Variabele: NACE-code

Een verbetering voorstellen

Naam

NACE-code

Afkorting

Nacec

Thema

Bedrijfssector

Definitie/omschrijving

Activiteitssector van de zelfstandige (Nace-bel-code)

Bron

DWH_INASTI_RGTI

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is afgeleid uit de RSVZ-variabele Beroep. Indien er geen beroep gekend is of indien het beroep wijzigt dan wordt er een conversie gemaakt van de Nace-code op basis van de Volkstelling van 1991. Vanaf 2011 zal de kwaliteit van deze variabele gevoelig verbeteren.
  • Deze Nace-code wordt gebruikt tot op twee digits.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
01Landbouw, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2000 - 31/12/2002
02Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten 01/01/2000 - 31/12/2002
05Visserij, visteelt en diensten in verband met de visserij en de visteelt 01/01/2000 - 31/12/2002
10Winning van steenkool, bruinkool en turf 01/01/2000 - 31/12/2002
11Winning van aardolie en aardgas, diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning 01/01/2000 - 31/12/2002
12Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/2000 - 31/12/2002
13Winning van metaalertsen 01/01/2000 - 31/12/2002
14Overige winning van delfstoffen 01/01/2000 - 31/12/2002
15Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 01/01/2000 - 31/12/2002
16Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/2000 - 31/12/2002
17Vervaardiging van textiel 01/01/2000 - 31/12/2002
18Vervaardiging van kleding en bontnijverheid 01/01/2000 - 31/12/2002
19Leernijverheid en vervaardiging van schoeisel 01/01/2000 - 31/12/2002
20Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en vlechtwerk 01/01/2000 - 31/12/2002
21Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren 01/01/2000 - 31/12/2002
22Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 01/01/2000 - 31/12/2002
23Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen 01/01/2000 - 31/12/2002
24Vervaardiging van chemische producten 01/01/2000 - 31/12/2002
25Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 01/01/2000 - 31/12/2002
26Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 01/01/2000 - 31/12/2002
27Vervaardiging van metalen in primaire vorm 01/01/2000 - 31/12/2002
28Vervaardiging van producten van metaal 01/01/2000 - 31/12/2002
29Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 01/01/2000 - 31/12/2002
30Vervaardiging van kantoormachines en computers 01/01/2000 - 31/12/2002
31Vervaardiging van elektrische machines en apparaten n.e.g. 01/01/2000 - 31/12/2002
32Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 01/01/2000 - 31/12/2002
33Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken 01/01/2000 - 31/12/2002
34Vervaardiging en assemblage van auto's, aanhangwagens en opleggers 01/01/2000 - 31/12/2002
35Vervaardiging van overige transportmiddelen 01/01/2000 - 31/12/2002
36Vervaardiging van meubels; overige industrie 01/01/2000 - 31/12/2002
37Recycling 01/01/2000 - 31/12/2002
40Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 01/01/2000 - 31/12/2002
41Winning, zuivering en distributie van water 01/01/2000 - 31/12/2002
45Bouwnijverheid 01/01/2000 - 31/12/2002
50Verkoop, onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorrijwielen;detailhandel in motor-brandstoffen 01/01/2000 - 31/12/2002
51Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in auto's en motorrijwielen 01/01/2000 - 31/12/2002
52Detailhandel, exclusief auto's en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen 01/01/2000 - 31/12/2002
55Hotels en restaurants 01/01/2000 - 31/12/2002
60Vervoer te land 01/01/2000 - 31/12/2002
61Vervoer over water 01/01/2000 - 31/12/2002
62Luchtvaart 01/01/2000 - 31/12/2002
63Vervoerondersteunende activiteiten, reisbureaus 01/01/2000 - 31/12/2002
64Post en telecommunicatie 01/01/2000 - 31/12/2002
65Financiële instellingen, exclusief het verzekeringswezen en pensioenfondsen 01/01/2000 - 31/12/2002
66Verzekeringswezen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 01/01/2000 - 31/12/2002
67Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen en het verzekeringswezen 01/01/2000 - 31/12/2002
70Verhuur en handel in onroerende goederen 01/01/2000 - 31/12/2002
71Verhuur van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende goederen 01/01/2000 - 31/12/2002
72Activiteiten in verband met computers 01/01/2000 - 31/12/2002
73Speur- en ontwikkelingswerk 01/01/2000 - 31/12/2002
74Overige zakelijke dienstverlening 01/01/2000 - 31/12/2002
75Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 01/01/2000 - 31/12/2002
80Onderwijs 01/01/2000 - 31/12/2002
85Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 01/01/2000 - 31/12/2002
90Inzameling en verwerking van afvalwater en afval 01/01/2000 - 31/12/2002
91Diverse verenigingen 01/01/2000 - 31/12/2002
92Recreatie, cultuur en sport 01/01/2000 - 31/12/2002
93Overige diensten 01/01/2000 - 31/12/2002
95Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2000 - 31/12/2002