Variabele: Bedrag bij vermindering na eenheid van loopbaan

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag bij vermindering na eenheid van loopbaan

Afkorting

bedrag_vermind_na_eenheid

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Bedrag van de reductie ten gevolge de eenheid van loopbaan.

Bron

DWH_INASTI_PB_OVERLEVINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/