Variabele: Mandataris

Een verbetering voorstellen

Naam

Mandataris

Afkorting

Mandatc

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Geeft aan of de betrokkene al dan niet bestuurder is van een vennootschap

Bron

DWH_INASTI_RGTI

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2021 is de definitie van een bestuurder van een vennootschap gewijzigd door het RSVZ.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0De betrokkene is geen bestuurder van een vennootschap 01/01/2009 - ∞
1De betrokkene is een bestuurder van een vennootschap 01/01/2009 - ∞
3Onbestaande of oude codes 01/01/2010 - 31/12/2010 Anomalie