Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Aantal dagen arbeidsongeschiktheidAantal_dagen_ao 01/01/2003 - ∞
Aanvangsdatum betalingsperiodeAanvangsdatum_betalingsperiode 01/01/1997 - ∞
Aard van de uitkeringAard_uitkering 01/01/2003 - ∞
AllowanceCodeCode3 01/01/1997 - ∞
AllowanceTypeCode2 01/01/1997 - ∞
BedragBedrag 01/01/2003 - ∞
Bedrag uitkeringBedrag 01/01/1997 - ∞
Begin ziekteDiseaseBegin 01/01/2020 - 30/09/2020 /
Begin ziekteB_ziekte 01/01/1997 - ∞
BegindatumBeginInvalidity 01/01/2020 - 30/09/2020 /
Begindatumb_inval 01/01/2016 - ∞
BegindatumB_inval 01/01/1997 - ∞
Begindatum arbeidsongeschiktheidBegindatum 01/01/2003 - ∞
Begindatum ziekteBegindatumziekte 01/01/1997 - ∞
Beslissing Geneeskundige Raad voor InvaliditeitGri_cod 01/01/1997 - ∞
Bruto belastbare uitkering NICuitkering_BB_nic 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbare uitkering RIZIVuitkering_BB_riziv 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering NICuitkering_nic 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering RIZIVuitkering_riziv 01/01/2003 - ∞
Code uitkeringBetalingscode 01/01/1997 - 31/12/2017
Code uittredenUittredingscodes 01/01/1997 - 31/12/2017
Datum hervald_relapse 01/01/2016 - ∞
Diag_ziekteDiag_ziekte 01/01/2016 - ∞
EinddatumRecognitionEnd 01/01/2020 - 30/09/2020 /
EinddatumE_inval 01/01/1997 - ∞
Einddatum arbeidsongeschiktheidEinddatum 01/01/2003 - ∞
Einddatum betalingsperiodeEinddatum_betalingsperiode 01/01/1997 - ∞
Einddatum invaliditeitEinddatum_invaliditeit 01/01/1997 - ∞
FamilySituationCode1 01/01/1997 - ∞
Gecumuleerde uitkeringenCumul 01/01/1997 - 31/12/2009
Gekend bij de mutualiteiten en pensioentrekkend zonder werknic_pension_complete 31/03/2003 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en rechtgevend kindnic_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en RMI / RMHnic_leefloner 31/03/2005 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en werkendnic_travailleur 31/03/2003 - ∞
IncapacityCategoryCode 01/01/1997 - ∞
Indicatorveld invaliditeitR_Exclus 01/01/1997 - ∞
Indicatorveld invaliditeitR_Exclus 01/01/2020 - 30/09/2020 /
Indicatorveld primaire arbeidsongeschiktheidR_Exclus 01/01/2003 - ∞
Intrede_ziekteIntrede_ziekte 01/01/2016 - ∞
Kwartaal van indieningkwart_bron 01/01/1997 - ∞
LoopbaancodeCareer_code 01/01/1954 - ∞
LoopbaancodeCARCOD 01/01/1954 - ∞
Medische codeGr_ziekt 01/01/1997 - ∞
Nomenclatuur van socio-economische positieNomenc 30/06/1998 - 31/12/2002
Nomenclatuur van socio-economische positieNomenc 31/03/2003 - ∞
RegimeRegime 01/01/2020 - 30/09/2020 /
RegimeRegime 01/01/2016 - ∞
RegimeRegime 01/01/2016 - ∞
Sociale staatSociale_staat 01/01/2010 - ∞
Soort dagenSrt_dagen 01/01/2003 - ∞
Soort uitkeringSrt_uitkering 01/01/2003 - ∞
StelselStelsel 01/01/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteitenfodsz_incap_prim 31/03/2003 - ∞
Type_ziekteType_ziekte 01/01/2016 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteitenfao_incap_prim 31/03/2007 - ∞
Uitkering beroepsziekte en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteitenfbz_incap_prim 31/03/2003 - ∞
UitkeringsdagenVergoede_dagen 01/01/1997 - ∞
UittredingscodeExitCodeID 01/01/1997 - ∞
Ziektecodecode_ziekte 01/01/2020 - ∞
ZittingsdatumD_zittin 01/01/1997 - ∞