Variabele: Pensioen zelfstandigen na minimumpensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Pensioen zelfstandigen na minimumpensioen

Afkorting

bedrag_zelf_na_min

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Na vergelijking van het minimumpensioen en het pensioen gebaseerd op het werkelijke inkomen behoudt men het meest gunstige bedrag voor de betrokkene.

Bron

DWH_INASTI_PB_RUSTPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/