999
19Bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering 01/01/1997 - 31/03/1999
20Bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering 01/01/1997 - 31/03/1999
21Bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering 01/01/1997 - 31/03/1999
22Cumul sociale maribel + maribel 01/04/1997 - 31/12/1998
23Cumul sociale maribel + lage lonen 01/04/1997 - 31/12/1998
24Cumul sociale maribel + lage lonen + maribel 01/04/1997 - 31/12/1998
25Tewerkstellingsakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
26Tewerkstellingsakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
27Tewerkstellingsakkoorden 01/10/1997 - 31/12/1998
28Tewerkstellingsakkoorden 01/10/1997 - 31/12/1998
29Vervangers loopbaanonderbreking 01/04/1997 - 31/12/1998
30Vervangers halftijds bruggepensioneerden 01/04/1997 - 31/12/1998
31Vervangers loopbaanonderbreking 01/04/1997 - 30/06/1997
33Cumul bijkomende aanwerving + sociale maribel 01/07/1997 - 31/12/1998
34Cumul bijkomende aanwerving + maribel 01/07/1997 - 31/12/1998
35Cumul bijkomende aanwerving + lage lonen 01/07/1997 - 31/12/1998
36Cumul bijkomende aanwerving + KB 495 01/07/1997 - 31/12/1998
38Cumul bijkomende aanwerving + maribel + lage lonen 01/07/1997 - 31/12/1998
40Cumul tewerkstellingsakkoorden - percentueel systeem, sociale maribel en lage lonen 01/07/1997 - 30/09/1998
41Cumul tewerkstellingsakkoorden - percentueel systeem, sociale maribel en lage lonen 01/07/1997 - 30/09/1998
42Cumul maribel + baggersector 01/07/1997 - 31/03/1999
43Cumul sociale maribel + bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering 01/07/1997 - 31/12/1998
44Cumul sociale maribel + lage lonen + bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering 01/07/1997 - 31/12/1998
46Cumul sociale maribel + maribel + lage lonen + bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering 01/07/1997 - 31/12/1998
47Sociale maribel + loopbaanonderbreking 01/07/1999 - 31/12/2000
49Sociale maribel beschutte werkplaatsen + structurele vermindering RSZ 01/01/1999 - 31/12/2000
50Sociale maribel + structurele vermindering RSZ 01/04/1999 - 30/06/1999
51Structurele vermindering + loopbaanonderbreking RSZ 01/04/1999 - 31/12/2002
52Structurele vermindering + halftijds brugpensioen RSZ 01/04/1999 - 31/12/2002
53Structurele vermindering + bedrijfsplan of Vande Lanotte RSZ 01/04/1999 - 31/12/2002
54Sociale maribel beschutte werkplaatsen + herinschakeling van de moeilijk te plaatsen werklozen RSZ 01/01/1997 - 31/12/2002
55Cumul vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren structurele vermindering RSZ 01/04/2000 - 31/12/2002
63Combinatie Structurele vermindering met Vandelanotte 3 (V3) 01/04/2000 - 31/12/2002
64Cumul structurele vermindering + vierdagenweek 01/07/2000 - 31/12/2002
65Cumul vermindering startbaanovereenk. jongeren met Vandelanotte 3 01/10/2001 - 31/12/2001
68Vande Lanotte 3 + loopbaanonderbreking 01/07/2000 - 31/12/2000
70Cumul baggersector + structurele vermindering 01/07/2000 - 31/12/2002
74Cumul vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren '2 + structurele vermindering 01/10/2000 - 31/12/2002
78Cumul aanwerving na startbaan en plus 1, 2 of 3-plan 01/10/2001 - 31/03/2002
79Cumul verm. werkn. na startbaan in dienst + banenplan (B1/B2/B3) 01/04/2001 - 31/12/2002
80Cumul aanwerving na startbaan en vervanging loopbaanonderbreking 01/07/2001 - 30/09/2002
81Cumul verm. Werkn. na startbaan in dienst + prepensioen (G1/G2/G3) 01/10/2001 - 31/12/2002
84Cumul aanwerving na startbaan en collectieve arbeidsduurvermindering 01/04/2001 - 30/09/2002
86Cumul verm. Werkn. na startbaan in dienst + vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren 01/04/2001 - 31/12/2002
88Cumul vermindering arbeidsduurvermindering tot 38u per week + plan- plus 1-2-3 (P1/P2/P3/P4/P5/P6) 01/04/2002 - 31/12/2002
89Cumul vermindering arbeidsduurvermindering tot 38u perweek + banenplan (B1/B2/B3/B4) 01/04/2002 - 31/12/2002
93Cumul vermindering arbeidsduurvermindering tot 38u per week + structurele vermindering 01/01/2002 - 31/12/2002
95Cumul vermindering arbeidsduurvermindering tot 38u per week verm. werkn. na startbaan in dienst 01/10/2002 - 31/12/2002
97Onleesbaar 01/01/1997 - 31/12/2002
98Onbestaande code 01/01/1997 - 31/12/2002
99Foutive combinatie 01/01/1997 - 31/12/2002
A0Tewerkstellingakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
A1Herverdeling arbeid openbare sector 01/01/1997 - 31/12/1999
ACVermindering voor werknemers in dienst gebleven aan het einde van hun startbaan 01/04/2001 - 31/12/2002
ASBijkomende aanwerving 01/07/1997 - 31/12/1998
B1Voordeelbanenplan 12 maanden 01/01/1997 - 31/12/2002
B2Voordeelbanenplan 24 maanden 01/01/1997 - 31/12/2002
B3Voordeelbanenplan invoegbedrijven 01/01/1997 - 31/12/2002
B4Voordeelbanenplan oudere werkzoekenden 01/01/1997 - 31/12/2002
B7Activaplan - bevordering der tewerkstelling van langdurig werkzoekenden - 75% 01/01/2002 - 31/12/2002
B8Activaplan - bevordering der tewerkstelling van langdurig werkzoekenden - 100% 01/01/2002 - 31/12/2002
BABaggersector 01/01/1997 - 31/12/2002
BCHerinschakeling bijzonder moeilijk te plaatsen werklozen RSZ 01/01/1999 - 31/12/2002
C0Bedrijfsplannen 01/01/1997 - 31/12/2002
D1Vervangers loopbaanonderbreking (deeltijdse vervanger) 01/01/1997 - 31/12/2002
D2Vervangers loopbaanonderbreking (voltijdse vervanger) 01/01/1997 - 31/12/2002
D3Vervangers loopbaanonderbreking (KMO) 01/01/1997 - 31/12/2002
F0Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren (bedrag = 0) '2 01/01/2001 - 31/12/2002
F1Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren art 27 I1 '2 kleine forfait 01/01/2001 - 31/12/2002
F2Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren art 27 I1 '2 grote forfait 01/01/2001 - 31/12/2002
G1Vervangers halftijds bruggepensioneerden (deeltijdse vervanger) 01/01/1997 - 31/12/2002
G2 Vervangers halftijds bruggepensioneerden (voltijdse vervanger) 01/01/1997 - 31/12/2002
G3Vervangers halftijds bruggepensioneerden (KMO) 01/07/1997 - 30/06/2002
K0Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren (bedrag = 0) '1 01/04/2000 - 31/12/2002
K1Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren art 27 I1 '1 kleine forfait 01/04/2000 - 31/12/2002
K2 Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren art 27 I1 '1 grote forfait 01/04/2000 - 31/12/2002
M0Maribel 01/01/1997 - 31/03/1999
MSSociale maribel 01/04/1997 - 31/12/1998
O0Lage lonen ( 01/01/1997 - 31/03/1999
O1Lage lonen (1ste schijf) 01/01/1997 - 31/03/1999
O2Lage lonen (2e schijf) 01/01/1997 - 31/03/1999
O3Lage lonen (3e schijf) 01/01/1997 - 31/03/1999
O4Lage lonen (4e schijf) 01/01/1997 - 31/03/1999
O9Lage lonen (>max) 01/01/1997 - 31/03/1999
P1Plus 1-plan 01/01/1997 - 31/12/2002
P2Plus 2-plan 01/01/1997 - 31/12/2002
P3Plus 3-plan 01/01/1997 - 31/12/2002
P4Plus 1-plan RSZ 01/04/2000 - 31/12/2002
P5Plus 2-plan RSZ 01/04/2000 - 31/12/2002
P6Basisbedrag voor werknemer aangeworven in het raam van het plus 3- plan 01/07/2000 - 31/12/2002
QSVermindering startbaanovereenkomst voor werknemers van 45j en meer 01/01/2002 - 31/12/2002
R0KB 230 01/01/1997 - 31/12/2000
R1Vermindering arbeidsduurvermindering tot 38uur per week 01/01/2002 - 31/12/2002
R2Arbeidsduurvermindering onder de 38h/week- eenmalige premie in 1 schijf 01/01/2002 - 31/12/2002
R3Arbeidsduurvermindering onder de 38h/week - eenmalige premie in 4 schijven 01/01/2002 - 31/12/2002
R4Arbeidsduurvermindering onder de 38h/week - opvolgingspremie 01/10/2002 - 31/12/2002
R5Arbeidsduurvermindering vierdagenweek - eenmalige premie in 1 schijf 01/01/2001 - 31/12/2002
R6Arbeidsduurvermindering vierdagenweek - eenmalige premie in 4 schijven 01/07/2002 - 31/12/2002
S0Structurele bijdragevermindering (vervangt de Maribel - MO en lage lonen O0 t/m O9) 01/01/1999 - 31/12/2002
S4vierdagenweek 01/07/2000 - 31/12/2002
SBActivering werkloosheidsuitk. 01/01/1998 - 31/12/2002
U1KB 495 - werk-opleiding 01/01/1997 - 31/12/2002
U2KB 495 - schoolplicht 01/01/1997 - 31/12/2002
U3KB 495 - leerling 01/01/1997 - 31/12/2002
V1Collectieve arbeidsduurvermindering 01/01/1998 - 31/12/2002
V2Collectieve arbeidsduurvermindering RSZ 01/10/1997 - 31/12/2002
V3Collectieve arbeidsduurvermindering RSZ 01/04/2000 - 31/12/2002
WOWetenschappelijk onderzoek 01/01/1997 - 31/12/2002
X0KB 483 - dienstboden 01/01/1997 - 31/12/2002
Y0Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren (bedrag = 0) '3 01/01/2001 - 31/12/2002