Variabele: Duur van de periodes van bijberoep

Een verbetering voorstellen

Naam

Duur van de periodes van bijberoep

Afkorting

duur_periodes_bijberoep

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Duur van de periodes in bijberoep (in dagen) die in aanmerking komen bij de berekening van het pensioen.

Bron

DWH_INASTI_PB_RUSTPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/