Variabele: Overlevingspensioentype

Een verbetering voorstellen

Naam

Overlevingspensioentype

Afkorting

Overlevingspensioentype

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Het type van overlevingspensioen. 

Bron

DWH_INASTI_PB_OVERLEVINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
AFG1Afgeleide 1: de overleden echtgenoot zijn pensioen wordt momenteel al uitbetaald. 01/01/2015 - ∞
AFG2Afgeleide 2: de overleden echtgenoot voldeed aan de voorwaarden van het pensioen (65 jaar), maar het pensioen werd niet betaald.  01/01/2015 - ∞
SPEC Specifiek: de overleden echtgenoot had de pensioenleeftijd niet bereikt. 01/01/2015 - ∞