Variabele: Verminderingscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Verminderingscode

Afkorting

Deductioncode

Thema

Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

De code van de bijdragevermindering

Bron

DWH_ONSS_StatbaseF

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0001Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de werknemers met een werkbonus 01/01/2003 - 31/12/2016
0501Vermindering van de persoonlijke bijdragen in de baggersector 01/01/2003 - 30/06/2014
0600Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering - arbeidsovereenkomst afgesloten voor 1.1.2007 01/07/2004 - 30/06/2007
0601Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering 01/01/2007 - 31/12/2016
1001Structurele vermindering 01/01/2003 - 31/12/2003
1101Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 12 maanden 01/01/2003 - 31/12/2003
1101Overgangsperiode. Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 12 maanden 01/01/2004 - 31/03/2004
1102Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 24 maanden 01/01/2003 - 31/12/2003
1102Overgangsperiode. Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 24 maanden 01/01/2004 - 31/03/2004
1103Banenplan voor werkzoekenden - inschakelingsbedrijven 01/01/2003 - 31/12/2003
1103Overgangsperiode. Banenplan voor werkzoekenden - inschakelingsbedrijven 01/01/2004 - 31/12/2007
1104Banenplan voor werkzoekenden ouder dan 50 jaar 01/01/2003 - 31/12/2003
1105Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 12 maanden (> 45 jaar) 01/01/2003 - 31/12/2003
1105Overgangsperiode. Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aande voorwaarde van 12 maanden (>45 jaar) RVA-codes: Z12 01/01/2004 - 31/03/2008
1106Overgangsperiode. Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 24 maanden (>45 jaar RVA-codes: Z24 01/01/2004 - 31/03/2008
1106Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 24 maanden (>45 jaar) 01/01/2003 - 31/12/2003
1111Overgangsperiode - activaplan - bevordering van de tewerkstelling van langdureig werkzoekenden - 75% RVA-codes: A1, A8, A9, B1, B2, B7 of B11 01/01/2004 - 31/12/2008
1111Activaplan - bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen - 75% 01/01/2003 - 31/12/2003
1112Overgangsperiode. Activaplan - bevordering van de tewrekstelling van langdurig werkzoekenden - 100% RVA-codes: A3, B3, B4, B5, B6, B8 of B12 01/01/2004 - 31/12/2008
1112Activaplan - bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen 100% 01/01/2003 - 31/12/2003
1121Overgangsperiode Plus-één-plan 01/01/2004 - 31/12/2006
1121Plus-één-plan 01/01/2003 - 31/12/2003
1122Overgangsperiode Plus-twee-plan 01/01/2004 - 31/12/2006
1122Plus-twee-plan 01/01/2003 - 31/12/2003
1123Overgangsperiode. Plus-drie-plan 01/01/2004 - 31/12/2005
1123Plus-drie-plan 01/01/2003 - 31/12/2003
1124Overgangsperiode. Plus-één-plan - gewezen interimaris 01/01/2004 - 31/12/2006
1124Plus-één-plan - gewezen interimaris 01/01/2003 - 31/12/2003
1125Overgangsperiode. Plus-twee-plan - gewezen interimaris 01/01/2004 - 31/12/2006
1125Plus-twee-plan gewezen interimaris 01/01/2003 - 31/12/2003
1126Plus-drie-plan gewezen interimaris 01/01/2003 - 31/12/2003
1126Overgangsperiode. Plus-drie-plan gewezen interimaris 01/01/2004 - 31/12/2005
1131Vermindering van KB 483 vermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer in de hoedanigheid van huispersoneel (huisbedienden (hand- en hoofdarbeiders); dienstboden) 01/01/2003 - 31/12/2013
1141Overgangsperiode. Activering van de werkloosheidsvergoeding 01/01/2004 - 31/12/2004
1141Activering van de werkloosheidsvergoeding 01/01/2003 - 31/12/2003
1142Inschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen en van rechthebbende op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp 01/01/2003 - 31/12/2003
1142Overgangsperiode. Inschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen en van rechthebbende op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp 01/01/2004 - 31/12/2016
1201Overgangsperiode. Startbaanovereenkomst afgesloten voor 01/01/2004 01/01/2004 - 30/09/2014
1201Startbaanovereenkomst voor jongeren, werk/opleiding, 495,79 EUR 01/01/2003 - 31/12/2003
1202Startbaanovereenkomst voor jongeren werk/opleiding 1115,52 EUR 01/01/2003 - 31/12/2003
1203Startbaanovereenkomst voor jongeren, 495,79 EUR 01/01/2003 - 31/12/2003
1204Startbaanovereenkomst voor jongeren, 1115,52 EUR 01/01/2003 - 31/12/2003
1205Overgangsperiode. Werknemer die aan het einde van zijn startbaanovereenkomst voor jongeren in dienst blijft 01/01/2004 - 31/12/2004
1205Werknemer die aan het einde van zijn startbaanovereenkomst voor jongeren in dienst blijft. 01/01/2003 - 31/12/2003
1211Overgangsperiode. Jongeren met een overeenkomst werk/opleiding (K.B. 495) 01/01/2004 - 31/12/2006
1211Jongeren met een overeenkomst werk/opleiding (K.B. 495) 01/01/2003 - 31/12/2003
1212Jongeren met een arbeids- of stageovereenkomst in het kader van de deeltijdse leerplicht (K.B. 495) 01/01/2003 - 31/12/2003
1213Erkende leerling (K.B. 495) 01/01/2003 - 31/12/2003
1213Overgangsperiode. Erkende leerling (K.B. 495) 01/01/2004 - 31/12/2006
1311Deeltijdse vervanger van een werknemer in loopbaanonderbreking 01/01/2003 - 31/12/2003
1321Deeltijdse vervanger van een werknemer met halftijds brugpensioen 01/01/2003 - 31/12/2003
1322Voltijdse vervanger van een werknemer met halftijds brugpensioen 01/01/2003 - 31/12/2003
1331Plan Vande Lanotte 1 01/01/2003 - 31/12/2003
1331Overgangsperiode. Plan Vande Lanotte 1 01/01/2004 - 30/09/2005
1332Plan Vande Lanotte 2 01/01/2003 - 31/12/2003
1333Plan Vande Lanotte 3 01/01/2003 - 31/12/2003
1333Overgangsperiode. Plan Vande Lanotte 3 01/01/2004 - 31/12/2005
1341Vierdagenweek (wet 26 1998/4 maart 1999) 01/01/2003 - 31/12/2003
1341Overgangsperiode. Vierdagenweek (wet 26 maart 1999) 01/01/2004 - 31/03/2005
1345Arbeidsduurvermindering - vierdagenweek - eenmalige premie in 1 schijf 01/01/2003 - 31/12/2003
1346Arbeidsduurvermindering - vierdagenweek - eenmalige premie in 4 schijven 01/01/2003 - 31/12/2003
1350Arbeidsduurvermindering tot 38 uur per week 01/01/2003 - 31/03/2003
1351Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per week - eenmalige premie in 1 schijf 01/01/2003 - 31/12/2003
1352Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per week eenmalige premie in 4 schijven 01/01/2003 - 31/12/2003
1353Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per week - opvolgingspremie 01/01/2003 - 31/12/2003
1353Overgangsperiode. Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per week - opvolgingspremie 01/01/2004 - 31/12/2007
1501Vermindering van de werkgeversbijdragen voor de baggersector 01/01/2003 - 30/06/2014
1511Wetenschappelijk onderzoek 01/01/2003 - 31/12/2016
1521Vermindering van de werkgeversbijdragen voor erkende onthaalouders 01/04/2003 - 31/12/2013
1531Vermindering van de werkgeversbijdragen voor artiesten 01/07/2003 - 31/12/2013
2001Terugbetaling adeministratiekosten E.S.S. - eerste werknemer 01/01/2004 - 31/12/2016
2001Terugbetaling administratiekosten E.S.S. eerste werknemer 01/01/2003 - 31/12/2003
2002Terugbetaling administratiekosten E.S.S. - Tweede werknemer 01/01/2003 - 31/12/2003
3000Structurele vermindering 01/01/2004 - 31/12/2016
3100Oudere werknemers van minstens 57 jaar 01/01/2004 - 31/12/2012
3101Oudere werknemers van 50 tot 56 jaar 01/04/2007 - 31/12/2012
3102Oudere werknemers:54 tot 57 jaar: 400 euro58 tot 61 jaar: 1000 euro62 tot 64 jaar: 1500 eurominstens 65 jaar: 800 euro(leeftijd op laatste dag van het kwartaal) 01/01/2013 - 31/12/2016
3200Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden voor de werkzoekenden na een sluiting van een onderneming RVA code: C1, C2, C11 of C20 01/01/2004 - 31/12/2016
3201Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code: C3 of C4 01/01/2004 - 31/12/2016
3202Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 936 dagen in periode van 54 maanden RVA code: C5 of C6 01/01/2004 - 31/12/2016
3203Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 1560 dagen in periode van 90 maanden RVA code: C7 of C8 01/01/2004 - 31/12/2016
3204Activaplan - Preventie- en Veiligheidspersoneel Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of van minstens 25j en jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code: C9, C10, C21 of C22 01/01/2004 - 31/12/2016
3205Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 27j 312 dagen in periode van 18 maanden en laaggeschoold RVA codes : C40, C41, of vanaf 2014/1 langdurig werkzoekenden jonger dan 30j 156 dagen in periode van 9 maanden en laaggeschoold RVA codes : C42 of C43. 01/07/2013 - 31/12/2016
3210Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code: D1, D2 of D9 01/01/2004 - 31/12/2016
3211Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden RVA code: D3, D4, D5 of D6 01/01/2004 - 31/12/2016
3212Activaplan - Preventie- en veiligheidspersoneel Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code: D7 of D8 01/01/2004 - 31/12/2016
3220Doorstromingsprogramma jonger dan 25 jaar laaggeschoold minstens 9 maanden uitkeringen of jonger dan 45 jaar minstens 12 maanden uitkeringen 01/01/2004 - 31/12/2016
3221Doorstromingsprogramma jonger dan 45j minstens 24m uitkeringen 01/01/2004 - 31/12/2016
3230Doorstromingsprogramma minstens 45j minstens 12m uitkeringen 01/01/2004 - 31/12/2016
3231Doorstromingsprogramma minstens 45j minstens 24m uitkeringen 01/01/2004 - 31/12/2016
3240Sociale inschakelingseconomie jonger dan 45j 312d/18m of 156d/9m 01/01/2004 - 31/12/2016
3241Sociale inschakelingseconomie jonger dan 45j 624d/36m of 312d/18m 01/01/2004 - 31/12/2016
3250Sociale inschakelingseconomie minstens 45j 156d/9m 01/01/2004 - 31/12/2016
3310Eerste aanwervingen: eerste werknemer met forfait 1000 01/01/2004 - 31/12/2012
3311Eerste aanwervingen: eerste werknemer met forfait 400 01/04/2005 - 31/12/2012
3312Eerste aanwervingen - eerste werknemer - relanceplan - eerste periode en overgangsmaatregel taxshift - resterende periodes 01/10/2012 - 31/12/2016
3313Eerste aanwervingen - eerste werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2013 - 31/12/2016
3314Eerste aanwervingen - eerste werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - derde periode 01/01/2013 - 31/12/2016
3315Eerste aanwervingen - eerste werknemer - taxshift 01/01/2016 - 31/12/2016
3320Eerste aanwervingen: tweede werknemer 01/01/2004 - 31/12/2012
3321Eerste aanwervingen - tweede werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/10/2012 - 31/12/2016
3322Eerste aanwervingen - tweede werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2013 - 31/12/2016
3324Eerste aanwervingen - tweede werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2016 - 31/12/2016
3330Eerste aanwervingen: derde werknemer 01/01/2004 - 31/12/2012
3331Eerste aanwervingen - derde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/10/2012 - 31/12/2016
3332Eerste aanwervingen - derde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2013 - 31/12/2016
3333Eerste aanwervingen - derde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2016 - 31/12/2016
3340Eerste aanwervingen - vierde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/01/2014 - 31/12/2016
3341Eerste aanwervingen - vierde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/04/2015 - 31/12/2016
3342Eerste aanwervingen - vierde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2016 - 31/12/2016
3350Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/01/2014 - 31/12/2016
3351Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/04/2015 - 31/12/2016
3352Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2016 - 31/12/2016
3360Eerste aanwervingen - zesde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2016 - 31/12/2016
3410Jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/01/2004 - 31/12/2016
3411Jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold of SBO en laaggeschoold en minder valide of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/04/2006 - 31/12/2016
3412Jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/01/2013 - 31/12/2016
3413Jonge werknemers: vanaf 1/1 van het jaar waarin jongere 19 wordt tot het kwartaal voorafgaand aan 30 jaar 01/07/2006 - 31/12/2012
3414Jonge werknemers: vanaf 1/1 van het jaar waarin jongere 19 wordt tot het kwartaal voorafgaand aan 30 jaar met sbo en laaggeschoold 01/07/2006 - 31/12/2012
3415Jonge werknemers: vanaf 1/1 van het jaar waarin jongere 19 wordt tot het kwartaal voorafgaand aan 30 jaar met SBO en zeer laaggeschoold Of met SBO en laaggeschoold en minder valide. Of met SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/07/2006 - 31/12/2012
3416Jonge werknemers: Vanaf 2006/3 1/1 van het jaar waarin jonger 19 wordt tot het kwartaal voorafgaand aan 30 jaar met SBO en laaggeschoold (overgangsperiode) 01/07/2006 - 31/12/2012
3430Jonge werknemers: tot 31/12 van het jaar waarin jongere 18 wordt 01/01/2004 - 31/12/2016
3500Arbeidsduurvermindering 01/01/2004 - 31/12/2016
3510Vierdagenweek 01/01/2004 - 31/12/2016
3520Arbeidsduurvermindering met Vierdagenweek 01/01/2004 - 31/12/2016
3600Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering vermindering van patronale bijdragen arbeidsovereenkomst afgesloten voor 1.1.2007 01/07/2004 - 30/06/2007
3601Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering vermindering van patronale bijdragen jonger dan 45j 01/01/2007 - 31/12/2016
3611Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering vermindering van patronale bijdagen minstens 45j 01/01/2007 - 31/12/2016
3612Opleiders met herstructureringskaart 01/01/2010 - 30/09/2013
3700Tijdelijke arbeidsduurvermindering ten gevolge van de crisis 01/04/2009 - 31/03/2011
3720Tijdelijke arbeidsduurvermindering met vierdagenweek ten gevolge van de crisis 01/04/2009 - 31/03/2011
3800Mentors 01/01/2010 - 31/12/2016
3900Vaste werknemers in de horeca 01/01/2014 - 31/12/2016
4000Gesubsidieerde contractuelen 01/01/2014 - 31/12/2016
4100Vervangers van contractuelen en statutairen in de publieke sector 01/01/2014 - 31/12/2016
4200Huispersoneel 01/01/2014 - 31/12/2016
4300Kunstenaars 01/01/2014 - 31/12/2016
4400Erkende onthaalouders 01/01/2014 - 31/12/2016
6030Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/07/2016 - 31/12/2016
6031Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold Of SBO en laaggeschoold en mindervalide Of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/07/2016 - 31/12/2016
6032Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/07/2016 - 31/12/2016
6033Overgangsmaatregel - jonge werknemers: tot 31/12 van jaar waarin jongeren 18 worden 01/07/2016 - 31/12/2016
6300Jonge werknemers - laaggeschoold 01/07/2016 - 31/12/2016
6301Jonge werknemers - middengeschoold 01/07/2016 - 31/12/2016
6310Jonge werknemers - leerling 01/07/2016 - 31/12/2016
6320Oudere werknemers - in dienst 01/07/2016 - 31/12/2016
6321Oudere werknemers - nieuw aangeworven 01/07/2016 - 31/12/2016
7320Oudere werknemers 01/10/2016 - 31/12/2016