Variabele: Bezoldiging

Een verbetering voorstellen

Naam

Bezoldiging

Afkorting

Salary_amount

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Brutoloon, zonder het dubbel vakantiegeld

Bron

DWH_SIGEDIS_Inscription_old

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele bevat enkel vergoedingen waarvoor RSZ-bijdragen betaald zijn (lonen en premies), en dus geen uitkeringen.
  • Deze vergoedingen zijn niet geïndexeerd naar een later jaar, maar zijn geregistreerd volgens de index van het betrokken jaar.
  • In het bestand DWH_SIGEDIS_Inscription wordt geen rekening gehouden met de loonplafonds en wordt het loon dus geregistreerd aan 100%. De RVP past achteraf bij de berekening van het pensioen natuurlijk nog wel de loonplafonds toe.
  • Voor bepaalde groepen van werknemers worden de sociale bijdragen en pensioenen berekend op een forfaitair loon (bv. sportlui). Voor deze groepen wordt het forfaitair loon opgenomen in het bestand DWH_SIGEDIS_Inscription. Het is echter niet mogelijk via de loopbaancode te identificeren dat het om een forfaitair loon gaat.
  • Het dubbel vakantiegeld voor arbeiders en bedienden wordt niet geregistreerd in het bestand DWH_SIGEDIS_Inscription vermits het niet in rekening wordt gebracht bij de pensioenberekening.
  • Indien er een loon zonder gepresteerde dagen wordt geregistreerd, betreft dit vanaf 2003 premies en vakantiegelden (career_code = 026, 027 en 054). Voor 2003, toen de premies en de vakantiegelden voor arbeiders nog niet afzonderlijk werden geregistreerd, kan bij career_code = 000 voorkomen dat er geen gepresteerde dagen maar wel een bezoldiging werd geregistreerd.
  • Alle bedragen, ook degene die betrekking hebben op de jaren voor 2002, zijn geregistreerd in euro.

Internationale compatibiliteit

/