Variabele: Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval

Een verbetering voorstellen

Naam

Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval

Afkorting

TYPETRAV

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Het gaat om de belangrijkste aard van het werk, de taak (activiteit) van het slachtoffer op het moment van het ongeval. Het gaat niet om het beroep van het slachtoffer maar om zijn specifieke activiteit op het ogenblik zelf van het ongeval. Het is een beschrijving van het type werk, de taak in ruime zin, uitgevoerd gedurende een zekere tijd tot op het ogenblik van het ongeval.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_67

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit gegeven is niet beschikbaar als het ongeval het voorwerp uitgemaakt heeft van een vereenvoudigde aangifte (elektronische aangifte van ongevallen die aanleiding geven tot minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid).

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Geen informatie 01/01/2017 - ∞
10 Productie, verwerking, bewerking, opslag - ongeacht de aard - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
11 Productie, verwerking, bewerking - ongeacht de aard 01/01/2017 - ∞
12 Opslag - ongeacht de aard 01/01/2017 - ∞
19 Overige soorten werk, behorend tot groep 10, hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
20 Grondverzet, bouw, onderhoud, sloop - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
21 Grondverzet 01/01/2017 - ∞
22 Nieuwbouw - gebouw 01/01/2017 - ∞
23 Nieuwbouw - kunstwerken, infrastructuur, wegen, bruggen, dammen, havens 01/01/2017 - ∞
24 Renovatie, reparatie, aanbouw, onderhoud - ongeacht het soort bouwwerk 01/01/2017 - ∞
25 Sloop - ongeacht het soort bouwwerk 01/01/2017 - ∞
29 Overige soorten werk, behorend tot groep 20, hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
30 Werk in de landbouw, bosbouw, tuinbouw, visteelt, met levende dieren - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
31 Werk in de landbouw - grondbewerking 01/01/2017 - ∞
32 Werk in de landbouw - met gewassen, tuinbouw 01/01/2017 - ∞
33 Werk in de landbouw - op/met levende dieren 01/01/2017 - ∞
34 Werk in de bosbouw 01/01/2017 - ∞
35 Werk in de visteelt, visserij 01/01/2017 - ∞
39 Overige soorten werk, behorend tot groep 30, hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
40 Zakelijke en/of persoonlijke dienstverlening; hoofdarbeid - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
41 Dienstverlening, verzorging, bijstand, aan personen 01/01/2017 - ∞
42 Hoofdarbeid - onderwijs, opleiding, informatieverwerking, kantoorwerk, organisatie en management 01/01/2017 - ∞
43 Commerciële werkzaamheden - inkoop, verkoop, bijbehorende dienstverlening 01/01/2017 - ∞
49 Overige soorten werk, behorend tot groep 40, hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
50 Werkzaamheden in verband met de onder 10, 20, 30 en 40 aangegeven activiteiten - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
51 Plaatsing, voorbereiding, installatie, montage, losmaken, demontage 01/01/2017 - ∞
52 Onderhoud, reparatie, regeling, afstelling 01/01/2017 - ∞
53 Schoonmaken van ruimten, machines - industrieel of handmatig 01/01/2017 - ∞
54 Afvalbeheer, verwijdering, behandeling van afval ongeacht de aard 01/01/2017 - ∞
55 Bewaking, inspectie, van fabricageprocédés, ruimten, transportmiddelen, apparatuur - met of zonder controlemiddelen 01/01/2017 - ∞
59 Overige soorten werk, behorend tot groep 50, hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
60 Verkeer, sportbeoefening, kunst - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
61 Verkeer, ook in vervoermiddelen 01/01/2017 - ∞
62 Sportbeoefening, kunst 01/01/2017 - ∞
69 Overige soorten werk, behorend tot groep 60, hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
99 Overige soorten werk, niet in deze lijst vermeld 01/01/2017 - ∞