Variabele: Medische code

Een verbetering voorstellen

Naam

Medische code

Afkorting

Gr_ziekt

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Ziekte of aandoening op basis waarvan de betrokken persoon als invalide erkend is door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

Bron

DWH_INAMI_CMI

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De codering van deze variabele onderging een conversie vanaf 2010.
  • De codering van deze variabele onderging opnieuw een conversie vanaf 2016

Internationale compatibiliteit

  • Vanaf 2010 wordt er gebruik gemaakt van de International Statistical Classification of Diseases (ICD-9), geïmplementeerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin ziekten en aandoeningen systematisch worden geclassificeerd.
  • Vanaf 2016 wordt er gebruikt gemaakt van de ICD-10. In combinatie met variabele Type_ziekte kan worden bepaald welk classificeringssysteem (ICD-9 of ICD-10) van toepassing is.
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0101infektieziekten van het maagdarmkanaal 01/01/1997 - 31/12/2009
0102tuberculose 01/01/1997 - 31/12/2009
0103bacteriele zoonosen 01/01/1997 - 31/12/2009
0104overige bacteriele ziekten 01/01/1997 - 31/12/2009
0105poliomyélite en overige niet door arthropoden overgebrachte virusziekten van het centrale zenuwstelsel 01/01/1997 - 31/12/2009
0106virusziekten gepaard gaande met exantheem 01/01/1997 - 31/12/2009
0107door arthropoden overgebrachte virusziekten 01/01/1997 - 31/12/2009
0108overige ziekten door virussen en chlamydiae 01/01/1997 - 31/12/2009
0109overige ziekten door arthropoden 01/01/1997 - 31/12/2009
0110syfilis en andere geslachtziekten 01/01/1997 - 31/12/2009
0111overige spirochetosen 01/01/1997 - 31/12/2009
0112mycosen 01/01/1997 - 31/12/2009
0113helminthiasis 01/01/1997 - 31/12/2009
0114overige onfectieziekten en parasitaire ziekten 01/01/1997 - 31/12/2009
0115late gevolgen van infectieziekten en parasitaire ziekten 01/01/1997 - 31/12/2009
0201maligne neoplasma van lip, mondholte en farynx 01/01/1997 - 31/12/2009
0202maligne neoplasma van tractus digestivus en peritoneum 01/01/1997 - 31/12/2009
0203maligne neoplasma van tractus respiratorius en intrathoracale organen 01/01/1997 - 31/12/2009
0204maligne neoplasma van bot, bindweefsel huid en mamma 01/01/1997 - 31/12/2009
0205maligne neoplasma van tractus urogenitalis 01/01/1997 - 31/12/2009
0206maligne neoplasma van overige en niet gespecifieerde lokalisaties 01/01/1997 - 31/12/2009
0207maligne neoplasma van lmfatisch en bloed vormend weefsel 01/01/1997 - 31/12/2009
0208benigne neoplasmata 01/01/1997 - 31/12/2009
0209Carcinome in situ 01/01/1997 - 31/12/2009
0210Neoplasmata met onzeker gedrag 01/01/1997 - 31/12/2009
0211Neoplasmata van niet gespecifieerde aard 01/01/1997 - 31/12/2009
0301ziekten van de glandula thyreoidea 01/01/1997 - 31/12/2009
0302ziekten van de overige endocriene klieren 01/01/1997 - 31/12/2009
0303voedingsdeficienties 01/01/1997 - 31/12/2009
0304overige stofwisselingsziekten en immuundeficienties 01/01/1997 - 31/12/2009
0401ziekten van bloed en bloedvormende organen 01/01/1997 - 31/12/2009
0501organische psychotische aandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
0502overige psychosen 01/01/1997 - 31/12/2009
0503neurotische stoornissen , persoonlijkheidsstoornissen en overige niet psychotische psychische stoornissen 01/01/1997 - 31/12/2009
0504zwakzinnigheid 01/01/1997 - 31/12/2009
0601ontstekingsprocessen van het centrale zenuwstelsel 01/01/1997 - 31/12/2009
0602hereditaire en degeneratieve ziekten van het centrale zenuwstelsel 01/01/1997 - 31/12/2009
0603overige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel 01/01/1997 - 31/12/2009
0604aandoeningen van het perifere zenuwstelsel 01/01/1997 - 31/12/2009
0605aandoeningen van het oog en adnexa 01/01/1997 - 31/12/2009
0606ziekten van oor en prolessus mastoideus 01/01/1997 - 31/12/2009
0701accuut gewrichtsreuma 01/01/1997 - 31/12/2009
0702chronische reumatische hartaandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
0703hypertensie 01/01/1997 - 31/12/2009
0704ischemische hartaandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
0705ziekten van longcirculatie 01/01/1997 - 31/12/2009
0706overige hartaandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
0707cerebrovasculaire aandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
0708ziekten van arterien, arterieriolen en capillairen 01/01/1997 - 31/12/2009
0709ziekten van venen en lymfwegen en overige ziekten van de bloedsomloop 01/01/1997 - 31/12/2009
0801acute luchtweginfecties 01/01/1997 - 31/12/2009
0802overige ziekten van de bovenste luchtwegen 01/01/1997 - 31/12/2009
0803pneumonie en influenza 01/01/1997 - 31/12/2009
0804chronische obstructieve longziekten en verwante aandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
0805pneumoconiosen en andere longziekten door externe prikkels 01/01/1997 - 31/12/2009
0806andere ziekten van de ademhalingswegen 01/01/1997 - 31/12/2009
0901ziekten van mondholte, speekselklieren en kaken 01/01/1997 - 31/12/2009
0902ziekten van oesofagus , maag en duodenum 01/01/1997 - 31/12/2009
0903appendicitis 01/01/1997 - 31/12/2009
0904buigbreuken 01/01/1997 - 31/12/2009
0905niet-infectieuze enterits en colitis 01/01/1997 - 31/12/2009
0906overige ziekten van darmen en peritoneum 01/01/1997 - 31/12/2009
0907overige ziekten van het spijsverteringsstelsel 01/01/1997 - 31/12/2009
1001nefritis, nefrotisch syndroom en nefrose 01/01/1997 - 31/12/2009
1002overigee ziekten van nier en urinewegen 01/01/1997 - 31/12/2009
1003ziekten van de mannelijke geslachtsorganen 01/01/1997 - 31/12/2009
1004aandoeningen van de mamma 01/01/1997 - 31/12/2009
1005ontstekingsprocessen van de vrouwelijke organen in het bekken 01/01/1997 - 31/12/2009
1006overige aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen 01/01/1997 - 31/12/2009
1101overige zwangerschappen die in misgeboorte eindigen 01/01/1997 - 31/12/2009
1102complicaties voornamelijk verband houdend met de zwangerschap 01/01/1997 - 31/12/2009
1103normale bevalling en overige indicaties voor zorg bij zwangerschap en bevalling 01/01/1997 - 31/12/2009
1104complicaties die voornamelijk optreden in de loop van de bevalling 01/01/1997 - 31/12/2009
1105complicaties van het kraambed 01/01/1997 - 31/12/2009
1201infecties van huid en subcutis 01/01/1997 - 31/12/2009
1202overige inflammatore aandoeningen van huid en subcutis 01/01/1997 - 31/12/2009
1203overige ziekten van huid en subcutis 01/01/1997 - 31/12/2009
1301arthropathieen en verwante aandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
1302dorsopathieen 01/01/1997 - 31/12/2009
1303reuma, behalve van de rug 01/01/1997 - 31/12/2009
1304osteopathieen, chondropathieen en verworven misvormingen van het beweginsapparaat 01/01/1997 - 31/12/2009
1401congenitale afwijkingen 01/01/1997 - 31/12/2009
1501bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in de perinatale periode 01/01/1997 - 31/12/2009
1601symptomen 01/01/1997 - 31/12/2009
1602niet specifieke afwijkingen bevindingen 01/01/1997 - 31/12/2009
1603slecht omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte 01/01/1997 - 31/12/2009
1701fractuur van de schedel 01/01/1997 - 31/12/2009
1702fractuur van hals en romp 01/01/1997 - 31/12/2009
1703fractuur van bovenste extremiteit 01/01/1997 - 31/12/2009
1704fractuur van onderste extremiteit 01/01/1997 - 31/12/2009
1705luxaties 01/01/1997 - 31/12/2009
1706distorsie van gewrichten en nabijgelegen spieren 01/01/1997 - 31/12/2009
1707intracranieel letsel, zonder schedelfractuur 01/01/1997 - 31/12/2009
1708inwendig letsel van borst, buik en bekken 01/01/1997 - 31/12/2009
1709open wonden van hoofd, halst en romp 01/01/1997 - 31/12/2009
1710open wonden van de bovenste extremiteit 01/01/1997 - 31/12/2009
1711open wonden van de onderste extremiteit 01/01/1997 - 31/12/2009
1712letsel aan de bloedvaten 01/01/1997 - 31/12/2009
1713late gevolgen van trauma, vergiftiging , toxische invloeden en overige uitwendige oorzaken 01/01/1997 - 31/12/2009
1714oppervlakkig letsel 01/01/1997 - 31/12/2009
1715contusie met intact huidoppervlak 01/01/1997 - 31/12/2009
1716crush letsel 01/01/1997 - 31/12/2009
1717gevolgen van corpus alienum, binnengedrongen via een natuurlijk opening 01/01/1997 - 31/12/2009
1718brandwonden 01/01/1997 - 31/12/2009
1719letsel van zenuwen en ruggenmerg 01/01/1997 - 31/12/2009
1720bepaalde complicaties van trauma en niet gespecifieerde letsels 01/01/1997 - 31/12/2009
1721vergifting door geneesmiddelen en biologische stoffen 01/01/1997 - 31/12/2009
1722toxische gevolgen van stoffen van meestal niet medische herkomst 01/01/1997 - 31/12/2009
1723overige en niet gespecifieerde gevolgen van uitwendige oorzaken 01/01/1997 - 31/12/2009
1724complicaties van chirurgische en medische behandeling ,niet elders geclassifieerd 01/01/1997 - 31/12/2009
01Besmettelijke en parasitaire ziekten 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
02Gezwellen  01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
03Endocriene-, voedings- en stofwisselingsziekten en immuundeficiënties 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
04Ziekten van bloed en bloedvormende organen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
05Psychische stoornissen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
06Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
07Ziekten van hartvaatstelsel 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
08Ziekten van ademhalingswegen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
09Ziekten van spijsverteringsstelsel 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
10Ziekten van urogenitaal stelsel 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
11Complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
12Ziekten van de huid en de celweefsels  01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
13Ziekten van bewegingsstelsel en bindweefsel 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
14Congenitale afwijkingen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
15Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in de perinatale periode 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
16Onvolledig omschreven ziektebeelden en symptomen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
17Ongeval letsels en vergiftigingen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
1Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
2Nieuwvormingen 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
3Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem  01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
4Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
5Psychische stoornissen en gedragsstoornissen 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
6Ziekten van zenuwstelsel 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
7Ziekten van het oog en adnexen  01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
8Ziekten van oor en processus mastoideus 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
9Ziekten van hart en vaatstelsel 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
10Ziekten van ademhalingsstelsel 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
11Ziekten van spijsverteringsstelsel  01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
12Ziekten van huid en subcutis 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
13Ziekten van bot-spierstelsel en bindweefsel  01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
14Ziekten van urogenitaal stelsel 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
15Zwangerschap, bevalling en kraambed 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
16Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
17Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
18Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
19Letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
20Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
21Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden en contacten met gezondheidszorg  01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
-1Geen pathologiecode gekend 01/01/2016 - ∞