Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Bedrag terugbetaald door de Staat aan het OCMWEPAYDTLSTT 01/10/2002 - ∞
Begindatum van betaling DPAY1STDAY 01/10/2002 - ∞
Categorie van begunstigde (op de 15de maand van de maand) van de financiële steunCAT_CNT_ID 02/10/2002 - 31/12/2004
Categorie van begunstigde (op de 15de van de maand) van het leefloon of van de financiële steunCAT_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Categorie van begunstigde (op de 15de van de maand) van het leefloon of van de financiële steunCAT_CNT_ID 01/01/2005 - 31/12/2015
Categorie van begunstigde van de financiële steun CAT_ID 02/10/2002 - 31/12/2004
Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steunCAT_ID 01/01/2005 - 31/12/2015
Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steunCAT_ID 01/01/2016 - ∞
Categorie van leefloongerechtigdeCAT_ID 27/02/2004 - 31/12/2004
Categorie van leefloongerechtigde CAT_ID 01/10/2002 - 26/02/2004
Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand)CAT_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand)CAT_CNT_ID 01/01/2005 - 31/12/2015
Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand)CAT_CNT_ID 01/10/2002 - 26/02/2004
DossiernummerFrmd_id 01/10/2002 - ∞
Duur van de maatschappelijke hulpverleningGRANT_PERIOD 01/01/2019 - ∞
Einddatum van betaling DPAYLSTDAY 01/10/2002 - ∞
GeboortedatumD_geboor 01/07/2014 - ∞
GeslachtGeslacht 01/07/2014 - ∞
Hoofdbegunstigde of bijkomende begunstigden (dossiersuffix) NDOSSFX 01/01/2005 - ∞
NIS-nummer van het OCMW CNISCIT 01/10/2002 - 31/12/2005
Ondernemingsnummer van het OCMW bij de Kruispuntbank Ondernemingen.NKBOID 01/01/2006 - ∞
Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de Staat aan de OCMW's (begrotingsartikel)Budart_id 01/10/2002 - 31/12/2015
Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de Staat aan de OCMW's (begrotingsartikel)Budart_id 01/01/2016 - ∞
Rijksregisternummer van de hoofdbegunstigdeINSZ 01/10/2002 - ∞
Soort bedrag van de staatstoelage aan het OCMWTYPAMT_ID 01/10/2002 - ∞
Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965THP_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965THP_ID 01/01/2016 - ∞
Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloonSTS_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloonSTS_ID 01/01/2016 - ∞
Statuut van de begunstigde, op de 15de van de maand, van de financiële steun equivalent aan het leefloonSTS_CNT_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Statuut van de begunstigde, op de 15de van de maand, van de financiële steun equivalent aan het leefloonSTS_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Wetgeving LEGISLATION 01/10/2002 - ∞