Variabele: Rechtsvorm

Een verbetering voorstellen

Naam

Rechtsvorm

Afkorting

forme_juridique

Thema

COVID-19

Definitie/omschrijving

De rechtsvorm waaronder het vennootschap valt.

Bron

COVID19_INASTI_START_STOP

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/07/2021

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
Niet-bestuurder 01/03/2020 - 31/07/2021 /
000Niet gekend 01/03/2020 - 31/07/2021 /
001Europese Coöperatieve Vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
002Organisme voor de financiering van pensioenen 01/03/2020 - 31/07/2021 /
003BTW-eenheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
006Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
007Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming 01/03/2020 - 31/07/2021 /
008Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
009Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming 01/03/2020 - 31/07/2021 /
010Eenpersoons BVBA 01/03/2020 - 31/07/2021 /
011Vennootschap onder firma 01/03/2020 - 31/07/2021 /
012Gewone commanditaire vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
013Commanditaire vennootschap op aandelen 01/03/2020 - 31/07/2021 /
014Naamloze vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
015Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
016Coöperatieve vennootschap (oud statuut) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
017Vereniging zonder winstoogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
018Instelling van openbaar nut 01/03/2020 - 31/07/2021 /
019Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen 01/03/2020 - 31/07/2021 /
020Beroepsvereniging 01/03/2020 - 31/07/2021 /
021Onderlinge verzekeringsvereniging / Gemeenschappelijke verzekeringskas van privaat recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
022Internationale wetenschappelijke organisatie van Belgisch recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
023Buitenlandse privaatrechtelijke verenigingen met vestiging, agentschap, kantoor of bijhuis in België 01/03/2020 - 31/07/2021 /
025Landbouwvennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
026Private stichting 01/03/2020 - 31/07/2021 /
027Europese vennootschap (Societas Europaea) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
028Instelling zonder winstoogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
029Stichting van openbaar nut 01/03/2020 - 31/07/2021 /
030Buitenlandse entiteit 01/03/2020 - 31/07/2021 /
040Kongolese vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
051Andere privaatrechtelijke vorm met rechtspersoonlijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
060Economisch samenwerkingsverband 01/03/2020 - 31/07/2021 /
065Europees economisch samenwerkingsverband 01/03/2020 - 31/07/2021 /
070Vereniging van medeëigenaars 01/03/2020 - 31/07/2021 /
106Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
107Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
108Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
109Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming, van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
110Rijk, Provincie, Gewest, Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
114Naamloze vennootschap van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
116Coöperatieve vennootschap van publiek recht (oud statuut) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
117Vereniging zonder winstoogmerk van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
121Onderlinge verzekeringsvereniging van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
123Beroepsvereniging / Orde 01/03/2020 - 31/07/2021 /
124Openbare instelling 01/03/2020 - 31/07/2021 /
125Internationale vereniging zonder winstoogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
127Berg van Barmhartigheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
128Eredienst 01/03/2020 - 31/07/2021 /
129Polder / Watering 01/03/2020 - 31/07/2021 /
151Andere rechtsvorm 01/03/2020 - 31/07/2021 /
160Buitenlandse of internationale publieke organisatie 01/03/2020 - 31/07/2021 /
200Vennootschap in oprichting 01/03/2020 - 31/07/2021 /
206Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
208Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
211Burgerlijke vennootschap onder vorm van vennootschap onder firma 01/03/2020 - 31/07/2021 /
212Burgerlijke vennootschap onder vorm van gewone commanditaire vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
213Burgerlijke vennootschap onder vorm van commanditaire vennootschap op aandelen 01/03/2020 - 31/07/2021 /
214Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
215Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
217Europese politieke partij 01/03/2020 - 31/07/2021 /
218Europese politieke stichting 01/03/2020 - 31/07/2021 /
225Burgerlijke vennootschap onder vorm van Landbouwvennootschap (BV LV) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
230Buitenlandse entiteit met onroerend goed in België (met rechtspersoonlijkheid) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
235Buitenlandse entiteit zonder Belgische vestiging met vertegenwoordiger voor BTW 01/03/2020 - 31/07/2021 /
260Economisch samenwerkingsverband zonder zetel met vestiging in België 01/03/2020 - 31/07/2021 /
265Europees economisch samenwerkingsverband zonder zetel met vestiging in België (EESV) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
301Federale overheidsdienst 01/03/2020 - 31/07/2021 /
302Programmatorische federale overheidsdienst 01/03/2020 - 31/07/2021 /
303Andere federale dienst 01/03/2020 - 31/07/2021 /
310Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
320Overheid van het Waalse Gewest 01/03/2020 - 31/07/2021 /
325Internationale vereniging zonder winstoogmerk van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
330Overheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/03/2020 - 31/07/2021 /
340Overheid van de Franse Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
350Overheid van de Duitstalige Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
370Ministerie van Economische Zaken 01/03/2020 - 31/07/2021 /
371Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking 01/03/2020 - 31/07/2021 /
372Ministerie van Landbouw 01/03/2020 - 31/07/2021 /
373Ministerie van Middenstand 01/03/2020 - 31/07/2021 /
374Ministerie van Verkeerswerken 01/03/2020 - 31/07/2021 /
375Ministerie van Defensie 01/03/2020 - 31/07/2021 /
376Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur 01/03/2020 - 31/07/2021 /
377Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
378Ministerie van Financiën 01/03/2020 - 31/07/2021 /
379Ministerie van Binnenlandse Zaken 01/03/2020 - 31/07/2021 /
380Ministerie van Justitie 01/03/2020 - 31/07/2021 /
381Ministerie van Sociale Voorzorg 01/03/2020 - 31/07/2021 /
382Ministerie van Volksgezondheid en Gezin 01/03/2020 - 31/07/2021 /
383Diensten van de Eerste Minister 01/03/2020 - 31/07/2021 /
384Ministerie van Verkeer en Infrastructuur 01/03/2020 - 31/07/2021 /
385Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
386Ministerie van de Franse Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
387Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/03/2020 - 31/07/2021 /
388Ministerie van het Waalse Gewest 01/03/2020 - 31/07/2021 /
389Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
390Ministerie van Ambtenarenzaken 01/03/2020 - 31/07/2021 /
391Ministerie van Middenstand en Landbouw 01/03/2020 - 31/07/2021 /
392Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu 01/03/2020 - 31/07/2021 /
393Andere 01/03/2020 - 31/07/2021 /
400Provinciale overheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
401Organisme ingeschreven door de RSZ PPO 01/03/2020 - 31/07/2021 /
411Stad / gemeente 01/03/2020 - 31/07/2021 /
412Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 01/03/2020 - 31/07/2021 /
413Lokale politiezone 01/03/2020 - 31/07/2021 /
414Intercommunale 01/03/2020 - 31/07/2021 /
415Projectvereniging 01/03/2020 - 31/07/2021 /
416Dienstverlenende vereniging (Vlaams Gewest) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
417Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
418Autonoom gemeentebedrijf 01/03/2020 - 31/07/2021 /
419Autonoom provinciebedrijf 01/03/2020 - 31/07/2021 /
420Vereniging van OCMW's 01/03/2020 - 31/07/2021 /
421Prezone 01/03/2020 - 31/07/2021 /
422Hulpverleningszone 01/03/2020 - 31/07/2021 /
451Organismen ingeschreven voorde R.V.P. 01/03/2020 - 31/07/2021 /
452Organisme ingeschreven voor de Administratie van de Pensioenen 01/03/2020 - 31/07/2021 /
453Buitenlandse onderneming zonder Belgische vestiging genoteerd op de beurs 01/03/2020 - 31/07/2021 /
454Buitenlandse entiteit met onroerend goed in België (zonder rechtspersoonlijkheid) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
506Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
508Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
510Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
511Vennootschap onder firma met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
512Gewone commanditaire vennootschap met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
513Commanditaire vennootschap op aandelen met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
514Naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
515Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
560Economisch samenwerkingsverband met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
606Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
608Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
610Besloten Vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
612Commanditaire vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
614Naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
616Besloten Vennootschap van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
617Commanditaire vennootschap van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
651Andere vorm met een sociaal oogmerk van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
701Onrechtmatige handelsvennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
702Maatschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
703Tijdelijke handelsvennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
704Stille handelsvennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
706Coöperatieve vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
716Coöperatieve vennootschap van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
721Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
722Tijdelijke vereniging 01/03/2020 - 31/07/2021 /
723Kostendelende vereniging 01/03/2020 - 31/07/2021 /
724Vakbond 01/03/2020 - 31/07/2021 /
790Diversen zonder rechtspersoonlijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
999Ongekende rechtsvorm RSZ 01/03/2020 - 31/07/2021 /
???Rechtsvorm niet gekend / Niet gekend of individu bestuurder is.  01/03/2020 - 31/07/2021 /