Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Aanvaarding van de activering van de hoofdbegunstigdeCBENACTACP 01/10/2002 - ∞
Aanvaarding van de activering van de partner van de hoofdbegunstigdeCPTNACTACP 01/01/2005 - ∞
Artikel 60 § 7 - Aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60 § 7 voor de hoofdbegunstigdeCA60BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60 § 7 - Aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60 § 7 voor de hoofdbegunstigde IA60BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - Aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60, § 7 voor de partner van een begunstigdeCA60PTNACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - Plaats van tewerkstelling van de hoofdbegunstigdeCA60BENPLC 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - Plaats van tewerkstelling van de partner van de hoofdbegunstigdeCA60PTNPLC 01/01/2005 - ∞
Artikel 60, § 7 - Soort tewerkstelling van de hoofdbegunstigdeCA60BENTYP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - Soort tewerkstelling van de partner van de hoofdbegunstigdeCA60PTNTYP 01/01/2005 - ∞
Artikel 60, § 7 - Tewerkstelling onder artikel 60 § 7 aanvaard voor de partner van de hoofdbegunstigde IA60PTNACP 01/01/2005 - ∞
Artikel 60, § 7 - Uurrooster van de hoofdbegunstigde CA60BENHRS 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - Uurrooster van de partner van de hoofdbegunstigde CA60PTNHRS 01/01/2005 - ∞
Artikel 61 - Aanduiding van de aanvaarding van de tewerkstelling in het kader van artikel 61 van de partner van de hoofdbegunstigdeIA61PTNACP 01/01/2005 - ∞
Artikel 61 - Aanduiding van de aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 61 van de hoofdbegunstigde IA61BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 61 - Tewerkstelling in het kader van artikel 61, aanvaard voor de hoofdbegunstigdeCA61BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 61 - Tewerkstelling in het kader van artikel 61, aanvaard voor de partner van de hoofdbegunstigdeCA61PTNACP 01/10/2002 - ∞
Bedrag van de belastingvrije inkomsten van de begunstigde (gewone vrijstelling van SPI)ARTICLE35BEN 01/01/2014 - ∞
Bedrag van de belastingvrije inkomsten van de partner (gewone vrijstelling van SPI)ARTICLE35PTN 01/01/2014 - ∞
Bedrag van de inkomsten uit een artistieke activiteit van de hoofdbegunstigdeEREVART 01/10/2002 - ∞
Bedrag van de inkomsten uit een artistieke activiteit van de partnerEREVARTPTN 01/10/2002 - ∞
Bedrag van de partnerschapsovereenkomst van de hoofdbegunstigde EBENCONVCM 01/01/2005 - ∞
Bedrag van de partnerschapsovereenkomst van de partner van de hoofdbegunstigde EPTNCONVCM 01/01/2005 - ∞
DossiernummerFrmd_id 01/10/2002 - ∞
Installatiepremie voor daklozen (recht op maatschappelijke integratie) CMAJTYP 01/10/2002 - ∞
Partnerschapsovereenkomst voor de begeleiding van de tewerkstelling van de hoofdbegunstigde CBENCONV 01/10/2002 - ∞
Partnerschapsovereenkomst voor de begeleiding van de tewerkstelling van de partner van de hoofdbegunstigdeCPTNCONV 01/01/2005 - ∞
Rijksregisternummer (INSZ) van de partnerNNISPTN2 01/01/2005 - ∞
Type activering van de hoofdbegunstigdeCBENACTTYP 01/10/2002 - ∞
Type activering van de partner van de hoofdbegunstigdeCPTNACTTYP 01/01/2005 - ∞
Type geïndividualiseerd integratieproject van de hoofdbegunstigde - Maatschappelijke integratieCBENIDVTYP 01/10/2002 - ∞
Type geïndividualiseerd integratieproject van de partner van de hoofdbegunstigdeCPTNIDVTYP 01/12/2004 - ∞
Type instelling die tussenkomt in de socioprofessionele integratie van de hoofdbegunstigde - maatschappelijke integratieCBENITGTYP 01/10/2002 - ∞
Type instelling die tussenkomt in de socioprofessionele integratie van de partner van de hoofdbegunstigdeCPTNITGTYP 01/01/2005 - ∞
Type tewerkstellingsprogramma van de hoofdbegunstigde Maatschappelijke integratieCBENPGMTYP 01/10/2002 - ∞
Type tewerkstellingsprogramma van de partner van de hoofdbegunstigdeCPTNPGMTYP 01/01/2005 - ∞
Volledig / gedeeltelijk bedrag van het leefloonCM0BPTL 01/10/2002 - ∞