Variabele: Systeem

Een verbetering voorstellen

Naam

Systeem

Afkorting

bt_bgk

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft weer of de uitbetaling van de kinderbijslag in het oude of in het nieuwe systeem valt. In het oude systeem kan er slechts één ontvanger van de kinderbijslag zijn (de bijslagtrekkende (BT)). In het nieuwe systeem kunnen er ook meerdere ontvangers zijn (de begunstigdekern (BGK)).

Bron

DWH_VUTG_KB_Bet_Begunstigden_Basis

Instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
BTBijslagtrekkende: Het dossier behoort tot het oude systeem. 01/01/2019 - ∞ /
BGKBegunstigdekern: het dossier behoort tot het nieuwe systeem. 01/01/2019 - ∞ /