Variabele: INSZ begunstigde sommendelegatie

Een verbetering voorstellen

Naam

INSZ begunstigde sommendelegatie

Afkorting

INSZ_begunst_som

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de begunstigde van de sommendelegatie.

Bron

DWH_VUTG_KB_Statuut

Instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Door de sommendelegatie kan de rechter iemand die niet de begunstigde is, machtigen om de kinderbijslag te ontvangen.

Internationale compatibiliteit

/