Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


13 resultaten

Beraadslaging 24/084 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst “Territoire, Logement, Patrimoine, énergie, Département du Logement” in het kader van de implementatie van de premies en tegemoetkomingen, in het bijzonder voor renovatie en energie --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/082 van 02-04-2024

Wederzijdse uitwisseling van identificatiegegevens tussen de Federale Pensioendienst (België) en de Centrale de Compensation (Zwitserland) in de strijd tegen onterechte betalingen en sociale fraude

Beraadslaging 24/068 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst “Direction du transport des personnes, Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques” in het kader van de uitoefening van de opdrachten van de gerechtelijke politie die aan de domaniale agenten werden toevertrouwd --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/066 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst “Direction du transport des personnes, Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques” in het kader van de verwerking van de toegangsaanvragen tot het beroep van personenvervoerder en het nazicht van de documenten voorgelegd door de overtreders --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/064 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Ministerie van de Franse Gemeenschap met het oog op de verificatie en actualisatie van de identificatiegegevens van derden die in de Mimesis-databank zijn opgenomen --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/058 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming in het kader van bepaalde financieringen en subsidies

Beraadslaging 24/056 van 02-04-2024

Mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de federale en gefedereerde organisaties bevoegd voor de erkenning van personen met een handicap aan het bestuur Brussel Huisvesting voor de toekenning, de opvolging en de controle van de huurtoelage – project “geharmoniseerde sociale statuten” – online raadpleging van authentieke bronnen voor het toekennen van aanvullende rechten

Beraadslaging 24/026 van 02-04-2024

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, algemene directie Economische Reglementering, afdeling Telecommunicatie, in het kader van de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een toepassing om na te gaan of een persoon in aanmerking komt voor het sociaal internetabonnement (project GSS)

Beraadslaging 23/226 van 02-04-2024

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Reglementering, Afdeling Telecommunicatie in het kader van de toekenning van het sociaal telecomtarief “nieuwe regeling” (project GSS)

Beraadslaging 22/264 van 02-04-2024

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de diverse verzekeringsinstellingen in het kader van het uitvoeren van het traject “Terug Naar Werk” (TNW) van als arbeidsongeschikt of invalide erkende gerechtigden - beraadslaging nr. 22/264 van 28 oktober 2022 – gewijzigd op 2 april 2024.

Beraadslaging 22/130 van 02-04-2024

Verwerking van persoonsgegevens door de stad Gent met het oog op de toekenning van diverse aanvullende voordelen (online raadpleging van authentieke bronnen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”) - beraadslaging nr. 22/130 van 20 juni 2022 – gewijzigd op 2 april 2024.

Beraadslaging 17/088 van 02-04-2024

Elektronische mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gerechtsdeurwaarders

Beraadslaging 05/022 van 02-04-2024

Aangiften van sociale risico’s in de sector “uitkeringen” en de sector “geneeskundige verzorging” – raadpleging van gegevensbanken door de verzekeringsinstelling met het oog op de routering van de ASR-aanvraag naar de werkgever en/of de uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen – routering van het door de uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen ingevulde elektronisch inlichtingenblad (L500) naar de verzekeringsinstelling