Variabele: Code voordeel

Een verbetering voorstellen

Naam

Code voordeel

Afkorting

Code_voordeel

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Code voordeel geeft voor de pensioenrechten toegekend door RVP, PDOS en RSZPPO in detail het soort pensioenrecht weer.

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De waarden van deze variabele beginnend met J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y of Z gevolgd door één cijfer hebben geen specifieke betekenis. Dit betreffen pensioenvoordelen aangegeven door andere instelling dan RVP, AdP/PDOS of RSZPPO.
  • Vanaf april 2007 is het aantal records met een nulbetaling voor bepaalde pensioenvoordelen ('code_voordeel = 03, 11, 30, 33, 38, 91, 92, 93, 94') gestegen. Het betreft pensioenvoordelen waarvan ofwel het recht ofwel de betaling geschorst is. Een recht kan worden geschorst indien niet meer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan, een betaling wordt geschorst indien niet meer aan de betaalvoorwaarde wordt voldaan.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
01 Rustpensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
02 Rustpensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
03 Gewaarborgd inkomen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
04 Gescheiden werknemer 01/10/2006 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Deze code wordt toegepast vanaf 1 oktober 2006, en is volledig betrouwbaar vanaf 2008. Deze code bevat enkel de nieuw gescheiden werknemers vanaf 2006.
05 Gescheiden zelfstandige 01/10/2006 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Deze code wordt toegepast vanaf 1 oktober 2006, en is volledig betrouwbaar vanaf 2008. Deze code bevat enkel de nieuw gescheiden zelfstandigen vanaf 2006.
06 Rust mijnwerker-alleen vaste gegevens 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
07 Rente rustpensioen A.S.L.K. geïndexeerd 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
08 Onvoorwaardelijk rustpensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
09 Ouderdomsrentebijslag 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
10 Herwaarderingspremie zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
11 Overlevingspensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. In de maanden 4/2007, 5/2007 en 6/2007 en vanaf 9/2008 zijn in het Pensioenkadaster records opgenomen waarvoor geldt "code_voordeel = 11" en "brutobedrag = 0". Hierdoor is er een sterke stijging merkbaar in de betalingen met deze waarde.
12 Overlevingspensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
13 Alleen zone blanco provisioneel 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
14 Europees rustpensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
15 Europees overlevingspensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
16 Overlevingspensioen mijnwerker 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
17 Rente overlevingspensioen A.S.L.K. geïndexeerd 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
18 Onvoorwaardelijk overlevingspensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
19 Weduwerentebijslag 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
21 Vakantiegeld 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
22 Speciale toelage 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
23 Bijzondere bijslag zelfstandigen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
24 Inhaalpremie 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
25 Bijzondere bijslag werknemers 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
26 Bijzondere verwarmingstoelage 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Een bijzondere verwarmingstoelage wordt jaarlijks toegekend aan gerechtigden op een Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (niet aan gerechtigden op een Inkomensgarantie voor Ouderen).
27 Onvoorwaardelijk rustpensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
28 Onvoorwaardelijk overlevingspensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
29 Pensioenbijslag zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
30 Inkomensgarantie Ouderen (2001/4) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
31 Vergoeding bijzonder brugpensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
32 Vergoeding bijzonder brugpensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
33 Aanvullende toelage minder validen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
34 Tegemoetkoming ter aanvulling gewaarborgd inkomen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
35 Europees onvoorwaardelijk rustpensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
36 Kolen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
37 Europees onvoorwaardelijk overlevingspensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
38 Uitkering hulp van derden 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
39 Verwarmingstoelage 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Een verwarmingstoelage wordt maandelijks toegekend aan mijnwerkers.
40 Groep 40 (Driemaandelijks) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
41 Rust werknemer - subrogatie EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
42 Overleving werknemer - subrogatie EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
43 Ouderdomsrente - subrogatie EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
44 Weduwerente - subrogatie EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
45 Overlevingspensioen - overgangsuitkering werknemer 01/01/2015 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
46 Overlevingspensioen - overgangsuitkering zelfstandige 01/01/2015 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
47 Belgische staat zelfstandige K.B. 65 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
48 Belgische staat zelfstandige K.B. 70 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
49 Ouderdomsrente (tot 10/1985 geïndexeerd) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
50 Weduwerente (tot 10/1985 geïndexeerd) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
51 Buitenlands rustpensioen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
52 Rente - ingangsdatum vanaf 1/01/1994 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
53 Aanvulling bijzonder brugpensioen RIZIV 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
54 Aanvulling bijzonder brugpensioen NPFM 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
55 Aanvulling bijzonder brugpensioen HVZ 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
56 Vergoeding bijzonder brugpensioen werknemer (invalide) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
57 Burgerlijke invaliden RPW 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
58 Burgerlijke invaliden RPZ 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
59 Vergoeding bijzonder brugpensioen zelfstandige (invaliden) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
61 Aanvulling Rustpensioen werknemers 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
62 Aanvulling vergoeding brugpensioen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
63 Aanvulling Belgische staat 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
65 Vervroegde uittredingstoelage - Rust 60/65 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
66 Vervroegde uittredingstoelage - Rust 65/75 E.C. 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
67 Vervroegde uittredingstoelage - Rust 65/75 Min. Landb. 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
68 Vervroegde uittredingstoelage - Rust (betaald) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
69 Aanvulling bijzonder brugpensioen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
70 Rente rustpensioen A.S.L.K. niet geïndexeerd 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
71 Aanvulling overlevingspensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
72 Rente overlevingspensioen A.S.L.K. niet geïndexeerd 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
73 Niet geïdexeerde rente (rust) EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
74 Niet geïdexeerde rente (overleving) EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
75 Niet geïndexeerde rente (rust) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
76 Niet geïndexeerde rente (overleving) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in rente.
77 Kapitaal ouderdomsrente 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in kapitaal.
78 Kapitaal weduwerente 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in kapitaal.
79 Niet geïndexeerde rente (kapitaal) EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in kapitaal.
80 Niet geïndexeerde rente (afkoop) EU 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP. Dit voordeel behoort tot de verplichte wettelijke kapitalisatie en wordt uitgekeerd in kapitaal.
81 Belgische staat werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
82 Belgische staat zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
83 Brugrustpensioen werknemer 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
84 Brugrustpensioen zelfstandige 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
85 Vervroegde uittredingstoelage-overleving 60/65 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
86 Vervroegde uittredingstoelage - overleving 65/75 EC 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
87 Vervroegde uittredingstoelage-overleving 65/75 Min. Landb. 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
88 Vervroegde uittredingstoelage- overleving (betaald) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
89 herwaarderingspremie werknemer (1999/04) 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
90 Vergoeding 01/1978 01/01/2001 - 31/03/2016 Buitenlands wettelijk pensioen aangegeven door de dienst buitenlandse pensioenen van RVP
91 Eerste buitenlands pensioen Gr. 92 01/01/2001 - 31/03/2016 Buitenlands wettelijk pensioen aangegeven door de dienst buitenlandse pensioenen van RVP
92 Tweede buitenlands pensioen Gr. 92 01/01/2001 - 31/03/2016 Buitenlands wettelijk pensioen aangegeven door de dienst buitenlandse pensioenen van RVP
93 Derde buitenlands pensioen Gr. 92 01/01/2001 - 31/03/2016 Buitenlands wettelijk pensioen aangegeven door de dienst buitenlandse pensioenen van RVP
94 Vierde buitenlands pensioen Gr. 92 01/01/2001 - 31/03/2016 Buitenlands wettelijk pensioen aangegeven door de dienst buitenlandse pensioenen van RVP
95 Achterstallen buitenland 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
97 Belastbaar bedrag + % 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
98 Solidariteitsbijdrage 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door RVP
99 Pensioen openbare besturen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door AdP/PDOS
100 Rustpensioen - subrogatie Ministerie van Financieën 01/01/2001 - 31/03/2016
101 Overlevingspensioen - subrogatie Ministerie van Financieën 01/01/2001 - 31/03/2016
102 Ouderdomsrente - subrogatie Ministerie van Financieën 01/01/2001 - 31/03/2016
103 Weduwerente - subrogatie Ministerie van Financieën 01/01/2001 - 31/03/2016
A1 Koloniaal invaliditeitspensioen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door AdP/PDOS
K1 Andere voordelen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door AdP/PDOS
B1 Burgemeester 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
B2 Schepen 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
B3 OCMW voorzitter 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
B4 Administratief personeel 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
B5 Provinciegouverneur 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
B6 Provinciaal adviseur 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
B7 Bestendig afgevaardigde 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door de besturen die voorheen tot de bevoegdheid van de RSZPPO/DIBISS behoorden
IT Overbruggingstoelagen die gedurende een beperkt aantal maanden worden uitbetaald aan de werknemers die hun wettelijk pensioen hebben aangevraagd 01/01/2001 - 31/03/2016
ZV Voordelen enkel onderworpen aan de ZIV inhouding van 3,55% 01/01/2001 - 31/03/2016 Hieronder valt enkel het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
SB Voordelen enkel onderworpen aan de solidariteitsbijdrage 01/01/2001 - 31/03/2016 Tot januari 2000 vielen de pensioenvoordelen voor de zelfstandige bedrijfsleidershieronder, maar sindsdien zijn zij ook onderworpen aan de ZIV inhouding.
00 Geen specifieke betekenis 01/01/2001 - 31/03/2016 Voordeel aangegeven door andere instelling dan RVP, AdP/PDOS of RSZPPO
F0 Rustpensioen - subrogatie Ministerie van Financieën 01/01/2010 - 31/03/2016
F4 Pensioenbonus rust werknemer 01/01/2015 - 31/03/2016 Vanaf 2015 wordt de pensioenbonus afzonderlijk meegedeeld
F5 Pensioenbonus overleving werknemer 01/01/2015 - 31/03/2016 Vanaf 2015 wordt de pensioenbonus afzonderlijk meegedeeld
F6 Pensioenbonus rust zelfstandige 01/01/2015 - 31/03/2016 Vanaf 2015 wordt de pensioenbonus afzonderlijk meegedeeld
F7 Pensioenbonus overleving zelfstandige 01/01/2015 - 31/03/2016 Vanaf 2015 wordt de pensioenbonus afzonderlijk meegedeeld
F8 Welvaartsbonus 01/01/2015 - 31/03/2016
F9 Maandelijkse welvaartsbonus 01/01/2008 - 31/03/2016
H1 Premie Minimum Werknemer PMW 01/01/2015 - 31/03/2016
H2 Premie Minimum Zelfstandige PMZ 01/01/2015 - 31/03/2016
H3 Premie Minimum Werknemer PMW feitelijke scheiding 01/01/2015 - 31/03/2016
H4 Premie Minimum Zelfstandige PMZ feitelijke scheiding 01/01/2015 - 31/03/2016