Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Aantal voltijdse werknemersW67_LOCALFTE 01/01/2017 - ∞
Aard van de arbeidsovereenkomstNATCONTR 01/01/2017 - ∞
Aard van het letselNATLES 01/01/2017 - ∞
Aard van het letselNATLES06 01/01/2017 - ∞
Abnormale gebeurtenisDEVIATION 01/01/2017 - ∞
Adres (postcode) van de organisatieCPOSTETABL 01/01/2017 - ∞
Adres (postcode) werkgeverCPOSTEMPL 01/01/2017 - ∞
Adres organisatieCPAYSETABL 01/01/2017 - ∞
Adres werkgeverCPAYSEMPL 01/01/2017 - ∞
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming.CANCV 01/01/2017 - ∞
Beroepscategorie van het slachtofferCATPROFVICT 01/01/2017 - ∞
Code contractduurCDURCONTR 01/01/2017 - ∞
Code contractduurCDURCONTR 01/01/2017 - ∞
Code duur uitoefening beroep in de ondernemingCEXPERENTR 01/01/2017 - ∞
Code ISCO 2008CITP08 01/01/2017 - ∞
Code plaats van het ongevalCLIEUACC 01/01/2017 - ∞
Code sociale zekerheidW67_CDSOCSEC 01/01/2017 - ∞
Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheidCJITPREV 01/01/2017 - ∞
Dag van de weekDATONGDAY 01/01/2017 - ∞
Datum indiensttreding van de werknemerDENTRSERV 01/01/2017 - ∞
Datum ontvankelijkheidDDRECEV 01/01/2017 - ∞
Datum van beëindiging dienstenW67_ACVASERVENDDT 01/01/2017 - ∞
Datum van het ongevalDATONG 01/01/2017 - ∞
Datum van ontvangst van de aangifteDRECEPASS 01/01/2017 - ∞
Datum van overlijdenDDECES 01/01/2017 - ∞
DIMONA-nummerNRDIMONA 01/01/2017 - ∞
Dodelijk ongevalMORTEL 01/01/2017 - ∞
Erkenning van de periode van ongeschiktheidCDRECEV 01/01/2017 - ∞
GeboortedatumDNAIS 01/01/2017 - ∞
GeboortedatumDATNAIS 01/01/2017 - ∞
GeslachtSEX 01/01/2017 - ∞
Gevolgen van het ongevalCONSEQACC 01/01/2017 - ∞
Gewoonlijk beroepPROFHABENT 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerksteldeNRBCEUTIL 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerksteldeNRONSSUTIL 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de werkgeverNRBCEEMPL 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld arbeidsongevalR_Exclus 01/01/2017 - ∞
KBO potentiële herverzekeraarW67_REINSURENTID 01/01/2017 - ∞
Klasse aantal werknemersCTAILLEEMPL 01/01/2017 - ∞
LandCPAYSACC 01/01/2017 - ∞
LandencodeCINSRESVICT 01/01/2017 - ∞
Leeftijd van het slachtofferCAGEACC 01/01/2017 - ∞
Maand van het ongevalDATONGMM 01/01/2017 - ∞
Materiële agensCAGMAT 01/01/2017 - ∞
Modaliteit van het letselCONTOCCBL 01/01/2017 - ∞
NACE-codeNACEPRINCEMPL08 01/01/2017 - ∞
NACE-code van de lokale siteW67_CDNACELOCAL 01/01/2017 - ∞
Nationaliteit van het slachtofferCNATV 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het FAONRACCF 01/01/2017 - ∞
Oorzaak van het overlijdenCAUSEDECES 01/01/2017 - ∞
Pauze beginHRPAUSDEB 01/01/2017 - ∞
Pauze eindeHRPAUSFIN 01/01/2017 - ∞
Plaats van het letselLOCLES06 01/01/2017 - ∞
Plaats van het ongevalCWEG 01/01/2017 - ∞
Rijksregisternummer van het slachtofferINSZ 01/01/2017 - ∞
Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongevalTYPETRAV 01/01/2017 - ∞
Taal dossierDOTAAL 01/01/2017 - ∞
Tijdelijke arbeidsongeschiktheidNBRJITPREV 01/01/2017 - ∞
Uur begin van de normale werkuren van het slachtoffer de dag van het ongevalHRNORDEBACC 01/01/2017 - ∞
Uur einde van de normale werkuren van het slachtoffer de dag van het ongevalHRNORDEBACC 01/01/2017 - ∞
Uur van ongevalHEUREACC 01/01/2017 - ∞
Vestigingsnummer dienst arbeidsongevallenNRUNITET 01/01/2017 - ∞
Weigering door de verzekeraarCMOTIFREFUS 01/01/2017 - ∞
WetgevingSTACC 01/01/2017 - ∞