Variabele: Einddatum

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum

Afkorting

P_ENDD

Thema

Loopbaan

Definitie/omschrijving

Einddatum van de betrokken periode

Bron

DWH_SIGEDIS_Période_service_militaire

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Bij een einddatum die missing is wordt door Sigedis steeds de laatste dag ingevuld waarop het gegeven betrekking kan hebben (met name 31 december van het jaar). Dit wil zeggen dat de periode nog lopende is. In het volgende jaar wordt dan de nieuwe periode gestart met begindatum 1 januari van het jaar.

Internationale compatibiliteit

/